Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Ocenění

Ocenění za rok 2016

Ocenění za celoživotní práci a přínos oboru ČSARIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
Michálek P., Stříteský M.

Členové výboru společnosti ČSARIM
Balík M., Michálek P.

Zkušební komisař pro Evropský diplom v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC)
Michálek P.

Člen redakční rady, BMC Anesthesiology (IF = 1.375)
Michálek P.

Cena České společnosti intenzivní medicíny za nejlepší zahraniční publikaci
Bláha J.

Cena prof. Páva - cena České diabetologické společnosti za nejlepší originální publikaci s IF
Bláha J.

Ocenění za rok 2015

Cena prof. Páva - cena České diabetologické společnosti za nejlepší originální publikaci s IF
Bláha J.

Dvořáčkova cena ČSARIM za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny
Štourač P., Bláha J., Klozová R., Nosková P., Seidlová D., Brožová L., Jarkovský J.

 

Ocenění za rok 2013

Kalendova cena ČSARIM za nejlepší monografii v oboru AIM
Michálek P.

 

 

 

Ocenění za rok 2012

Cena ČSARIM za nejlepší článek v časopise s IF
Valenta J., Brodská H., Drábek T., Hendl J., Kazda A.

Cena ESICM Stoutenbeek Award za nejlepší výzkumný protokol
Balík M.

Cena ČSIM za nejlepší volné sdělení na Vl. kongresu ČSIM
Zakharchenko M.

 

Ocenění za rok 2010

Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP za nejlepší originální článek
Jan Bláha


Cena ČSARIM za nejlepší práci publikovanou v časopise s IF
Jan Bláha, Petr Kopecký, Michal Matias, Roman Hovorka, Jan Kunstýř, Tomáš Kotulák, Michal Lipš, David Rubeš, Martin Stříteský, Jaroslav Lindner,  Michal Semrád, Martin Haluzík

 

Ocenění za rok 2009

2. místo v posterové sekci na IV. mezinárodním kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 19.-20.10.2009

Videotorakoskopická sympatektomie v terapii refrakterní anginy pectoris z pohledu hrudního chirurga

Demeš R, Dobiáš M, Stříteský M, Lindner J, Semrád M, Fricová J, Linhart A, Buncová M

 

Ocenění za rok 2007

M. Balik, S. Al-Soufi, G. Ma, A. Banerjee, V. Nayyar, S. Watson
Cena ČSIM za nejlepší poster 1. kongresu ČSIM (19.9.2007, Praha):
Validation of short duration kreatinine clearance, cystatin C and Beta-2 microglobulin for assessment of renal function in critically ill patients.

Pořízka M., Stříteský M. - Cena za nejlepší přednášku na kongresu ČSARIM (20.9.2007, Praha):
Konsumpce kyslíku u kardiochirurgického výkonu u pacientů podstupující výkon v epidurální anestezii při vědomí.

 

Ocenění za rok 2006

Jitka Fricová - cena za poster
5th Congress of The European Federation of the IASP Chapters

Istanbul, 13. – 16.9.2006, Turecko

 

Jan Bláha - cena za poster
21th Annual Meeting European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists

Venice, 24.-27.5.2006, Itálie


Cena ČSARIM za nejlepší publikaci s IF

Balík M., Plášil P., Waldauf P., Pazour J., Fric M., Otáhal M., Pachl J.
Ultrasound guided thoracentesis in mechanically ventilated patients. Intensive Care Medicine 2006, vol.32, p.318-321.

 

Ocenění za rok 2005

Jan Bláha - cena za nejlepší poster
XII. Národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Olomouc, 8. – 10.9.2005, Česko

Jitka Fricová - cena za poster
11th World Congress of Pain

Sydney, 25. – 30.8.2005, Austrálie

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E