Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Anestézie na urologické klinice

Urologická klinika:
 
Vedoucí lékař: MUDr. Marek Svítek
7887, 7884
Zástupce: MUDr. Alena Součková
7887, 7884
Staniční sestra: Bc. Martina Jelínková
7886
Lékaři - operační sály
7885
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě
7885, 7887
Tísňová linka pro neodkl. resusc. v areálu urologické kliniky
7884

Stálí lékaři: MUDr. Štěpánka Bízová, MUDr. Zdeněk Kotas

Na Urologické klinice VFN se o pacienty stará tým zkušených anesteziologů-intenzivistů z Kliniky anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), kteří jsou doplněni o mladé anesteziology v různém stupni postgraduálního výcviku. Mladí kolegové vždy pracují pod odborným dohledem zkušeného anesteziologa. Každý rok provedeme anesteziologické výkony téměř u 3000 pacientů. Hlavní náplní práce anesteziologa je zajistit bezbolestný a klidný průběh operačního výkonu. Další velkou oblastí našeho působení je resuscitační péče na zdejší jednotce intenzivní péče (JIP). Podílíme se rovněž na řešení některých vědecko výzkumných úkolů.

V rámci anestézie poskytujeme širokou škálu služeb od pouhého anesteziologického dohledu u kriticky nemocných pacientů při výkonech v místní anestézii, přes různé druhy místní anestézie až po anestézii celkovou. Každému pacientovi nabízíme před plánovaným, případně akutním operačním výkonem, vhodný typ anestézie podle jeho charakteru a délky, vždy přihlížíme k dalším onemocněním pacienta a také jeho požadavkům. Jestliže je to možné, nabízíme výběr mezi anestézií celkovou a místní, přičemž se snažíme upřednostňovat anestézii místní. Anesteziolog vás obvykle navštíví den před operačním výkonem a upozorní na výhody či případně nevýhody zvoleného typu anestézie. K dispozici máme nemodernější dostupné vybavení i léky, srovnatelné se špičkovými zahraničními pracovišti, takže můžeme nabídnout širokou paletu možností.

Velmi často také poskytujeme tzv. analgosedaci u bolestivých výkonů menšího rozsahu, např. při rozbíjení kamenů rázovou vlnou (LERV). Při tomto druhu anestézie se nejedná o „klasickou narkózu“, tj. pacient není uveden do hlubokého spánku, ale je potlačeno vnímání bolesti. A protože současně podáváme sedativa, výkon obvykle lehce prodřímete. Podané léky často potlačí vaše vnímání natolik, že si průběh ošetření nebudete vůbec pamatovat.

K velkým operačním výkonům poskytujeme možnost epidurální analgezie, která představuje jednu z nejúčinnějších forem léčby pooperační bolesti. Jedná se u specifický druh místní anestézie, který ve vhodných případech doplňuje také anestézii celkovou. Je určen zejména pacientů, kteří podstupují velmi bolestivé výkony.

Po operačním výkonu v anestézii, který není důvodem k umístění na jednotku intenzivní péče, vždy uložíme pacienta na tzv. zotavovací pokoj. Jde o místnost v operačním traktu, kde se dostatečně zotavíte (probudíte) z anestézie. Každý pacient je připojen na monitory životních funkcí a je sledován vyškolenou zdravotní sestrou. Teprve po dostatečném zotavení je přeložen zpět na oddělení. Na zotavovacím pokoji také pokračujeme v léčbě bolesti. Využívání zotavovacího pokoje výrazně snižuje riziko případných komplikací a vede ke zvýšení vašeho komfortu v bezprostředním pooperačním období.

Aktuálně máme pro naše pacienty k dispozici anesteziologickou ambulanci, která je otevřena každou středu od 12 do 14 hodin. Primárně je určena především pro pacienty, kteří mají závažná vedlejší onemocnění nebo je čeká náročný operační výkon, který klade zvýšené požadavky na celý operační tým včetně anesteziologa. Hlavním cílem ambulance je seznámit pacienta podrobně s riziky a možnostmi anestézie pro konkrétní typ výkonu, zaměřit se na případná vážná onemocnění, zhodnotit pečlivě aktuální zdravotní stav a zajistit co nejbezpečnější průběh samotné operace včetně období po výkonu. Po předchozím objednání je ambulance k dispozici pro jakéhokoli pacienta, který si přeje prokonzultovat plánovanou anestézii do větších podrobností.

