Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Publikace

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE KLINIKY

2016

Monografie, ve kterých jsou autory kapitol lékaři i nelékaři KARIM:

BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra. ISBN 978-80-247-4343-1.

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7.

VYMAZAL, Tomáš a Pavel MICHÁLEK. Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3755-6.

Publikace KARIM uložené v RIV:

ADÁMKOVÁ, Václava - BALÍK, Martin - BLÁHA, Jan - ČERNÝ, Vladimír - KOLÁŘ, M. - MAŠATA, Jaromír - MELICHAR, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - PILKA, R. - PLAVKA, Richard - ŠŤOURAČ, P.. Mezioborový doporučený postup - diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Česká gynekologie. 2016, 81(2), 134-139. ISSN 1210-7832.

ADÁMKOVÁ, Václava - BALÍK, Martin - BLÁHA, Jan - ČERNÝ, Vladimír - KOLÁŘ, Martin - MAŠATA, Jaromír - MELICHAR, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - PILKA, R. - PLAVKA, Richard - ŠŤOURAČ, P.. Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Česká gynekologie. 2016, 81(2), 95-97. ISSN 1210-7832.

BALÍK, Martin. Role ultrazvuku v oboru anesteziologie a intenzívní medicína. Postgraduální medicína. 2016, 18(5), 505-513. ISSN 1212-4184.

LAMBERT, Lukáš - GRUS, Tomáš - BALÍK, Martin - FICHTL, Jaromír - KAVAN, Jan - BĚLOHLÁVEK, Jan. Hemodynamic changes in patients with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) demonstrated by contrast-enhanced CT examinations - implications for image acquisition technique. Perfusion. 2016, ISSN 0267-6591. DOI: 10.1177/0267659116677308
IF = 1.442 (2015)

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. The Effects of High Level Magnesium Dialysis/Substitution Fluid on Magnesium Homeostasis under Regional Citrate Anticoagulation in Critically Ill. PLoS ONE. 2016, 11(7), nestránkováno. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0158179
IF = 3.057 (2015)

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LEDEN, Pavel - RULÍŠEK, Jan - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. Ionized Magnesium and Regional Citrate Anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapy. Blood Purification. 2016, 41(1-3), 41-47. ISSN 0253-5068. DOI: 10.1159/000440972
IF = 1.404 (2015)

ADÁMKOVÁ, Václava - BALÍK, Martin - BLÁHA, Jan - ČERNÝ, Vladimír - KOLÁŘ, M. - MAŠATA, Jaromír - MELICHAR, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - PILKA, R. - PLAVKA, Richard - ŠŤOURAČ, P.. Mezioborový doporučený postup - diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Česká gynekologie. 2016, 81(2), 134-139. ISSN 1210-7832.

ADÁMKOVÁ, Václava - BALÍK, Martin - BLÁHA, Jan - ČERNÝ, Vladimír - KOLÁŘ, Martin - MAŠATA, Jaromír - MELICHAR, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - PILKA, R. - PLAVKA, Richard - ŠŤOURAČ, P.. Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Česká gynekologie. 2016, 81(2), 95-97. ISSN 1210-7832.

BLÁHA, Jan. Moderní způsoby porodní analgezie. Postgraduální medicína. 2016, 18(5), 480-486. ISSN 1212-4184.

BLÁHA, Jan - BARTECZKO-GRAJEK, Barbara - BEREZOWICZ, Pawel - CHARVÁT, Jiří - CHVOJKA, Jiří - GRAU, Teodoro - HOLMGREN, Jonathan - JASCHINSKI, Ulrich - KOPECKÝ, Petr - MAŇÁK, Jan - MOEHL, Mette - PADDLE, Jonathan - PASCULLI, Marcello - PETERSSON, Johan - PETROS, Sirak - RADRIZZANI, Danilo - SINGH, Vinodkumar - STARKOPF, Joel. Space GlucoseControl system for blood glucose control in intensive care patients - a European multicentre observational study. BMC Anesthesiology. 2016, 16(22 January 2016), nestránkováno. ISSN 1471-2253. DOI: 10.1186/s12871-016-0175-4
IF = 1.320 (2015)

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, D. - ŠTOURAČ, P.. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(4), 222-225. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P. - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, D. - JANKŮ, P. - HUSER, M. - HARAZIM, H. - KOSINOVÁ, M.. Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(5), 294-301. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel - ZÁVADA, Josef - BROŽEK, Tomáš. Specifika intervenční bronchologie z pohledu anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(4), 207-213. ISSN 1214-2158.

FRICOVÁ, Jitka. Novinky v léčbě bolesti. In: To nejlepší ze současné české medicíny. První vydání. Praha : Axonite CZ, 2016. 2016, s. 84-94. ISBN: 978-80-88046-10-3.

FRICOVÁ, Jitka. Lunaldin v léčbě průlomové bolesti - optimální zahájení léčby sublinguálním fentanylem. Acta Medicinae. 2016, 5(3), 39-41. ISSN 1805-398X.

YAMAMOTOVÁ, Anna - FRICOVÁ, Jitka - ROKYTA, Richard - ŠLAMBEROVÁ, Romana. The Effect of Combined Treatment of Opioids With Methylphenidate on Nociception in Rats and Pain in Human. Physiological Research. 2016, 65(Supplement 5), S567-S575. ISSN 0862-8408.
IF = 1.643 (2015)

BLÁHA, Jan - BARTECZKO-GRAJEK, Barbara - BEREZOWICZ, Pawel - CHARVÁT, Jiří - CHVOJKA, Jiří - GRAU, Teodoro - HOLMGREN, Jonathan - JASCHINSKI, Ulrich - KOPECKÝ, Petr - MAŇÁK, Jan - MOEHL, Mette - PADDLE, Jonathan - PASCULLI, Marcello - PETERSSON, Johan - PETROS, Sirak - RADRIZZANI, Danilo - SINGH, Vinodkumar - STARKOPF, Joel. Space GlucoseControl system for blood glucose control in intensive care patients - a European multicentre observational study. BMC Anesthesiology. 2016, 16(22 January 2016), nestránkováno. ISSN 1471-2253. DOI: 10.1186/s12871-016-0175-4
IF = 1.320 (2015)

POŘÍZKA, Michal - KOUDELKOVÁ, Kateřina - KOPECKÝ, Petr - POŘÍZKOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - KUNSTÝŘ, Jan. High thoracic anesthesia offers no major benefit over general anesthesia in on-pump cardiac surgery patients: a retrospective study. SpringerPlus. 2016, 5(June), nestránkováno. ISSN 2193-1801. DOI: 10.1186/s40064-016-2541-6
IF = 0.982 (2015)

KOTKOVÁ, Karla - ANGEROVÁ, Yvona - ŠVESTKOVÁ, Olga. Chronická bolest a možnosti jejího ovlivnění rehabilitací. Bolest. 2016, 19(4), 164-167. ISSN 1212-0634.

KUŽEL, David - TÓTH, Dušan - MÁRA, Michal - BLAHÚT, Vlastimil - FANTA, Michael - HANOUSEK, Ladislav - HLINECKÁ, Kristýna - HRUŠKOVÁ, Hana - CHARVÁT, Martin - KAŠPAROVÁ, Dita - KOLIBA, Peter - KOUDELA, Josef - KOVÁŘ, Petr - KUČERA, Eduard - FARTÁKOVÁ, Zdeňka - NEUDECKEROVÁ, Jana - PAŘÍZEK, Antonín - ŠVABÍKOVÁ, Lucie. Základy panoramatické hysteroskopie. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 192 s. ISBN 978-80-271-0303-4.

POŘÍZKA, Michal - KOUDELKOVÁ, Kateřina - KOPECKÝ, Petr - POŘÍZKOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - KUNSTÝŘ, Jan. High thoracic anesthesia offers no major benefit over general anesthesia in on-pump cardiac surgery patients: a retrospective study. SpringerPlus. 2016, 5(June), nestránkováno. ISSN 2193-1801. DOI: 10.1186/s40064-016-2541-6
IF = 0.982 (2015)

LAMBERT, Lukáš - HOŘEJŠ, Josef - KRŠKA, Zdeněk - HOSKOVEC, David - PETRUŽELKA, Luboš - KRECHLER, Tomáš - KŘÍŽ, Petr - BŘÍZA, Jan. Treatment of locally advanced pancreatic cancer by percutaneous and intraoperative irreversible electroporation: general hospital cancer center experience. Neoplasma. 2016, 63(2), 269-273. ISSN 0028-2685.

KUNSTÝŘ, Jan - LÍNKOVÁ, Hana. Echokardiografické vyšetření při onemocnění mitrální chlopně. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(3), 181-186. ISSN 1214-2158.

