Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

XIV. Kardioanesteziologické vědecké dny
ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program, pátek 15.6. 

 

09.00-10.40 předsedající: Stříteský, Vaněk

 
1. J. Kunstýř, VFN Praha – Srovnání vlivu rotačního a centrifugálního pohonu mimotělního oběhu na laboratorní a klinické parametry u pacientů podstupujících endarterektomii plicnice 15+5
2. H. Říha, IKEM Praha - Péče o pacienta s VAD hospitalizovaného na kardiochirurgickém pracovišti - weaning či transport k následné léčbě do transplantačního centra? 15+5
3. R. Wágner, KCHC Brno - Efekt suplementace NO na mikrocirkulaci u operace srdce  15+5
4. J. Frdlík, FN Plzeň – Miniinvazivní mimotělní oběh - 8-leté zkušenosti    15+5
5. P. Jehlička, Nemocnice Na Homolce, Praha – Použití IABC u pacientů v sepsi   15+5
     
  10.40-11.00 přestávka na kávu  
     
 

11.00-12.45 předsedající: Kotulák, Wágner

 
6. F. Mošna, FN Motol – Anestezie u thorakoskopických operací mitrální chlopně 15+5
7. J. Samek, FN Hradec Králové – ATB profylaxe v kardiochirurgii 15+5 
8. R. Hájek, FN Olomouc – TEG nepredikuje velkou krevní ztrátu v kardiochirurgii 15+5
9. T. Vaněk, FNKV Praha – Renální denervace 15+5
10. V. Žarnovická, NÚSCH, Bratislava, SK  Použitie krátkodobo pôsobiacich betablokátorov počas mimotelového obehu 20+5
     
  12.45-13.30 přestávka na oběd  
     
 

13.30-14.45 předsedající: Klein, Knapik

 
11. A. Klein, Papworth Hospital, Cambridge, UK – Cerebral oximetry - monitoring the brain as a marker of end-organ perfusion 20+5
12. P. Knapik, Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze, PL – ECMO service in Poland - a way from cardiac surgery to general intensive care 20+5
13. P. Nadziakiewicz, Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze, PL – Long term VADs in Poland 20+5
14. A. Klein, Papworth Hospital, Cambridge, UK  TAVI - patient selection and anaesthetic technique 20+5
     
  14.45-15.00 přestávka na kávu  
     
  15.00-16.00 předsedající: Kunstýř, Mošna  
15. R. Vlk, FNKV Praha – Naše zkušenosti s různými metodami kardioplegie 15+5
16. D. Zmeko, Nemocnice České Budějovice – Anestezie u Rossovy operace 15+5
17. R. Wágner, KCHC Brno – Ischemic conditioning - nové strategie myokardiální ochrany 15+5

Programme Friday, June 15th

 

09.00-10.40 chairmen: Stříteský, Vaněk

 
1. J. Kunstýř, VFN Praha – The Comparison of Centrifugal and Rotation Pumps in Patients Undergoing Pulmonary Endarterectomy 15+5
2. H. Říha, IKEM Praha - Management of a Patient after VAD Implantation in Nontransplant Centre – Weaning or Transfer to a Transplant Centre? 15+5
3. R. Wágner, KCHC Brno - NO and Microcirculation in Cardiac Surgery  15+5
4. J. Frdlík, FN Plzeň – Miniinvasive Cardiopulmonary Bypass – 8 Years Experience   15+5
5. P. Jehlička, Nemocnice Na Homolce, Praha – IABP in Septic Patients After Cardiac Surgery   15+5
     
  10.40-11.00 coffee break  
     
 

11.00-12.45 chairmen: Kotulák, Wágner

 
6. F. Mošna, FN Motol – Anaesthesia in Thoracoscopic Mitral Surgery 15+5
7. J. Samek, FN Hradec Králové – Antibiotic Prophylaxys  in Cardiac Surgery 15+5 
8. R. Hájek, FN Olomouc – TEG Does Not Predict an Excessive Blood Loss in Cardiac Surgery 15+5
9. T. Vaněk, FNKV Praha – Denervation of Kidneys 15+5
10. V. Žarnovická, NÚSCH, Bratislava, SK  Short Acting Betablocker During Cardiopulmonary Bypass 20+5
     
  12.45-13.30 lunch break  
     
 

13.30-14.45 chairmen: Klein, Knapik

 
11. A. Klein, Papworth Hospital, Cambridge, UK – Cerebral oximetry - monitoring the brain as a marker of end-organ perfusion 20+5
12. P. Knapik, Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze, PL – ECMO service in Poland - a way from cardiac surgery to general intensive care 20+5
13. P. Nadziakiewicz, Silesian Centre for Heart Diseases in Zabrze, PL – Long term VADs in Poland 20+5
14. A. Klein, Papworth Hospital, Cambridge, UK  TAVI - patient selection and anaesthetic technique 20+5
     
  14.45-15.00 coffee break  
     
  15.00-16.00 chairmen: Kunstýř, Mošna  
15. R. Vlk, FNKV Praha – Comparison of Different Types of Cardioplegic Solutions 15+5
16. D. Zmeko, Nemocnice České Budějovice – Anaesthesia in the Ross Procedure 15+5
17. R. Wágner, KCHC Brno – Ischemic conditioning - New Strategy in Myocardial Protection 15+5

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E