Významnou část našich služeb poskytujeme také dětským pacientům. Ročně podáváme anestézii u více než 500 dětí. Spektrum operovaných dětí tvoří všechny věkové kategorie od novorozenců až po pubescenty. Nejčastějšími diagnózami u těchto pacientů jsou především vrozené vývojové vady močového ústrojí. Urologická klinika VFN patří k několika málo pracovištím v republice, které se zabývá touto závažnou problematikou ve velkém měřítku. Naším úkolem je zajistit komplexní anesteziologické služby. Třebaže u dětí podáváme převážně anestézii celkovou, u rozsáhlejších výkonů ji výhodně kombinujeme s kaudálním blokem. Jedná se o obdobu epidurální analgezie, kterou nabízíme dospělým pacientům, a která zajišťuje vynikající potlačení vnímání bolesti.     

Po operacích středního a velkého rozsahu jsou pacienti uloženi na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je samozřejmostí pečlivé a nepřetržité sledování jejich stavu nepřetržitě po celých 24 hodin. K tomuto účelu je zde speciálně vyškolený personál a adekvátní přístrojové, jakož o další vybavení. Po celou dobu je samozřejmě k dispozici specializovaný lékař - intenzivista, který zajišťuje ve spolupráci s urologem komplexní pooperační péči. Významnou součástí naší péče je léčba pooperační bolesti s využitím moderních postupů, zejména již zmíněné epidurální analgezie. K dispozici však máme i jiné metod. Po většině operací, u nichž je vhodné intenzivnější sledování, trvá při nekomplikovaném průběhu pobyt na JIPu 2-3 dny. Po rozsáhlých výkonech, jako je např. odstranění močového měchýře s jeho náhradou ze střeva, však bývá nutná komplexnější péče, takže tito pacienti zůstávají na JIPu průměrně 5-7 dní. Součástí intenzivní péče je i rehabilitace pod dohledem vyškolených terapeutů.

V případě potřeby využíváme další pracoviště KARIM. Jde zejména o pracoviště intenzivní medicíny, která jsou schopna poskytovat resuscitační péči nejvyššího stupně. Je určena zejména pacientů s velmi závažným průběhem onemocnění. Pacientům, jejichž onemocnění doprovázejí trvalé bolesti jsou pak určeny služby našeho Centra pro léčbu bolesti, které vhodně navazuje na námi započatou léčbu.

Vedoucí lékař Urologické kliniky:

as. MUDr. Marek Svítek
Tel.: 22496 7884

Medailonek

Narodil jsem se v roce 1972 v Táboře, s rodiči se přestěhoval později do Prahy. Zde jsem vystudoval gymnázium a posléze také Fakultu všeobecného lékařství UK (dnes 1.lékařská fakulta). Po absolvování studia medicíny v roce 1996 jsem nastoupil na Kliniku anestézie a resuscitace (dnes KARIM) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsem absolvoval kompletní dvoustupňový vzdělávací postgraduální proces a pracuji zde dodnes. V letech 1997 – 2000 jsem absolvoval výukový kurz Continuing Education in Anaesthesia F.E.E.A.
Od roku 2006 jsem vedoucím lékařem pro anesteziologickou a intenzivistickou činnost na Urologické klinice VFN. Od roku 2003 působím jako odborný asistent pro výuku našeho oboru na 1.lékařské fakultě UK. Jsem členem České společnosti anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM).
Zajímám se především o využití regionální anestézie, získané znalosti i zkušenosti zúročuji v rámci anesteziologické praxe a léčbě pooperační bolesti. Další rozsáhlou oblastí mého zájmu je anesteziologická farmakologie, především látky blokující nervosvalový přenos, sedativa a hypnotika. Možnosti jejich dalšího využití v anestézii sleduji i v současnosti.
Můj volný čas pohlcují dva hlavní koníčky, kterými jsou fotografování a pěstování exotických rostlin.

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E