PISANO, Antonio - LANDONI, Giovanni - LOMIVOROTOV, Vladimir - COMIS, Marco - GAZIVODA, Gordana - CONTE, Massimiliano - HAJJAR, Ludhmila - FINCO, Gabriele - JOVIC, Miomir - MUCCHETTI, Marta - KUNSTÝŘ, Jan, et al. Worldwide Opinion on Multicenter Randomized Interventions Showing Mortality Reduction in Critically Ill Patients: A Democracy-Based Medicine Approach. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2016, 30(5), 1386-1395. ISSN 1053-0770. DOI: 10.1053/j.jvca.2016.05.005
IF = 1.519 (2015)

POŘÍZKA, Michal - KOUDELKOVÁ, Kateřina - KOPECKÝ, Petr - POŘÍZKOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - KUNSTÝŘ, Jan. High thoracic anesthesia offers no major benefit over general anesthesia in on-pump cardiac surgery patients: a retrospective study. SpringerPlus. 2016, 5(June), nestránkováno. ISSN 2193-1801. DOI: 10.1186/s40064-016-2541-6
IF = 0.982 (2015)

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LEDEN, Pavel - RULÍŠEK, Jan - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. Ionized Magnesium and Regional Citrate Anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapy. Blood Purification. 2016, 41(1-3), 41-47. ISSN 0253-5068. DOI: 10.1159/000440972
IF = 1.404 (2015)

MATIAS, Michal. Úloha transkraniálního ultrazvuku při stanovení smrti mozku. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(1), 30-33. ISSN 1214-2158.

GRUS, Tomáš - LAMBERT, Lukáš - ROHN, Vilém - KLIKA, Tomáš - GRUSOVÁ, Gabriela - MICHÁLEK, Pavel. Juxtarenal Mycotic Aneurysm as a Complication of Acute Exacerbation of Chronic Cholecystitis Treated by Resection and Replacement by a Fresh Allograft. Prague medical report. 2016, 117(1), 54-60. ISSN 1214-6994.

MATEK, Jan - MICHÁLEK, Pavel - TRČA, Stanislav - KRŠKA, Zdeněk. Léčba akutní pooperační bolesti po torakotomii - současné možnosti. Rozhledy v chirurgii. 2016, 95(6), 217-221. ISSN 0035-9351.

MICHÁLEK, Pavel - MAGBOUL, Magboul M. - TOKER, Kamil - DONALDSON, William - OZAKI, Makoto. Advances and Controversies in Perioperative Airway Management. BioMed Research International. 2016, 2016(January), nestránkováno. ISSN 2314-6133. DOI: 10.1155/2016/1965623
IF = 2.134 (2015)

MICHÁLEK, Pavel - MAGBOUL, Magboul M. - TOKER, Kamil - DONALDSON, William - OZAKI, Makoto. Advances and Controversies in Perioperative Airway Management. BioMed Research International. 2016, 2016(January), nestránkováno. ISSN 2314-6133. DOI: 10.1155/2016/1965623
IF = 2.134 (2015)

MICHÁLEK, Pavel - DONALDSON, Will - MCALEAVEY, Francis - ABRAHAM, Alexander - MATHERS, Rachel J. - TELFORD, Claire. The i-gel Supraglottic Airway as a Conduit for Fibreoptic Tracheal Intubation - A Randomized Comparison with the Single-use Intubating Laryngeal Mask Airway and CTrach Laryngeal Mask in Patients with Predicted Difficult Laryngoscopy. Prague medical report. 2016, 117(4), 164-175. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.17

MICHÁLEK, Pavel. Zásady zajištění dýchacích cest během anestezie a v intenzívní péči. Postgraduální medicína. 2016, 18(5), 441-446. ISSN 1212-4184.

MICHÁLEK, Pavel - ZÁVADA, Josef - BROŽEK, Tomáš. Specifika intervenční bronchologie z pohledu anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(4), 207-213. ISSN 1214-2158.

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Snakebite Envenoming by Sochurek's Saw-scaled Viper Echis Carinatus Sochureki. Prague medical report. 2016, 117(1), 61-67. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.6

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Severe Snakebite Envenoming in Intensive Care. Prague medical report. 2016, 117(4), 153-163. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.16

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... XI. díl. Křižovatka. 2016, Neuveden(11), 11-11. ISSN 0000-0000.

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... XII. díl. Křižovatka. 2016, Neuveden(12), 11-11. ISSN 0000-0000.

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... X. díl. Křižovatka. 2016, Neuveden(10), 11-11. ISSN 0000-0000.

ŠIMANOVSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... IX. díl. Křižovatka. 2016, Neuveden(9), 11-11. ISSN 0000-0000.

NOSKOVÁ, Pavlína. Lokální pooperační analgezie u císařského řezu v celkové anestezii. Praktická gynekologie. 2016, 20(2), 93-96. ISSN 1211-6645.

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, D. - ŠTOURAČ, P.. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(4), 222-225. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, Pavlína. Syndrom chronické pánevní bolesti. Urologie pro praxi. 2016, 17(3), 106-110. ISSN 1213-1768.

ŠTOURAČ, P. - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, D. - JANKŮ, P. - HUSER, M. - HARAZIM, H. - KOSINOVÁ, M.. Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(5), 294-301. ISSN 1214-2158.

HABER, Jan - VAŠÁKOVÁ, Martina - MALLÁTOVÁ, Naděžda - KOLEK, Vitezslav - SKŘIČKOVÁ, Jana - LISCHKE, Robert - LENGEROVÁ, Martina - OTÁHAL, Michal. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2016, 76(3), 82-106.

OTÁHAL, Michal - MLČEK, Mikuláš - VÍTKOVÁ, Ivana - KITTNAR, Otomar. A Novel Experimental Model of Acute Respiratory Distress Syndrome in Pig. Physiological Research. 2016, 65(Supplement 5), S643-S651. ISSN 0862-8408.
IF = 1.643 (2015)

POŘÍZKA, Michal - KOUDELKOVÁ, Kateřina - KOPECKÝ, Petr - POŘÍZKOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - KUNSTÝŘ, Jan. High thoracic anesthesia offers no major benefit over general anesthesia in on-pump cardiac surgery patients: a retrospective study. SpringerPlus. 2016, 5(June), nestránkováno. ISSN 2193-1801. DOI: 10.1186/s40064-016-2541-6
IF = 0.982 (2015)

POŘÍZKA, Michal. Echokardiografie u akutních koronárních syndromů. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(5), 309-314. ISSN 1214-2158.

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LEDEN, Pavel - RULÍŠEK, Jan - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. Ionized Magnesium and Regional Citrate Anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapy. Blood Purification. 2016, 41(1-3), 41-47. ISSN 0253-5068. DOI: 10.1159/000440972
IF = 1.404 (2015)

ZACHAROV, Sergej - PELCLOVÁ, Daniela - NAVRÁTIL, Tomáš - BĚLÁČEK, Jaromír - LATTA, Jiří - PÍSAŘ, Michal - RULÍŠEK, Jan, et al. Efficiency of acidemia correction on intermittent versus continuous hemodialysis in acute methanol poisoning. Clinical Toxicology. 2016, 55(2), 123-132. ISSN 1556-3650.

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Snakebite Envenoming by Sochurek's Saw-scaled Viper Echis Carinatus Sochureki. Prague medical report. 2016, 117(1), 61-67. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.6

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Severe Snakebite Envenoming in Intensive Care. Prague medical report. 2016, 117(4), 153-163. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.16

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Snakebite Envenoming by Sochurek's Saw-scaled Viper Echis Carinatus Sochureki. Prague medical report. 2016, 117(1), 61-67. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.6

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Severe Snakebite Envenoming in Intensive Care. Prague medical report. 2016, 117(4), 153-163. ISSN 1214-6994. DOI: 10.14712/23362936.2016.16

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. The Effects of High Level Magnesium Dialysis/Substitution Fluid on Magnesium Homeostasis under Regional Citrate Anticoagulation in Critically Ill. PLoS ONE. 2016, 11(7), nestránkováno. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0158179
IF = 3.057 (2015)

ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LEDEN, Pavel - RULÍŠEK, Jan - LOS, Ferdinand - BRODSKÁ, Helena - BALÍK, Martin. Ionized Magnesium and Regional Citrate Anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapy. Blood Purification. 2016, 41(1-3), 41-47. ISSN 0253-5068. DOI: 10.1159/000440972
IF = 1.404 (2015)

MICHÁLEK, Pavel - ZÁVADA, Josef - BROŽEK, Tomáš. Specifika intervenční bronchologie z pohledu anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2016, 27(4), 207-213. ISSN 1214-2158.

2015

ADÁMKOVÁ, Václava - BALÍK, Martin - BLÁHA, Jan - ČERNÝ, Vladimír - KOLÁŘ, Milan - MAŠATA, Jaromír - MELICHAR, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - PILKA, Radovan - PLAVKA, Richard - ŠTOURAČ, Petr. Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(5), 298-302. ISSN 1214-2158.

BAKHOUCHE, Hana - NOSKOVÁ, Pavlína - SVĚTLÍK, Svatopluk - BARTOŠOVÁ, Olga - ULRICHOVÁ, Jitka - KUBÁTOVÁ, Jana - MARUSIČOVÁ, Patricia - PAŘÍZEK, Antonín - BLÁHA, Jan - SLANAŘ, Ondřej. Maternal and Neonatal Effects of Remifentanil in Women Undergoing Cesarean Section in Relation to ABCB1 and OPRM1 Polymorphisms. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 4), S529-S538. ISSN 0862-8408.

BALÍK, Martin. Perioperative cardiac care of the high-risk non-cardiac patient. The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiovascular Care. 2 vyd. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 733-744. ISBN 0-19-968703-X.

