Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Ukončené granty

 

AZV 15-31538A

Diagnostika a terapie orofaciální bolesti.

Lilly

EXECUTIVE study

IGA MZČR NT14484

Kombinace opioidních analgetik a psychostimulancií v léčbě chronické bolesti.

6. RP EU (IST FP6-506965)

CLINICIP (Closed Loop Insulin Infusion for Critically Ill Patiens)

VZ MSM0021620816

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace

IGA MZČR NS10014

Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastografem

GAČR GA305/08/1164

Videotorakoskopická hrudní sympatektomie v léčbě refrakterní anginy pectoris

IGA MZČR NS10594

Vliv zkrácení předoperační přípravy warfarinizovaných pacientů se zlomeninou proximálního konce kosti stehenní podáním koncentrátu plazmatických faktorů II, VII a IX, X na morbiditu

VZ MSM0021620819

Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů

IGA MZČR NS 9970

Úloha prolaktinu v imunitní reakci při bakteriální infekci

IGA MZČR NT11324

Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii

IGA MZ NK 7379-3

Vliv techniky provedení tracheotomie u kriticky nemocných na výskyt časných a pozdních komplikací. Srovnání výsledků standardní a perkutánní dilatační tracheotomie

GAUK 10/2003

Metabolismus myokardu při blokádě hrudního sympatiku u pacientů se srdeční operací

GAUK 44407

Vliv perioperační intenzivní kontroly glykémie u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon na pooperační morbiditu a mortalitu

IGA NR/8157-3

Užití tromboelastografie při hodnocení koagulace u žen sfyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím, v průběhu porodu a po něm

IGA NL 7682-3

Preemptivní podání ketaminu v prevenci chronické postmastektomické bolesti

 

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E