Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Medailonky přednášejících

Andrej Michalsen, MD, MPH

lékař, studoval na univerzitách v Kielu, Freiburgu a Tübingenu, a také na Texaské univerzitě v Houstonu, USA. Pracoval ve fakultních nemocnicích v německém Mainzu a nizozemském Utrechtu. V současné době působí jako specialista v oboru anesteziologie a urgentní medicíny v Tettnangské nemocnici v Německu. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu se řadí především etické otázky poskytování zdravotní péče, kterým se věnoval v mnoha přednáškách a publikacích. Je také spolueditorem knihy o intenzivní péči v konečné fázi života vydané v roce 2013. Mimo jiné je členem etické sekce evropské společnosti pro intenzivní medicínu (v níž předsedal v letech 2013-2016), komise zabývající se etikou a konflikty zájmů v pulmonologii - American Thoracic Society, a působí jako předseda etické sub-komise každoročního německého anesteziologického kongresu.

as. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
odborný garant sympozia

anesteziolog, intenzivista a paliatr ve Všeobecné fakultní nemocnici. Doktorské studium zakončila obhajobou disertační práce v oboru Bioetika na 1. LF UK. Spoluzaložila a vede Centrum podpůrné a paliativní péče. Dlouhodobě se věnuje problematice etiky rozhodování v prostředí intenzivní péče, komunikaci a dlouhodobému outcome kriticky nemocných pacientů. Je odbornou asistentkou Pravidelně publikuje v zahraničních i v českých odborných časopisech, 6 let působila na pozici social media editora v časopise Intensive Care Medicine.

JUDr. Barbora Vráblová, MA

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 získala titul MA v oboru Medical Ethics and Law na King’s College London. V roce 2018 absolvovala studijní program The Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics organizovaný pod záštitou Yale School of Medicine. Téma jejího doktorského studia jsou civilněprávní aspekty poskytování paliativní péče. Specializuje se na oblast medicínského práva. Zvláštní pozornost věnuje právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života, zejména problematice dříve vyslovených přání, limitace péče, pokynů „Do Not Resuscitate“ a paliativní sedace. Přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na European School of Business and Management a pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

absolvoval filozofii na FF UK (PhDr. 1990), na Bowling Green State University v Ohiu (M.A. 1995) a na University of Minnesota (Ph.D. 2006). Jeho specializací je filozofie mysli a jazyka, filozofie vědy (biologie) a estetika. Zajímá se však také o filozofickou etiku, ranou analytickou filozofii, filozofii náboženství a středoevropský modernismus.

MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., EDIC

lékař, v roce 2003 promoval na 1. LF UK v oboru všeobecné lékařství, od téhož roku zaměstnán na KARIM VFN. V roce 2008 získal atestaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, doktorské studium biomedicíny dokončil v roce 2011. Specializuje se na anestezii, intenzivní péči a extrakorporální techniky v kardiochirurgii, je členem ECMO týmu VFN. V roce 2011 absolvoval roční pracovní pobyt v centru srdečních podpor a plicní a srdeční transplantace ve Freeman hospital v anglickém Newcastle.

MUDr. Vladimíra Bednářová

lékařka, pracuje jako vedoucí lékařka na lůžkovém oddělení Kliniky nefrologie ve Všeobecné fakultní nemocnici od roku 2006. Dříve pracovala na interním oddělení Strahov na oddělení hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

MUDr. Ondřej Kopecký

lékař, absolvoval 1. LF UK a pracuje od roku 2005 ve Všeobecné fakultní nemocnici jako anesteziolog - intenzivista, od roku 2016 také jako paliatr. Roční zahraniční stáž absolvoval ve Spolkové republice Německo v traumacentru ve městě Koblenz. Je spoluzakladatelem Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN Praha, současně je členem výboru České společnosti paliativní medicíny. Věnuje se kromě klinické péče také obsáhlé edukační aktivitě v pregraduálním i postgraduálním vzdělání lékařských i nelékařských profesí, zejména v oblasti paliativní péče, obtížné komunikace a etiky rozhodování o péči v závěru života pacientů.

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E