BALÍK, Martin - ČERNÝ, V. - ŠRÁMEK, V. - MATĚJOVIČ, Martin - KUNSTÝŘ, Jan. Vazopresin a jeho role v anesteziologii a intenzivní medicíně. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(4), 223-227. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - NOSKOVÁ, Pavlína - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Současné postupy v porodnické anestezii V. - pooperační péče po císařském řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(2), 87-98. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - MRÁZ, Miloš - KOPECKÝ, Petr - STŘÍTESKÝ, Martin - LIPŠ, Michal - MATIAS, Michal - KUNSTÝŘ, Jan - POŘÍZKA, Michal - KOTULÁK, Tomáš - KOLNÍKOVÁ, Ivana - ŠIMANOVSKÁ, Barbara - ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - RULÍŠEK, Jan - ŠACHL, Robert - ANÝŽ, Jiří - NOVÁK, Daniel - LINDNER, Jaroslav - HOVORKA, Roman - SVAČINA, Štěpán - HALUZÍK, Martin. Perioperative Tight Glucose Control Reduces Postoperative Adverse Events in Nondiabetic Cardiac Surgery Patients. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2015, 100(8), 3081-3089. ISSN 0021-972X.

BRODSKÁ, Helena - VALENTA, Jiří - MALÍČKOVÁ, Karin - KOHOUT, Pavel - KAZDA, Antonín - DRABEK, Tomas. Biomarkers in critically ill patients with systemic inflammatory response syndrome or sepsis supplemented with high-dose selenium. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2015, 31(July), 25-32. ISSN 0946-672X.

FRICOVÁ, Jitka - ROKYTA, Richard. The effects of extracorporeal shock wave therapy on pain patients. Neuroendocrinology Letters, 2015, 36(2), 161-164. ISSN 0172-780X.

FRICOVÁ, Jitka - ROKYTA, Richard. Léčba chronické bolesti v běžné praxi praktického lékaře. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2015, 25(3), 9-16. ISSN 1212-6152.

FRICOVÁ, Jitka. Moderní léčba chronické bolesti s využitím nových léčebných modalit. Postgraduální medicína, 2015, 17(1), 97-101. ISSN 1212-4184.

FRICOVÁ, Jitka. Tapentadol - účinná farmakoterapie chronické bolesti v běžné klinické praxi. Bolest, 2015, 18(1), 36-39. ISSN 1212-0634.

FRICOVÁ, Jitka. TENS, rTMS a tDCS neinvazivní stimulace mozku v léčbě chronické bolesti. Bolest a regenerace v medicíně. 1 vyd. Praha: Axonite, 2015, s. 94-98. ISBN 978-80-88046-03-5.

FRICOVÁ, Jitka. TENS, rTMS a tDCS neinvazivní stimulace mozku v léčbě chronické bolesti. In: Bolest a regenerace v medicíně. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-88046-03-5.

FRICOVÁ, Jitka. Dolforin - klinická zkušenost v léčbě chronické bolesti u onkologických a neonkologických pacientů. Acta medicinae, 2015, 4(2), 36-38. ISSN 1805-398X.

HAKL, Marek - FRICOVÁ, Jitka. Možnosti tapentadolu ve farmakoterapii průlomové bolesti u pacientů s nádorovou a chronickou nenádorovou bolestí. Bolest, 2015, 18(1), 36-39. ISSN 1212-0634.

HENLÍN, Tomáš - SOTÁK, Michal - KOVARICEK, Petr - TYLL, Tomáš - BALCAREK, Lukas - MICHÁLEK, Pavel. Comparison of Five 2nd-Generation Supraglottic Airway Devices for Airway Management Performed by Novice Military Operators. BioMed Research International, 2015, 2015(October), nestránkováno. ISSN 2314-6133.

HOŘEJŠ, Josef - KRŠKA, Zdeněk - HOSKOVEC, David - LAMBERT, Lukáš - ČERNÝ, Vladimír - JAHODA, Jiří - PETRUŽELKA, Luboš - KRECHLER, Tomáš - KŘÍŽ, Petr. Ireverzibilní elektroporace (IRE) nádorů. Česká radiologie, 2015, 69(2), 137-141. ISSN 1210-7883.

CHYTILOVÁ, Eva - BRLICOVÁ, Lenka - FOREJTOVÁ, Lubomíra - KAVÁN, Jan - LOPOT, František - MICHÁLEK, Pavel - POLAKOVIČ, Vladimír - ROČINOVÁ, Katarína. Cévní přístupy pro hemodialýzu. 1 vyd. Praha: Mladá Fronta, 2015. 190 s. ISBN 978-80-204-3657-3.

KOUTNÁ, Markéta - ULRYCH, Ondřej - ROUSKOVÁ, Jana - NERADOVÁ, Pavla - ŠÁLOVÁ, Renata. Manuál hojení ran v intenzivní péči. 1 vyd. Praha: Galén, 2015. 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2.

KOUTNÁ, Markéta - POKORNÁ, Andrea. Etiologie dekubitů - literární review. Léčba ran, 2015, 2(4), 8-13. ISSN 2336-520X.

KOUTNÁ, Markéta - NÁJEMNÍKOVÁ, Lucie. Specifika péče o pacienty s ischemickými defekty v dialyzačním programu a s nálezem MRSA. Léčba ran, 2015, 2(3), 20-21. ISSN 2336-520X.

KUNSTÝŘ, Jan. Adjusting tracheal tube cuff pressure. European Journal of Anaesthesiology, 2015, 32(4), 280-280. ISSN 0265-0215.

LIPŠ, Michal - KRUPIČKA, Jan - KOŘÍNEK, Josef - KUNSTÝŘ, Jan. Echokardiografie - měření srdečního výdeje u kriticky nemocných. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(4), 228-232. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel - JINDROVÁ, Barbora - KŘÍŽ, Petr - STŘÍTESKÝ, Martin - SEDLÁŘ, Martin. A pilot evaluation of the 3gLM-R - A new supraglottic airway device. Advances in medical sciences, 2015, 60(2), 186-190. ISSN 1896-1126.

MICHÁLEK, Pavel - SOUČKOVÁ, Alena - SVÍTEK, Marek - KONDROVÁ, Daniela. Kaudální blokáda pod ultrazvukovou kontrolou. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(1), 29-32. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel - SVÍTEK, Marek - SOUČKOVÁ, Alena - KOČVARA, Radim - SEDLÁČEK, Josef. Zkušenosti s tunelizovaným kaudálním katétrem u dětských urologických operací včetně ultrazvukové navigace. In: Československá pediatrie. 2015. 70, Supplementum 2, s. 31-31. ISSN 0069-2328.

MICHÁLEK, Pavel - HORÁČEK, Michal. Evropský diplom v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(4), 220-222. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel - DONALDSON, William - VOBRUBOVÁ, Eliška - HAKL, Marek. Complications Associated with the Use of Supraglottic Airway Devices in Perioperative Medicine. BioMed Research International, 2015, Neuveden(November), nestránkováno. ISSN 2314-6133.

MLEJNSKÝ, František - KLEIN, A.A. - LINDNER, Jaroslav - MARUNA, Pavel - KVASNIČKA, Jan - KVASNIČKA, Tomáš - ZIMA, Tomáš - PECHA, O. - LIPŠ, Michal - RULÍŠEK, Jan - POŘÍZKA, Michal - KOPECKÝ, Petr - KUNSTÝŘ, Jan. A randomised controlled trial of roller versus centrifugal cardiopulmonary bypass pumps in patients undergoing pulmonary endarterectomy. Perfusion, 2015, 30(7), 520-528. ISSN 0267-6591.

MRÁZ, Miloš - LIPŠ, Michal - KLOUČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠ, Miloš - KOPECKÝ, Petr - LINDNER, Jaroslav - BURDA, V. - NOVAK, D. - SVAČINA, Štěpán - HALUZÍK, Martin. CONTINUOUS EXENATIDE INFUSION IMPROVED PERIOPERATIVE GLUCOSE CONTROL AND REDUCED GLYCAEMIC VARIABILITY IN CARDIAC SURGERY PATIENTS: THE EXECUTIVE TRIAL. In: Diabetes Technology and Therapeutics. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2015. 17, Supplement 1, s. A14-A15. ISSN 1520-9156.

NERADOVÁ, Pavla - KOUTNÁ, Markéta. Hojení ran u novorozenců.. Manuál hojení ran v intenzivní péči.. 1 vyd. Praha: Galén, 2015, s. 145-150. ISBN 978-80-7492-190-2.

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... VIII. díl. Křižovatka, 2015, 2015(8), 11-11. ISSN 0000-0000.

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... VII. díl. Křižovatka, 2015, 2015(7), 11-11. ISSN 0000-0000.

NIŽNANSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... VI. díl. Křižovatka, 2015, Neuveden(6), 11-11. ISSN 0000-0000.

NOSKOVÁ, Pavlína. Průlomová bolest v onkogynekologii a možnosti její léčby. Aktuální gynekologie a porodnictví, 2015, 7(15.12.2015), 45-51. ISSN 1803-9588.

