Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Oddicus

Výzkumný projekt Všeobecné fakultní nemocnice
s názvem ODDICUS

Je péče poskytovaná pacientům v závěru jejich života v souladu s jejich přáními a hodnotami? Prospektivní observační studie u pacientů zemřelých v terciárním zdravotnickém zařízení.

Přestože v České republice umírá téměř 80% obyvatel ve zdravotnických či sociálních zařízeních, problematika konce života a umírání v nemocnici je v ČR stále nedostatečně podchycena. Existují průzkumy veřejného mínění (Cesta domů), a obecné texty (paliativní péče v ČR v roce 2013), ale reprezentativní deskriptivní data o umírání v nemocnicích nejsou v ČR k dispozici.

Hlavním cílem projektu je charakterizovat péči o pacienty umírající v terciárním zdravotnickém zařízení ve smyslu kvality poskytované paliativní péče a dopadu na příbuzné pacienta a ošetřující zdravotníky.

Do studie budou zařazeni prospektivně všichni pacienti zemřelí v průběhu jednoho kalendářního roku (cca 1000 osob). Sbíraná data se týkají tří hlavních okruhů: paliativní péče o umírající, okolnosti úmrtí pacientů a postoje personálu a rodinných příslušníků k této problematice.

Přínos projektu pro celkovou oblast pomoci umírajícím v České republice

Na základě dat získaných v této prospektivní observační studii bude možné analyzovat současnou praxi v péči o umírající a připravit efektivní, cílené intervence zvyšující dostupnost paliativní péče pro terminálně nemocné pacienty s cílem zlepšit kvalitu konce života a umírání v nemocnici.

Hlavní cíle projektu:

 • cílem projektu je získat “věrný obraz” konce života ve zdravotnickém zařízení v ČR a reprezentativně zmapovat postoje rodinných příslušníků a ošetřujícího zdravotnického personálu k problematice konce života a umírání v nemocničním prostředí, aby bylo možné konkrétně definovat specifické potřeby systému
   
 • prostřednictvím této studie chceme šířeji otevřít téma k diskusi, a to zejména ve dvou oblastech:

  • legislativní – předpokládáme, že studie podpoří potřebu legislativní formulace nároku pacienta na paliativní péči
    
  • úhrada paliativní péče pojišťovnou – předpokládáme, že studie poskytne robustní podklady pro jednání o hrazení péče o umírající ve zdravotnickém zařízení v režimu paliativní péče s cílem zlepšení dostupnosti kvalitní paliativní péče v zdravotnických zařízeních v České republice

Koordinátoři projektu:

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, Mgr. Jitka Strížová

Projekt je podpořen Nadačním fondem AVAST a probíhá pod záštitou ředitelky VFN,
Mgr. D. Juráskové, Ph.D., MBA
 

Projekt byl schválen Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dne 11.12.2014 (č.j.2399/14 S-IV)

Spolupracovníci:

Sociolog: Mgr. Olga Starostová
Psycholog: PhDr. Zuzana Čepelíková   
IT podpora: Mgr. Ondřej Palkovský
Statistika: MUDr. Petr Waldauf

Kontakty

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, 
tel.: 224962243
email: karim@vfn.cz

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E