Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Ukončené granty

 

AZV 15-31538A

Diagnostika a terapie orofaciální bolesti.

Lilly

EXECUTIVE study

IGA MZČR NT14484

Kombinace opioidních analgetik a psychostimulancií v léčbě chronické bolesti.

6. RP EU (IST FP6-506965)

CLINICIP (Closed Loop Insulin Infusion for Critically Ill Patiens)

VZ MSM0021620816

Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace

IGA MZČR NS10014

Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastografem

GAČR GA305/08/1164

Videotorakoskopická hrudní sympatektomie v léčbě refrakterní anginy pectoris

IGA MZČR NS10594

Vliv zkrácení předoperační přípravy warfarinizovaných pacientů se zlomeninou proximálního konce kosti stehenní podáním koncentrátu plazmatických faktorů II, VII a IX, X na morbiditu

VZ MSM0021620819

Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů

IGA MZČR NS 9970

Úloha prolaktinu v imunitní reakci při bakteriální infekci

IGA MZČR NT11324

Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii

IGA MZ NK 7379-3

Vliv techniky provedení tracheotomie u kriticky nemocných na výskyt časných a pozdních komplikací. Srovnání výsledků standardní a perkutánní dilatační tracheotomie

GAUK 10/2003

Metabolismus myokardu při blokádě hrudního sympatiku u pacientů se srdeční operací

GAUK 44407

Vliv perioperační intenzivní kontroly glykémie u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon na pooperační morbiditu a mortalitu

IGA NR/8157-3

Užití tromboelastografie při hodnocení koagulace u žen sfyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím, v průběhu porodu a po něm

IGA NL 7682-3

Preemptivní podání ketaminu v prevenci chronické postmastektomické bolesti

 

 

 
 
 
 

Poslední novinky

27. Hoderův den 16.8.2018

Hlaste se na v pořadí již 27. Hoderův den! Neváhejte a registrujte se na našem webu ještě ...

Workshop bronchoskopie 12.12.2017

Byly zveřejněny informace o Workshopu bronchoskopie. Akce proběhne 9. 2. 2018. Více ...

Kurz PALS - poděkování 5.12.2017

Dobrý den, minulý týden se konal PALS kurz spolu s kurzem zajištění DC. Kolegové z ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E