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Děložní hypotonie a přístup anesteziologa. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(3), 145-151. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - BAKHOUCHE, Hana - KUBÁTOVÁ, Jana - ULRICHOVÁ, Jitka - MARUSIČOVÁ, Patricia - SMÍŠEK, Jan - PAŘÍZEK, Antonín - SLANAŘ, Ondřej - MICHÁLEK, Pavel. Neonatal effect of remifentanil in general anaesthesia for caesarean section: a randomized trial. BMC Anesthesiology, 2015, 15(March), nestránkováno. ISSN 1471-2253.

POŘÍZKA, Michal - KOPECKÝ, Petr - PRSKAVEC, Tomáš - KUNSTÝŘ, Jan - RULÍŠEK, Jan - BALÍK, Martin. Successful Use of Extra-corporeal Membrane Oxygenation in a Patient with Streptococcal Sepsis: A Case Report and Review of Literature. Prague medical report, 2015, 116(1), 57-63. ISSN 1214-6994.

PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr - BÁRTLOVÁ, Sylva - BENCKO, Vladimír - BERAN, Jiří - BÝMA, Svatopluk - CALDA, Pavel - ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav - FRICOVÁ, Jitka - HAŠKOVCOVÁ, Helena - HONZÁK, Radkin - HOŘEJŠÍ, Jaroslav - IRMIŠ, Felix - KOŘENEK, Josef - MACH, Jan - MATĚJEK, Jaromír - MUNZAROVÁ, Marta - NOVÁK, Ivan - PAFKO, Pavel - PAVLÁT, Josef - RABOCH, Jiří - ROKYTA, Richard - VÁCHA, Marek - ŽALOUDÍK, Jan. Lékař a pacient v moderní medicíně. 1 vyd. Praha: Grada, 2015. 191 s. ISBN 978-80-247-5788-9.

PTÁČEK, Radek - ČELEDOVÁ, Libuše - RABOCH, Jiří - PAPEŽOVÁ, Hana. Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislosti. 2015 (výzkumná zpráva)

ROKYTA, Richard - FRICOVÁ, Jitka - KOZÁK, Jiří - KRŠIAK, Miloslav - LEJČKO, Jan - VRBA, Ivan. Léčba bolesti ve stáří. 2 vyd. Praha: Mladá Fronta, 2015. 110 s. ISBN 978-80-204-3945-1.

ROKYTA, Richard - FRICOVÁ, Jitka. Fyziologie a patofyziologie somatosenzorického systému a bolesti. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 557-580.

RUSINOVÁ, Kateřina - CERNY, Vladimir - KUKAL, Jaromir - POKORNA, Eva. Expanding the DCD donor pool: prediction of time to death after removal of life-sustaining treatments. Intensive Care Medicine, 2015, 41(9), 1719-1720. ISSN 0342-4642.

RUSINOVÁ, Kateřina. Etika odběru orgánů od zemřelých dárců v ČR. Dárci orgánů. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2015, s. 62-69. ISBN 978-80-7345-451-7.

SPRUNG, Charles L. - RUSINOVÁ, Kateřina - RANZANI, Otavio T.. Variability in forgoing life-sustaining treatments: reasons and recommendations. Intensive Care Medicine, 2015, 41(9), 1679-1681. ISSN 0342-4642.

STOURAC, Petr - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - NOSKOVÁ, Pavlína - SEIDLOVA, Dagmar - BROZOVA, Lucie - JARKOVSKY, Jiri. Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia, 2015, 120(6), 1303-1308. ISSN 0003-2999.

SYROVÁTKA, Petr - ŘÍHA, Hynek - MATLOCH, Zdeněk - RZYMAN, Robert - KOTULÁK, Tomáš. Echokardiografická diagnostika perikardiálního výpotku a srdeční tamponády. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(2), 99-104. ISSN 1214-2158.

ŠACHL, Robert - DOBIÁŠ, Miloš - KUNSTÝŘ, Jan. Echokardiografické zhodnocení aortální chlopně u nestabilního pacienta - základní vyšetření. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015, 26(6), 350-354. ISSN 1214-2158.

ŠIMANOVSKÁ, Barbara - NIŽNANSKÝ, Matúš. První pomoc jednoduše a prakticky aneb může se vám jednou hodit... V. díl. Křižovatka, 2015, Neuveden(1), 11-11. ISSN 0000-0000.

ŠTOURAČ, P. - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, D. - JARKOVSKÝ, J. - ZELINKOVÁ, H.. Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ- prospektivní observační studie. Česká gynekologie, 2015, 80(2), 127-134. ISSN 1210-7832.

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - STOURAC, Petr - KADANKA, Zdenek - MICHÁLEK, Pavel. Neurological symptoms following the Fea's viper (Azemiops feae) bite. Clinical Toxicology, 2015, 53(10), 1150-1151. ISSN 1556-3650.

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Envenoming by Crotalid Snake Chinese Moccasin Agkistrodon Acutus Bite - A Case Report. Prague medical report, 2015, 116(2), 155-160. ISSN 1214-6994.

2014

BALÍK, Martin - RULÍŠEK, Jan - LEDEN, Pavel - ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - OTÁHAL, Michal - BARTÁKOVÁ, Hana - KOŘÍNEK, Josef. Concomitant use of beta-1 adrenoreceptor blocker and norepinephrine in patients with septic shock. Reply to a letter to the authors. Wiener Klinische Wochenschrift, 2014, 126(7-8), 246-247. ISSN 0043-5325.
IF = .791 (2013)

BALÍK, Martin. Ultrazvukové vyšetření hrudníku v intenzivní medicíně. Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 211-214. ISBN 978-80-7492-066-0.

BALÍK, Martin. Ultrazvukové vyšetření hrudníku v intenzivní medicíně. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(1), 40-44. ISSN 1214-2158.

BALÍK, Martin. Echokardiografie v intenzivní péči. Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 173-178. ISBN 978-80-7492-066-0.

BALÍK, Martin - DUŠKA, František. Praha je již etablovaným zkušebním centrem pro Evropský diplom z intenzivní medicíny (EDIC) v novém formátu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(4), 337-338. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Současné postupy v porodnické anestezii III. - regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(1), 29-39. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - PAŘÍZEK, Antonín. Peripartální krvácení. Porodnictví. 3 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 416-419. ISBN 978-80-247-4529-9.

BLÁHA, Jan. Koagulopatie. Porodnictví. 3 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 412-416. ISBN 978-80-247-4529-9.

BLÁHA, Jan. Tromboembolické příhody v porodnictví. Porodnictví. 3 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 401-412. ISBN 978-80-247-4529-9.

ČERNÝ, David - DOLEŽAL, Adam - RUSINOVÁ, Kateřina. Biologické paradigma smrti - urgentní výzva pro lékařskou etiku 21. století. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 389-400. ISBN 978-80-247-5471-0.

DOBIÁŠ, Miloš. Transkraniální dopplerovská a barevná duplexní sonografie v intenzivní medicíně. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(5), 378-382. ISSN 1214-2158.

DOBIÁŠ, Miloš - MICHÁLEK, Pavel - NEUŽIL, Petr - STŘÍTESKÝ, Martin - JOHNSTON, Paul. Interventional treatment of pain in refractory angina. A review. Biomedical Papers, 2014, 158(4), 518-527. ISSN 1213-8118.
IF = 1.661 (2013)

DRÁPALOVÁ, Jana - KOPECKÝ, Petr - BÁRTLOVÁ, Markéta - LACINOVÁ, Zdeňka - NOVAK, Daniel - MARUNA, Pavel - LIPŠ, Michal - MRÁZ, Miloš - LINDNER, Jaroslav - HALUZÍK, Martin. The influence of deep hypothermia on inflammatory status, tissue hypoxia and endocrine function of adipose tissue during cardiac surgery. Cryobiology, 2014, 68(2), 269-275. ISSN 0011-2240.
IF = 0 (2013)

FRICOVÁ, Jitka. Bukální tablety fentanylu v léčbě průlomové bolesti. Bolest, 2014, 17(2), 47-50. ISSN 1212-0634.

FRICOVÁ, Jitka. Tapentadol v léčbě chronické nenádorové bolesti - nové účinné analgetikum pro léčbu diabetické polyneuropatie?. Bolest, 2014, 17(1), 12-15. ISSN 1212-0634.

FRICOVÁ, Jitka - KLÍROVÁ, Monika - NOVÁK, Tomáš - MASOPUST, Václav - ROKYTA, Richard. rTMS, repetitivní transkraniální magnetická stimulace - Neinvazivní neuromodulační metoda. Bolest, 2014, 17(1), 8-11. ISSN 1212-0634.

GÜRLICH, Robert - ADÁMKOVÁ, Václava - ULRYCH, Jan - BALÍK, Martin - FERKO, Alexander - HAVEL, Eduard - JABOR, Antonín - JANÍK, Václav - KLEMENTA, I - KRŠKA, Zdeněk - KYSELA, P - LISCHKE, Robert - NEORAL, Č - VYHNÁNEK, František - ZAJAK, Ján - ZBOŘIL, P - TŘEŠKA, Vladislav - KALA, Zdeněk - KOLÁŘ, Milan. Základní principy diagnostiky a léčby sekundární peritonitidy - doporučení odborníků s podporou SIS. Rozhledy v chirurgii, 2014, 93(6), 334-352. ISSN 1805-4579.

