Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

E-learning

Učitelé KARIM 1.LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. - přednosta kliniky    
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc. - zástupce přednosty pro výuku
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. - zástupce přednosty pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. E.D.I.C.
doc. MUDr. Jan Kunstýř, PhD.
doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
as. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
as. MUDr. Olga Černá
as. MUDr. Barbora Jindrová
as. MUDr. Miloš Dobiáš
as. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
as. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
as. MUDr. Pavel Herda
as. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
as. MUDr. Hynek Říha, Ph.D. MHA
as. MUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D.
as. MUDr. Pavel Srnský
as. MUDr. Josef Koudela, CSc.
as. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
as. MUDr. Barbara Nižnanská
as. MUDr. Libuše Ourodová
as. MUDr. Robert Šachl
as. MUDr. Marek Svítek
as. MUDr. David Lorenčík
as. MUDr. Petr Kříž   
as. MUDr. Václav Vávra   
as. MUDr. Václav Vobruba   
as. MUDr. Michal Lipš
as. MUDr. Michal Otáhal
as. MUDr. Jiří Valenta
as. MUDr. Josef Závada, CSc.
as. MUDr. Petr Kopecký
as. MUDr. Michal Pořízka, Ph.D.
as. MUDr. Jan Rulíšek

Na klinice probíhá výuka:

Mediků

6. ročník Lékařství a zubní lékařství 1.LF UK
6. ročník Lékařství a zubní lékařství 1.LF UK (anglická paralelka)
4. ročník Zubní lékařství 1.LF UK
4. ročník Zubní lékařství 1.LF UK (anglická paralelka)

Magistrů

1. ročník magisterské studium Intenzivní péče 1.LF UK
2. ročník magisterské studium Intenzivní péče 1.LF UK.

Bakalářů

3. ročník Všeobecná sestra – kombinované studium
3. ročník Všeobecná sestra – prezenční studium 

PGS

Doktorandské studium prezenční a kombinované dle vypsaných témat řešených zpravidla na klinice v rámci výzkumných úkolů.

ARIP

Jsme odborným garantem a školícím střediskem postgraduálního  vzdělávání sester pro specializační zkoušky z anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Studium je dálkové, dvouleté s pěti týdenními soustředěními.

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.5.2017

Kurz proběhne 23. 6. 2017. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

VETRAM 26.4.2017

Další VETRAM se bude konat 9. června 2017. Pozvánku a program najdete hned na úvodní straně ...

EDAIC 21.3.2017

Byla zveřejněna informace o možnosti přihlášení se na 1. část Evropského diplomu v ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E