Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Oddicus

Výzkumný projekt Všeobecné fakultní nemocnice
s názvem ODDICUS

Je péče poskytovaná pacientům v závěru jejich života v souladu s jejich přáními a hodnotami? Prospektivní observační studie u pacientů zemřelých v terciárním zdravotnickém zařízení.

Přestože v České republice umírá téměř 80% obyvatel ve zdravotnických či sociálních zařízeních, problematika konce života a umírání v nemocnici je v ČR stále nedostatečně podchycena. Existují průzkumy veřejného mínění (Cesta domů), a obecné texty (paliativní péče v ČR v roce 2013), ale reprezentativní deskriptivní data o umírání v nemocnicích nejsou v ČR k dispozici.

Hlavním cílem projektu je charakterizovat péči o pacienty umírající v terciárním zdravotnickém zařízení ve smyslu kvality poskytované paliativní péče a dopadu na příbuzné pacienta a ošetřující zdravotníky.

Do studie budou zařazeni prospektivně všichni pacienti zemřelí v průběhu jednoho kalendářního roku (cca 1000 osob). Sbíraná data se týkají tří hlavních okruhů: paliativní péče o umírající, okolnosti úmrtí pacientů a postoje personálu a rodinných příslušníků k této problematice.

Přínos projektu pro celkovou oblast pomoci umírajícím v České republice

Na základě dat získaných v této prospektivní observační studii bude možné analyzovat současnou praxi v péči o umírající a připravit efektivní, cílené intervence zvyšující dostupnost paliativní péče pro terminálně nemocné pacienty s cílem zlepšit kvalitu konce života a umírání v nemocnici.

Hlavní cíle projektu:

 • cílem projektu je získat “věrný obraz” konce života ve zdravotnickém zařízení v ČR a reprezentativně zmapovat postoje rodinných příslušníků a ošetřujícího zdravotnického personálu k problematice konce života a umírání v nemocničním prostředí, aby bylo možné konkrétně definovat specifické potřeby systému
   
 • prostřednictvím této studie chceme šířeji otevřít téma k diskusi, a to zejména ve dvou oblastech:

  • legislativní – předpokládáme, že studie podpoří potřebu legislativní formulace nároku pacienta na paliativní péči
    
  • úhrada paliativní péče pojišťovnou – předpokládáme, že studie poskytne robustní podklady pro jednání o hrazení péče o umírající ve zdravotnickém zařízení v režimu paliativní péče s cílem zlepšení dostupnosti kvalitní paliativní péče v zdravotnických zařízeních v České republice

Koordinátoři projektu:

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, Mgr. Jitka Strížová

Projekt je podpořen Nadačním fondem AVAST a probíhá pod záštitou ředitelky VFN,
Mgr. D. Juráskové, Ph.D., MBA
 

Projekt byl schválen Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dne 11.12.2014 (č.j.2399/14 S-IV)

Spolupracovníci:

Sociolog: Mgr. Olga Starostová
Psycholog: PhDr. Zuzana Čepelíková   
IT podpora: Mgr. Ondřej Palkovský
Statistika: MUDr. Petr Waldauf

Kontakty

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, 
tel.: 224962243
email: karim@vfn.cz

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E