HALUZÍK, Martin - MRÁZ, Miloš - KOPECKÝ, Petr - LIPŠ, Michal - SVAČINA, Štěpán. Glucose control in the ICU: Is there a time for more ambitious targets again?. Journal of diabetes science and technology, 2014, 8(4), 652-657. ISSN 1932-2968.

HENLÍN, Tomáš - MICHÁLEK, Pavel - TYLL, Tomáš - HINDS, John D. - DOBIÁŠ, Miloš. Oxygenation, Ventilation, and Airway Management in Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Review. BioMed Research International, 2014, 2014(2014), 1-11. ISSN 2314-6133.

HENLÍN, Tomáš - MICHÁLEK, Pavel - TYLL, Tomáš - RYSKA, Ondřej - JUHÁS, Štefan - JUHÁSOVÁ, Jana. Bužií asistovaná koniotomie (BACT) na prasečím modelu - pilotní studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(3), 184-189. ISSN 1214-2158.

JENSEN, T. S. - HOYE, K. - FRICOVÁ, Jitka - VANELDEREN, P. - ERNAULT, E. - SICILIANO, T. - MARQUES, S.. Tolerability of the capsaicin 8% patch following pretreatment with lidocaine or tramadol in patients with peripheral neuropathic pain: A multicentre, randomized, assessor-blinded study. European Journal of Pain, 2014, 18(9), 1240-1247. ISSN 1090-3801.
IF = 3.218 (2013)

KOTULÁK, Tomáš - DRÁPALOVÁ, Jana - LIPŠ, Michal - LACINOVÁ, Zdeňka - KRAMAR, Petr - ŘÍHA, Hynek - NETUKA, Ivan - MALÝ, Jiří - BLÁHA, Jan - LINDNER, Jaroslav - SVAČINA, Štěpán - MRÁZ, Miloš - HALUZÍK, Martin. Cardiac surgery increases serum concentrations of adipocyte fatty acid-binding protein and its mRNA expression in circulating monocytes but not in adipose tissue. Physiological Research, 2014, 63(1), 83-94. ISSN 0862-8408.
IF = 0 (2013)

LIPŠ, Michal - SILLER, Michal - STROJIL, Jan - URBÁNEK, Karel - BALÍK, Martin - SUCHANKOVA, Hana. Pharmacokinetics of imipenem in critically ill patients during empirical treatment of nosocomial pneumonia: A comparison of 0.5-h and 3-h infusions. International Journal of Antimicrobial Agents, 2014, 44(4), 358-362. ISSN 0924-8579.
IF = 4.259 (2013)

MICHÁLEK, Pavel. Valsalvův manévr. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(3), 241-243. ISSN 1214-2158.

Michalek P, Miller D. Airway management evolution – in a search for an ideal extraglottic airway device. Prague Medical Report 2014; 115: 87-103.

MICHÁLEK, Pavel - KIŠKA, Rostislav - SEDLÁČEK, Josef - DOBIÁŠ, Miloš. Ultrazvukové vyšetření ledvinv perioperační medicíně a intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(4), 315-320. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel. Léčba bolesti u pacientů s nádory trávicího systému. Chirurgická onkologie. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 169-173. ISBN 978-80-247-4284-7.

MICHÁLEK, Pavel - RULÍŠEK, Jan - DOBIÁŠ, Miloš. Ultrazvukové vyšetření aorty v urgentní medicíně. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(2), 117-122. ISSN 1214-2158.

NEKOVÁŘOVÁ, Tereza - YAMAMOTOVÁ, Anna - VALES, Karel - STUCHLIK, Ales - FRICOVÁ, Jitka - ROKYTA, Richard. Common mechanisms of pain and depression: are antidepressants also analgesics?. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, 8(Mar 25), nestránkováno. ISSN 1662-5153.
IF = 4.16 (2013)

NOSKOVÁ, Pavlína. Transmukózní fentanyl v léčbě průlomové bolesti - zkušenosti z praxe. Remedia, 2014, 24(6), 499-502. ISSN 0862-8947.

NOSKOVÁ, Pavlína. Vulvodynie. Infekce v gynekologii. 2 vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014, s. 74-84. ISBN 978-80-7345-380-0.

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(3), 194-202. ISSN 1214-2158.

POŘÍZKA, Michal. Echokardiografické hodnocení funkce pravé komory. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(6), 427-433. ISSN 1214-2158.

PUNTILLO, Kathleen A. - MAX, Adeline - TIMSIT, Jean-Francois - VIGNOUD, Lucile - CHANQUES, Gerald - ROBLEDA, Gemma - ROCHE-CAMPO, Ferran - MANCEBO, Jordi - DIVATIA, Jigeeshu V. - SOARES, Marcio - IONESCU, Daniela C. - GRINTESCU, IoanaM. - VASILIU, Irena L. - MAGGIORE, Salvatore Maurizio - RUSINOVÁ, Kateřina. Determinants of Procedural Pain Intensity in the Intensive Care Unit The Europain (R) Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2014, 189(1), 39-47. ISSN 1073-449X.
IF = 11.986 (2013)

ROHN, Vilém - ŠPAČEK, Miroslav - ŠACHL, Robert - VÍTKOVÁ, Ivana. Early pericardial valve deterioration as a result of adhesions with native mitral valve. Annals of Thoracic Surgery, 2014, 98(1), 321-323. ISSN 0003-4975.
IF = 3.631 (2013)

ROKYTA, Richard - FRICOVÁ, Jitka. Etika v léčbě bolesti. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 259-270. ISBN 978-80-247-5471-0.

ROKYTA, Richard - FRICOVÁ, Jitka. Noninvasive Neuromodulation Methods in the Treatment of Chronic Pain. Pain and Treatment. 1 vyd. Rijeka: InTech, 2014, s. 175-190. ISBN 978-953-51-1629-5.

RUBEŠ, David - KLEIN, Andrew A. - LIPŠ, Michal - RULÍŠEK, Jan - KOPECKÝ, Petr - BLÁHA, Jan - MLEJNSKÝ, František - LINDNER, Jaroslav - DOHNALOVÁ, Alena - KUNSTÝŘ, Jan. The effect of adjusting tracheal tube cuff pressure during deep hypothermic circulatory arrest A randomised trial. European Journal of Anaesthesiology, 2014, 31(9), 452-456. ISSN 0265-0215.
IF = 3.011 (2013)

RULÍŠEK, Jan - BALÍK, Martin - LEDEN, Pavel - ZAKHARCHENKO, Mykhaylo. Úloha krátkodobých betablokátorů v anestezii a intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(3), 203-211. ISSN 1214-2158.

RUSINOVÁ, Kateřina - GUIDET, Bertrand. "Are you sure it's about 'age'?". Intensive Care Medicine, 2014, 40(1), 114-116. ISSN 0342-4642.
IF = 5.544 (2013)

RUSINOVÁ, Kateřina - KUKAL, Jaromír - ŠIMEK, Jiří - ČERNÝ, Vladimír. Limited family members/staff communication in intensive care units in the Czech and Slovak Republics considerably increases anxiety in patients' relatives - the DEPRESS study. BMC Psychiatry, 2014, 14(January), nestránkováno. ISSN 1471-244X.
IF = 2.237 (2013)

RUSINOVÁ, Kateřina - ŠIMEK, J.. Should we relax the definition of death or the dead donor rule?. Intensive Care Medicine, 2014, 40(6), 917-918. ISSN 0342-4642.
IF = 5.544 (2013)

RUSINOVÁ, Kateřina - POKORNÁ, Eva - VÁVRA, Václav - KUSOVÁ, Dagmar - JANOUŠEK, Libor - FRONĚK, Jiří - STACH, Zdeněk - TURČIANSKÝ, Martin - OTÁHAL, Michal - DOLEŽAL, Adam - ČERNÝ, David - BALÍK, Martin - ČERNÝ, Vladimír. Odběr orgánů od dárce zemřelého v důsledku nevratné zástavy oběhu - kazuistika a přehled problematiky. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(4), 301-306. ISSN 1214-2158.

ŘÍHA, Hynek - KOTULÁK, Tomáš. Mechanická podpora cirkulace. Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 113-114. ISBN 978-80-7492-066-0.

ŠTOURAČ, Petr - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar. Současné postupy v porodnické anestezii IV. - anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(2), 123-134. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, Petr - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - ZELINKOVÁ, Hana. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ- prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, 25(5), 341-347. ISSN 1214-2158.

VALENTA, Jiří - MICHÁLEK, Pavel - STACH, Zdeněk. Comment on Warrick, BJ, Boyer, LV, Seifert, SA Non-Native (Exotic) Snake Envenomations in the US, 2005-2011. Toxins 2014, 6, 2899-2911. Toxins, 2014, 6(12), 3258-3259. ISSN 2072-6651.
IF = 2.48 (2013)

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - MICHÁLEK, Pavel. Exotic snake bites in the Czech Republic-Epidemiological and clinical aspects during 15-year period (1999-2013). Clinical Toxicology, 2014, 52(4), 258-264. ISSN 1556-3650.
IF = 3.122 (2013)

VALENTA, Jiří - STACH, Zdeněk - STŘÍTESKÝ, Martin - MICHÁLEK, Pavel. Common viper bites in the Czech Republic - Epidemiological and clinical aspects during 15 year period (1999 - 2013). Prague medical report, 2014, 115(3-4), 120-127. ISSN 1214-6994.

