Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

E-learning

Učitelé KARIM 1.LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. MHA - přednosta kliniky    
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc. - zástupce přednosty pro výuku
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. - zástupce přednosty pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. E.D.I.C.
doc. MUDr. Jan Kunstýř, PhD.
doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
as. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
as. MUDr. Olga Černá
as. MUDr. Barbora Jindrová
as. MUDr. Miloš Dobiáš
as. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
as. MUDr. Pavel Herda
as. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
as. MUDr. Hynek Říha, Ph.D. MHA
as. MUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D.
as. MUDr. Pavel Srnský
as. MUDr. Josef Koudela, CSc.
as. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
as. MUDr. Barbara Nižnanská
as. MUDr. Libuše Ourodová
as. MUDr. Robert Šachl
as. MUDr. Marek Svítek
as. MUDr. David Lorenčík
as. MUDr. Petr Kříž   
as. MUDr. Václav Vávra   
as. MUDr. Václav Vobruba   
as. MUDr. Michal Lipš
as. MUDr. Michal Otáhal
as. MUDr. Jiří Valenta
as. MUDr. Josef Závada, CSc.
as. MUDr. Petr Kopecký
as. MUDr. Michal Pořízka, Ph.D.
as. MUDr. Jan Rulíšek

Na klinice probíhá výuka:

Mediků

6. ročník Lékařství a zubní lékařství 1.LF UK
6. ročník Lékařství a zubní lékařství 1.LF UK (anglická paralelka)
4. ročník Zubní lékařství 1.LF UK
4. ročník Zubní lékařství 1.LF UK (anglická paralelka)

Magistrů

1. ročník magisterské studium Intenzivní péče 1.LF UK
2. ročník magisterské studium Intenzivní péče 1.LF UK.

Bakalářů

3. ročník Všeobecná sestra – kombinované studium
3. ročník Všeobecná sestra – prezenční studium 

PGS

Doktorandské studium prezenční a kombinované dle vypsaných témat řešených zpravidla na klinice v rámci výzkumných úkolů.

ARIP

Jsme odborným garantem a školícím střediskem postgraduálního  vzdělávání sester pro specializační zkoušky z anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Studium je dálkové, dvouleté s pěti týdenními soustředěními.

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E