Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Resuscitační a intenzivní péče

Lůžková část  Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - disponujeme v současné době třemi odděleními intenzivní péče: RES - UP (resuscitační oddělení - urgentní příjem) umístěné v jubilejním pavilonu, RES II - Kardiocentrum (jednotka intenzivní a resuscitační péče) a RES I - Kardiocentrum (jednotka pooperační intenzivní péče) v budově 2. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie. Tato dvě posledně jmenovaná oddělení jsou součástí Kardiocentra VFN.

  

RES - UP (resuscitační stanice - urgentní příjem)
vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

zástupce vedoucího lékaře: as. MUDr. Zdeněk Stach

staniční sestra: Marie Klatovská, DiS.

RES I - Kardiocentrum (jednotka pooperační intenzivní péče)
vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Brožek

zástupce vedoucího lékaře: as. MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., EDIC

zast. staniční sestra: Bc. Lenka Vaňková

RES II - Kardiocentrum (jednotka intenzivní a resuscitační péče)
vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Rulíšek

zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Marek Flaksa

staniční sestra: Zuzana Mikolášková, DiS.

JIP - KÚČOCH (jednotka intenzivní péče Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie) 
vedoucí lékař: MUDr. István Darázs

zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Radka Štambachová

staniční sestra: Bc. Vendula Honsová, DiS.

 

Náplň: Péče o pacienty s poruchou vitálních funkcí, většinou v bezprostředním ohrožení života.

Spektrum pacientů: více než polovinu tvoří pacienti po sekundárních příjmech z ostatních klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu nebo obnovu vitálních funkcí s předpokládanou dobou léčby více než 2-3 dny, dále pacienti tzv. "z terénu" přijatí od Záchranné služby jednotlivých územních středisek (hl.m. Praha, ASČR, Praha-západ), a pacienti z pražských i mimopražských nemocnic.

Tradičně dobrá spolupráce s Ústavem hematologie a krevní transfúze ( ) je v tomto bodě příkladem společné péče o pacienta v kritickém stavu mezi různými nemocnicemi.

Trocha historie: Bohatá tradice lůžkové části Kliniky anesteziologie a resucitace (dnes již s novým názvem Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - KARIM) sahá do 80. let minulého století, kdy pod vedením tehdejšího přednosty doc. Hodera dosáhla prestižního postavení mezi odděleními podobného typu v Praze i v celé republice. Koncem 90. let a na přelomu století byla intenzivní péče na tomto pracovišti na vysoké úrovni a koncepčně se udržoval vysoký standard v jednotlivých oblastech resuscitační a intenzivní péče - v porodnictví, problematika septických pacientů, péče o pacienty po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, problematika umělé plicní ventilace u dospělých pacientů v celé své šíři, péče o výživu a úpravu vnitřního prostředí v těsné spolupráci s oddělením klinické biochemie.

Od roku 2003 prochází oddělení stejně jako celá klinika změnou personální struktury a vzhledem k technologickému pokroku i modernizací zařízení. Je snahou zajistit pro pacienty Hitech přístrojové vybavení. Toto je spolu s mimořádně náročnou a zodpovědnou prací zdravotních sester nezbytným předpokladem pro vedení terapie na špičkovém pracovišti intenzivní medicíny v 21. století.

Bližší informace pro příbuzné a přátele našich pacientů naleznete v sekci Pro Pacienty

Funkční součástí oddělení je Toxinologické centrum VFN poskytující konzultační servis při otravě živočišnými toxiny, převážně po uštknutí jedovatými hady. Centrum je využíváno nemocnicemi v rámci celé ČR, opakovaně je žádáno o spolupráci ze Slovenska. V případě volné lůžkové kapacity nabízí hospitalizaci postiženého.

Momentálně se lůžkové resuscitační oddělení KARIM nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v pavilonu A6.

 

 

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E