VOLPICELLI, Giovanni - BALÍK, Martin - GEORGOPOULOS, Dimitris. Echography is mandatory for the initial management of critically ill patients: No. Intensive Care Medicine, 2014, 40(11), 1766-1768. ISSN 0342-4642.
IF = 5.544 (2013)

ZACHAROV, Sergej - PELCLOVÁ, Daniela - URBAN, Pavel - NAVRÁTIL, Tomáš - DIBLÍK, Pavel - KUTHAN, Pavel - HUBÁČEK, Jaroslav A. - MIOVSKÝ, Michal - KLEMPÍŘ, Jiří - VANĚČKOVÁ, Manuela - SEIDL, Zdeněk - PILIN, Alexander - FENCLOVÁ, Zdenka - PETRIK, Vít - KOTÍKOVÁ, Kateřina - NURIEVA, Olga - RIDZOŇ, Petr - RULÍŠEK, Jan - KOMARC, Martin - HOVDA, K.E.. Czech mass methanol outbreak 2012: Epidemiology,challenges and clinical features. Clinical Toxicology, 2014, 52(10), 1013-1024. ISSN 1556-3650.
IF = 0 (2013)

ZÁVADA, Josef. Sepse. Infekce v gynekologii. 2 vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014, s. 161-163. ISBN 978-80-7345-380-0.

2013

Michalek P, Donaldson W. The I-Gel supraglottic airway. Nova Biomedical, New York, USA. ISBN 978-1-62417-897-9.

BALÍK, Martin - ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - LEDEN, Pavel - OTÁHAL, Michal - HRUBÝ, Jan - POLÁK, Ferdinand - RUSINOVÁ, Kateřina - STACH, Zdeněk - TOKARIK, Monika - VÁVROVÁ, Jaroslava - JABOR, Antonín - OUDEMANS-VAN STRAATEN, Heleen M. Bioenergetic gain of citrate anticoagulated continuous hemodiafiltration-a comparison between 2 citrate modalities and unfractionated heparin. Journal of Critical Care, 2013, 28(1), 87-95. ISSN 0883-9441.
IF = 2.498 (2012)

BALÍK, Martin. Biochemické monitorování renálních funkcí u kriticky nemocných pacientů. Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galén, 2013, s. 652-665. ISBN 978-80-7492-062-2.

BALÍK, Martin - BINDER, Tomáš - BLATNÝ, Jan - BLÁHA, Jan - CVACHOVEC, Karel - ČERNÝ, Vladimír - DULÍČEK, Petr - FEYEREISL, Jaroslav - HÁJEK, Zdeněk - JANKŮ, Petr - KVASNIČKA, Jan - MALÝ, Jaroslav - MĚCHUROVÁ, Alena - PAŘÍZEK, Antonín - PENKA, Miroslav - PROCHÁZKA, Martin - ROZTOČIL, Aleš - ŘEHÁČEK, Vít - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠEVČÍK, Pavel - VALENTA, Jiří - VENTRUBA, Pavel. Peripartální život ohrožující krvácení. Česká gynekologie, 2013, 78(Supplementum), 38-40. ISSN 1210-7832.

BALÍK, Martin - ZAKHARCHENKO, Mykhaylo - MATĚJOVIČ, Martin. Regional Citrate Anticoagulation for Renal Replacement Therapy. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2013. 1 vyd. Berlin - Heidelberg: Springer, 2013, s. 741-754. ISBN 978-3-642-35108-2.

BALÍK, Martin. Základní echokardiografické vyšetření hemodynamiky. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(2), 111-115. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠŤOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Současné postupy v porodnické anestezii I. – peroperační péče u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(2), 91-101. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠŤOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín. Současné postupy v porodnické anestezii II. – celková anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(3), 186-192. ISSN 1214-2158.

BLÁHA, Jan. Porodnická anestezie – Česká republika versus svět. Praktická gynekologie, 2013, 17(4), 287-292. ISSN 1211-6645.

BLÁHA, Jan. Porodnická anestezie v Česku - jak jsme na tom?. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, 2013(7), 13-15. ISSN 0044-1996.

BRODSKÁ, Helena - KAZDA, Antonín - VALENTA, Jiří. Stopové prvky v kritických stavech : Část 2. - měď a selen. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, 21(4), 203-207. ISSN 1210-7921.

BRODSKÁ, Helena - MALÍČKOVÁ, Karin - VALENTA, Jiří - FABIO, Anthony - DRÁBEK, Tomáš. Soluble receptor for advanced glycation end products predicts 28-day mortality in critically ill patients with sepsis Soluble receptor for advanced glycation end products predicts 28-day mortality in critically ill patients with sepsis. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 2013, 73(8), 650-660. ISSN 0036-5513.
IF = 1.294 (2012)

DOBIÁŠ, Miloš - MICHÁLEK, Pavel - NEUŽIL, Petr - OŠŤÁDAL, Petr. Percutaneous radiofrequency left cardiac sympathetic denervation for refractory ventricular arrhythmogenic storms: a report of three cases. Minerva Anestesiologica, 2013, 79(8), 967-968. ISSN 0375-9393.
IF = 2.818 (2012)

DOBIÁŠ, Miloš - MICHÁLEK, Pavel - FRICOVÁ, Jitka - NEUŽIL, Petr - STŘÍTESKÝ, Martin. Neuromodulace v terapii refrakterní anginy pectoris. Bolest, 2013, 16(1), 23-32. ISSN 1212-0634.

DOBIÁŠ, Miloš. Rivaroxaban v klinické praxi. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, 2013(1), 15-18. ISSN 0044-1996.

FRICOVÁ, Jitka - ROKYTA, Richard. Neurostimulační metody v léčbě bolesti. Neurologie pro praxi, 2013, 14(5), 244-246. ISSN 1213-1814.

FRICOVÁ, Jitka. Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů. Bolest, 2013, 16(3), 111-114. ISSN 1212-0634.

FRICOVÁ, Jitka - STŘÍTESKÝ, Martin. Implantabilní porty : běžný standard pro léčbu onkologických pacientů. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, 2013(8), 10-12. ISSN 0044-1996.

FRICOVÁ, Jitka - STŘÍTESKÝ, Martin. Indikace, komplikace a výhody intravenózních implantabilních portů. Medical Tribune, 2013, 9(23), B6-B7. ISSN 1214-8911.

FRICOVÁ, Jitka. Farmakoterapie akutní a chronické bolesti. Acta medicinae, 2013, 2(9), 60-62. ISSN 1805-398X.

FRICOVÁ, Jitka - KLÍROVÁ, Monika - MASOPUST, Václav - NOVÁK, Tomáš - VERÉBOVÁ, Karina - ROKYTA, Richard. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Chronic Orofacial Pain. Physiological Research, 2013, 62(Supplement 1), S125-S134. ISSN 0862-8408.
IF = 1.531 (2012)

GABRHELÍK, Tomáš - STEHLÍK, Daniel - ADAMUS, Milan - ZÁLEŠÁK, Bohumil - MICHÁLEK, Pavel. Radiofrequency upper thoracic sympathectomy in the treatment of critical upper limb ischemia - a case series. Biomedical Papers, 2013, 157(2), 202-208. ISSN 1213-8118.
IF = .99 (2012)

KOPECKÝ, Petr - MRÁZ, Miloš - BLÁHA, Jan - LINDNER, Jaroslav - SVAČINA, Štěpán - HOVORKA, Roman - HALUZÍK, Martin. The Use of Continuous Glucose Monitoring Combined with Computer-Based eMPC Algorithm for Tight Glucose Control in Cardiosurgical ICU. BioMed Research International, 2013, Neuveden(Feb 20), nestránkováno. ISSN 2314-6133.

MARUNA, Pavel - KLEIN, A. A. - KUNSTÝŘ, Jan - PLOCOVÁ, Kateřina Magdaléna - MLEJNSKÝ, František - LINDNER, Jaroslav. Aprotinin Reduces the Procalcitonin Rise Associated With Complex Cardiac Surgery and Cardiopulmonary Bypass. Physiological Research, 2013, 62(1), 27-33. ISSN 0862-8408.
IF = 1.531 (2012)

MICHÁLEK, Pavel - DONALDSON, William - MCALEAVEY, Francis - JOHNSTON, Paul - KISKA, Rostislav. Ultrasound imaging of the infraorbital foramen and simulation of the ultrasound-guided infraorbital nerve block using a skull model. Surgical and Radiologic Anatomy, 2013, 35(4), 319-322. ISSN 0930-1038.
IF = 1.13 (2012)

MICHÁLEK, Pavel. Ultrazvuk v zobrazení a kanylaci centrálního žilního systému. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(4), 263-267. ISSN 1214-2158.

MICHÁLEK, Pavel - HENLÍN, Tomáš. Chapter 11 Use of the i-gel outside of the Operating Room, by Prehospital Teams and in Military Medicine. The I-gel supraglottic airway. 1 vyd. Neuveden: Nova Science Publishers, 2013, s. 141-150. ISBN 978-1-62417-897-9.

MICHÁLEK, Pavel - DONALDSON, William - THEILER, Lorenz. The use of the i-gel in anaesthesia : Facts and fiction in 2013. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 2013, 3(5), 246-251. ISSN 2210-8440.

