Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Vedení kliniky a sekretariát

PŘEDNOSTA KLINIKY PRIMÁŘ KLINIKY
doc. MUDr. JAN BLÁHA, Ph.D., MHA
MUDr. MICHAL LIPŠ, Ph.D.

Sekretariát kliniky: Mgr. Radka Janalíková
22496 2243, 720 688 830, fax: 22496 2118
e-mail: karim@vfn.cz
 
Informace pro 1. LF UK: Renata Horovičová
22496 2311, 725 894 141
e-mail: Renata.Horovicova@vfn.cz
   
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc. 22496 2248
Zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 22496 2701
Zástupce přednosty pro anestezii: as. MUDr. Petr Kopecký  224962701
Zástupce přednosty pro intenzivní péči: doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC 22496 2247
Tísňová linka: 724 802 868   22496 3481
Výuka anglické paralelky: MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., EDIC 22496 2701
     
Vrchní sestra: Mgr. Lenka Kramářová 22496 2262
Zástupce vrchní sestry pro intenzivní péči: PhDr. Mgr. Ondřej Ulrych 22496 2284
Zástupce vrchní sestry pro anestézii: Bc. Michaela Langmajerová, DiS. 22496 2187
     
Technik kliniky: Bc. Erika Lamaczová 22496 2807
     
Dokumentaristka kliniky:

Klára Kaňovová

*20352

     
Odb. ekonom provozu, eviden. dat pro ZP: Daniela Libánská 22496 3379
   
VEDOUCÍ LÉKAŘI KLINIKY
 
I. chirurgická klinika: as. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. 22496 2287
Tísňová linka: 606 840 676 (zkr. volba VFN *20305)
     
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie: as. MUDr. Petr Kopecký 22496 2701
Tísňová linka: 22496 2701-2    
     
Urologická klinika: as. MUDr. Marek Svítek 22496 7887
Tísňová linka: 22496 7884    
     
Gynekologicko-porodnická klinika: as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D. 22496 7241
Tísňová linka: 22496 7516, 22496 7116    
     
Malé chirurgické obory (Oční, ORL, Stomatologie): as. MUDr. Václav M. Vávra 22496 2285
Tísňová linka: 22496 2244    
     
RES - UP (URGENTNÍ PŘÍJEM) as. MUDr. Michal Otáhal, Ph.D. 22496 2185
Tísňová linka: 22496 3355    
     
RES I - Kardiocentrum MUDr. Tomáš Brožek 22496 2701
Tísňová linka: 22496 2701    
     
RES II - Kardiocentrum as. MUDr. Jan Rulíšek 22496 2247
Tísňová linka: 22496 3366 , 22496 3481-2    

 

JIP Stomatologická klinika

Tísňová linka: 22496 2149, 2153

 

 MUDr. I. Darázs 22496 2285
Centrum pro léčbu bolesti: doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. 22496 6370
Tísňová linka: 22496 6370 , 22496 6374    

 

Kanylační centrum:

Tísňová linka: 22496 3355

 

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc. 22496 3355   
Toxinologické centrum: MUDr. Jiří Valenta 22496 2248
Tísňová linka: 22496 3355    
SPIN MUDr. Jan Krupička, Ph.D. 22496 2825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E