MICHÁLEK, Pavel - VOBRUBOVÁ, Eliška. Ultrazvukem naváděné kompartmentové bloky v pooperační analgezii. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(6), 410-418. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - BLÁHA, Jan - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠŤOURAČ, Petr. Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom z pohledu anesteziologa. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(5), 350-356. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, Pavlína. Bolest zubů z pohledu algeziologa. Praktické lékárenství, 2013, 9(6), 230-233. ISSN 1801-2434.

NOSKOVÁ, Pavlína. Metody pooperační analgezie po gynekologických operacích. Aktuální gynekologie a porodnictví, 2013, 5(24.5.2013), 18-24. ISSN 1803-9588.

PLESKOT, Robert. Překvapení první aneb Lekce první pomoci pro profesionální zdravotníky netradičně. Praktická gynekologie, 2013, 17(4), 337-339. ISSN 1211-6645.

PLESKOT, Robert. Pohled do ráje zážitkového učení. Urgentní medicína, 2013, 16(1), 43-43. ISSN 1212-1924.

PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr - CÍSAŘOVÁ, Dagmar - ČELEDOVÁ, Libuše - ČEPICKÝ, Pavel - ČEVELA, Rostislav - DRÁBKOVÁ, Jarmila - HAŠKOVCOVÁ, Helena - KALVACH, Pavel - KRŠKA, Zdeněk - BÁCA, Miloš - MACH, Jan - MĚŠŤÁK, Jan - MLYNÁŘOVÁ, Dita - MUNZAROVÁ, Marta - PAFKO, Pavel - PAVELKA, Karel - RABOCH, Jiří - SLÁMA, Ondřej - SOVOVÁ, Olga - STŘÍTESKÝ, Martin - VONDÁČEK, Jan - WEISS, Petr - ZÁLESKÁ, Dagmar - ZVĚŘINA, Eduard. Lege artis v medicíně. 1 vyd. Praha: Grada, 2013. 232 s. ISBN 978-80-247-5126-9.

ROHN, Vilém - GRUS, Tomáš - LINDNER, Jaroslav - LIPŠ, Michal - BĚLOHLÁVEK, Jan. Postinfarction ventricular septal rupture : a rare complication remains challenge for cardiac surgical team. Prague medical report, 2013, 114(1), 9-17. ISSN 1214-6994.

ROKYTA, Richard - FRICOVÁ, Jitka. Co by měl vědět ortoped o bolesti : Poznatky o bolesti důležité pro ortopedii. Ortopedie, 2013, 7(4), 142-146. ISSN 1802-1727.

ROKYTA, Richard - KOZÁK, Jiří - VRBA, Ivan - FRICOVÁ, Jitka. 11. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti pro neuromodulace - INS (International Neuromodulation Society). Bolest, 2013, 16(3), 137-143. ISSN 1212-0634.

RULÍŠEK, Jan - ROHN, Vilém - KOVÁRNÍK, Tomáš - DOBIÁŠ, Miloš - BALÍK, Martin. Ruptura papilárního svalu u nemocného s akutním infarktem myokardu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(3), 179-182. ISSN 1214-2158.

RUSINOVÁ, Kateřina - ŠIMEK, Jiří. Why Are They All So Keen on Communication?. Critical Care Medicine, 2013, 41(10), 2435-2436. ISSN 0090-3493.
IF = 6.124 (2012)

RUSINOVÁ, Kateřina - HOUDEK, Petr. Physicians Looking in the Mirror: How We May Influence the End-of-Life Decisions of Surrogates. Critical Care Medicine, 2013, 41(7), 1814-1815. ISSN 0090-3493.
IF = 6.124 (2012)

STŘÍTESKÝ, Martin - VANĚK, Ivan - BRODSKÁ, Helena. Laboratorní diagnostika v kardiovaskulární chirurgii. Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galén, 2013, s. 527-536. ISBN 978-80-7492-062-2.

ŠTÁDLER, Petr - VITÁSEK, Petr - DVOŘÁČEK, Libor - ŠLAIS, Marek - MATOUŠ, Pavel - GABRHELÍK, Tomáš - MICHÁLEK, Pavel - STERN, Michael. Miniinvazivní přístupy v cévní chirurgii. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7345-296-4.

TOKARIK, Monika - SJOBERG, Folke - VAJTR, David - BROŽ, Ludomír - BALÍK, Martin - VRÁNOVÁ, Jana. Natriuretic peptide proANP (1-98), a biomarker of ALI/ARDS in burns. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 2013, 39(2), 243-248. ISSN 0305-4179.
IF = 1.799 (2012)

TOKARIK, Monika - SJOEBERG, Folke - BALÍK, Martin - PAFČUGA, Igor - BROŽ, Ludomír. Fluid Therapy LiDCO Controlled Trial-Optimization of Volume Resuscitation of Extensively Burned Patients through Noninvasive Continuous Real-Time Hemodynamic Monitoring LiDCO. Journal of burn care & research : official publication of the American Burn Association., 2013, 34(5), 537-542. ISSN 1559-047X.
IF = 1.542 (2012)

TUČEK, Michal - BARTONÍČEK, Jan - NOVOTNÝ, Pavel - VOLDŘICH, Martin. Bilateral scapular fractures in adults. International Orthopaedics, 2013, 37(4), 659-665. ISSN 0341-2695.
IF = 2.319 (2012)

VALENTA, Jiří - SALAJ, Petr - GÜRLICH, Robert. Management život ohrožujícího krvácení. Postgraduální medicína, 2013, 15(5), 555-560. ISSN 1212-4184.

VALENTA, Jiří. Hemokoagulační vyšetření při SIRS/MODS a diseminované intravaskulární koagulaci. Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galén, 2013, s. 644-652. ISBN 978-80-7492-062-2.

VESIN, Aurélien - AZOULAY, Elie - RUCKLY, Stéphane - VIGNOUD, Lucile - RUSINOVÁ, Kateřina - BENOIT, Dominique - SOARES, Marcio - AZEIVEDO-MAIA, Paulo - ABROUG, Fekri - BENBENISHTY, Judith - TIMSIT, Jean Francois. Reporting and handling missing values in clinical studies in intensive care units. Intensive Care Medicine, 2013, 39(8), 1396-1404. ISSN 0342-4642.
IF = 5.258 (2012)

2012

Balík, Martin. Kritické stavy: metabolická a laboratorní problematika. 1. Praha : Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-763-9. Biochemický monitoring renálních funkcí u kriticky nemocných pacientů. s. 245-258.
(RIV)

Balík, Martin. Mezinárodní konsenzuální stanovisko ke standardům tréninku v ultrasonografii u kriticky nemocných. [zprávy z kongresů a odborných společností]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, 23, 4, s. 203-208, ISSN 1214-2158.
(RIV)

Balík, Martin; Rulíšek, Jan; Leden, Pavel; Zakharchenko, Mykhaylo; Otáhal, Michal; Bartáková, Hana; Kořínek, Josef. Concomitant use of beta-1 adrenoreceptor blocker and norepinephrine in patients with septic shock. [původní článek]. In: Wiener klinische Wochenschrift, 2012, Neuveden, 124, s. 552-556, ISSN 0043-5325.
(i.f.: 0.809)

Balík, Martin; Zakharchenko, Mykhaylo; Otáhal, Michal; Hrubý, Jan; Polák, Ferdinand; Rusinová, Kateřina; Stach, Zdeněk; Vávrova, Jaroslava; Jabor, Antonín. Quantification of Systemic Delivery of Substrates for Intermediate Metabolism during Citrate Anticoagulation of Continuous Renal Replacement Therapy. [původní článek]. In: Blood Purification, 2012, 33, 1-3, s. 80-87, ISSN 0253-5068.
(i.f.: 2.104, RIV)

Bělohlávek, Jan; Kučera, Karel; Jarkovský, Jiří; Franěk, Ondřej; Pokorná, Milana; Danda, Jiří; Skřípský, Roman; Kandrnal, Vít; Balík, Martin; Kunstýř, Jan; Horák, Jan; Šmíd, Ondřej; Valášek, Jaroslav; Mrázek, Vratislav; Schwarz, Zdeněk; Linhart, Aleš. Hyperinvasive approach to out-of hospital cardiac arrest using mechanical chest compression device, prehospital intraarrest cooling, extracorporeal life support and early invasive assessment compared to standard of care. A randomized parallel groups comparative study proposal. "Prague OHCA study". [původní článek]. In: Journal of Translational Medicine, 2012, 10, 163, s. 1-13, ISSN 1479-5876.
(i.f.: 3.474, RIV)

Bláha, Jan; Kolníková, Ivana. Anafylaxe v těhotenství. [přehledový článek]. In: Praktická gynekologie, 2012, 16, 1, s. 16-19, ISSN 1211-6645.
(RIV)

Bláha, Jan; Nosková, Pavlína; Bláhová, Kateřina; Kolníková, Ivana. Anafylaxe a její léčba v těhotenství. [přehledový článek]. In: Aktuální gynekologie a porodnictví, 2012, 4, 0, s. 46-52, ISSN 1803-9588.
(RIV)

Bláha, Jan; Nosková, Pavlína; Kolníková, Ivana; Bláhová, Kateřina. Tromboprofylaxe a neuroaxiální anestezie v porodnictví. [přehledový článek]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2012, 23, 1, s. 42-49, ISSN 1214-2158.
(RIV)

Dobiáš, Miloš. Racionální farmakoterapie anginy pectoris. [přehledový článek]. In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 2012, 11, s. 16-20, ISSN 0044-1996.

Dobiáš, Miloš. Současné možnosti farmakoterapie fibrilace síní. [přehledovýXXX

2011

Balík, Martin. Kurz neinvazivní hemodynamiky. [workshop]. Praha, Česká republika, 29.4.2011 - 29.4.2011.

Balík, Martin. Kurz neinvazivní hemodynamiky II. [workshop]. Praha, Česká republika, 24.6.2011 - 24.6.2011.

Balík, Martin. Kurz neinvazivní hemodynamiky III. [workshop]. Praha, Česká republika, 25.11.2011 - 25.11.2011.

Balík, Martin. Kurz neinvazivní hemodynamiky IV. [workshop]. Praha, Česká republika, 19.12.2011 - 19.12.2011.

Balík, Martin; Jabor, Antonín; Otáhal, Michal; Waldauf, Petr; Pavlisová, Marie. Impact of Acute Renal Failure on the Relationship between N-Terminal pro-B-Type Natriuretic Peptide and Hemodynamic Parameters. [původní článek]. In: Blood Purification, 2011, 31, 1-3, s. 47-54, ISSN 0253-5068.
i.f.: 1.521, RIV

Bartáková, Hana. Katastrofy v souvislosti se zajištěním dýchacích cest na JIP. [proceedings paper (v časopise)]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 184-186, ISSN 1214-2158.

Bělohlávek, Jan; Rohn, Vilém; Tošovský, Jan; Kunstýř, Jan; Semrád, Michal; Horák, Jan; Lipš, Michal; Mlejnský, František; Vykydal, Igor; Balík, Martin; Stříteský, Martin; Mrázek, Vratislav; klein, A; Linhart, Aleš; Lindner, Jaroslav. A review of a newly established ECMO program in a university affiliated cardiac center. [přehledový článek]. In: Journal of Cardiovascular Surgery, 2011, 52, 3, s. 445-451, ISSN 0021-9509.
i.f.: 1.352, RIV

Bláha, Jan. Laryngeální maska u laparoskopických výkonů v gynekologii - proti. [proceedings paper (v časopise)]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 176-176, ISSN 1214-2158.

Bláha, Jan; Kolníková, Ivana; Nosková, Pavlína. Císařský řez, ale jaká anestezie? [přehledový článek]. In: Praktická gynekologie, 2011, 15, 3-4, s. 187-191, ISSN 1211-6645.
RIV

Donaldson, W; Abraham, A; Deighan, M; Michálek, Pavel. I-gel (tm) vs. Auraonce (tm) laryngeal mask for general anaesthesia with controlled ventilation in paralyzed patients. [původní článek]. In: Biomedical Papers, 2011, 155, 2, s. 155-163, ISSN 1213-8118.
i.f.: 0.716, RIV

Fricová, Jitka. 10. Světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Londýn 21.-26. května 2011. [zprávy z kongresů a odborných společností]. In: Bolest, 2011, 14, 3, s. 158-159, ISSN 1212-0634.

Fricová, Jitka. Akutní a chronická bolest. [přehledový článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, příl. 3, s. 45-50, ISSN 1212-4184.
RIV

Fricová, Jitka. Léčba orofaciální bolesti neopioidními analgetiky. [přehledový článek]. In: Bolest, 2011, 14, 2, s. 65-68, ISSN 1212-0634.

Fricová, Jitka. Léčba průlomové bolesti onkologických pacientů sublinguální formou fentanylu. [přehledový článek]. In: Medical Tribune, 2011, 12, 3, s. 85-88, ISSN 1214-8911.

Fricová, Jitka. Průlomová bolest. [zprávy z kongresů a odborných společností]. In: Bolest, 2011, 14, 1, s. 48-48, ISSN 1212-0634.

Fricová, Jitka. Současné možnosti léčby průlomové bolesti u onkologických pacientů. [přehledový článek]. In: Remedia, 2011, 21, 1, s. 14-19, ISSN 0862-8947.
RIV

Fricová, Jitka; Slíva, Jiří. Sublinguální fentanyl - nová forma opioidu pro léčbu průlomové bolesti. [přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2011, 7, suppl. 1, s. 19-23, ISSN 1801-1209.

Gabrhelík, Tomáš; Košina, Josef; Adamus, Milan; Neiser, Jan; Michálek, Pavel. Radiofrekvenční termoléze ganglion impar v léčbě syndromu bolestivého měchýře - série kazuistik. [kazuistika]. In: Urologie pro praxi, 2011, 12, 6, s. 376-379, ISSN 1213-1768.

Gabrhelík, Tomáš; Michálek, Pavel; Adamus, M. Pulsed Radiofrequency Therapy versus Greater Occipital Nerve Block in the Management of Refractory Cervicogenic Headache – A Pilot Study. [původní článek]. In: Prague Medical Report, 2011, 112, 4, s. 279-287, ISSN 1214-6994.
RIV

Gabrhelík, Tomáš; Michálek, Pavel; Dobiáš, Miloš; Fricová, Jitka; Stříteský, Martin; Stern, Michael. Ultrazvukem řízená blokáda krčního sympatiku u pacientů s atypickou anatomií krční oblasti. [původní článek]. In: Bolest, 2011, 14, 2, s. 77-81, ISSN 1212-0634.
RIV

Herda, Pavel. Fibrooptická intubace jako součást vzdělání anesteziologa se specializovanou způsobilostí? [proceedings paper (v časopise)]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 183-184, ISSN 1214-2158.

Holub, Michal; Závada, Josef. Sepsis - Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Responses- Good, Bad or Ugly?. 1. Basilej : Karger, 2011. Contributions to Microbiology. ISBN 978-3-8055-9711-1. Clinical aspects of sepsis. s. 12-30.
RIV

Cholley, BP.; Mayo, PH.; Poelaert, J.; Vieillard-Baron, A.; Vignon, P.; Alhamid, S.; Balík, Martin; Expert Round Table, ICU , et al. International expert statement on training standards for critical care ultrasonography. [původní článek]. In: Intensive Care Medicine, 2011, 37, 7, s. 1077-1083, ISSN 0342-4642.
i.f.: 4.996, RIV

Jindrová, Barbora; Stříteský, Martin; Kunstýř, Jan , et al. Praktické postupy v anestezii. [monografie]. 1. Praha : Grada, 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-3626-6.
RIV

Kotulák, T.; Drápalová, Jana; Kopecký, Petr; Lacinová, Zdeňka; Kramář, P.; Říha, H.; Netuka, I.; Malý, J.; Housa, D.; Bláha, Jan; Svačina, Štěpán; Haluzík, Martin. Increased circulating and epicardial adipose tissue mRNA expression of fibroblast growth factor-21 after cardiac surgery: possible role in postoperative inflammatory response and insulin resistance. [původní článek]. In: Physiological Research, 2011, 60, 5, s. 757-767, ISSN 0862-8408.
i.f.: 1.646, RIV

Kotulák, Tomáš; Říha, H.; Haluzík, Martin. Hyperglykémie a její kontrola u dospělých pacientů v intenzivní péči. [přehledový článek]. In: Časopis lékařů českých, 2011, 150, 1, s. 20-23, ISSN 0008-7335.
RIV

Koutná, Markéta. Léčba chronických ran metodou Fotonyx. [kazuistika]. In: Hojení ran, 2011, 5, 3, s. 4-8, ISSN 1802-6400.
RIV

Koutná, Markéta. Možnosti zlepšení vzájemné komunikace a systému vzdělávání sester specialistek v hojení ran na lokální úrovni. [přehledový článek]. In: Hojení ran, 2011, 5, 2, s. 13-17, ISSN 1802-6400.
RIV

Kunstýř, Jan; Lipš, Michal; Romaniv, Severyn; Dobiáš, Miloš; Rulíšek, Jan; Matias, Michal; Pořízka, Michal; Šachl, Robert; Jindrová, Barbora; Balík, Martin. Využití peroperační jícnové echokardiografie během kardiochirurgických operací anesteziology v České republice. [původní článek]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 4, s. 200-203, ISSN 1214-2158.
RIV

Maruna, Pavel; Kunstýř, Jan; Plocová, Kateřina Magdaléna; Mlejnský, František; Hubáček, Jaroslav; Klein, Andrew A.; Lindner, Jaroslav. Predictors of infection after pulmonary endarterectomy for chronic thrombo-embolic pulmonary hypertension. [původní článek]. In: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2011, 39, 3, s. 195-200, ISSN 1010-7940.
i.f.: 2.293, RIV

Michálek, Pavel. Role supraglotických pomůcek při obtížném zajištění dýchacích cest. [proceedings paper (v časopise)]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 177-178, ISSN 1214-2158.

Michálek, Pavel. Zajištění dýchacích cest v roce 2011 aneb Přežije klasická laryngoskopie? [ostatní druhy článků]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 135-136, ISSN 1214-2158.

Michálek, Pavel; Kříž, Petr; Jindrová, Barbora. Regionální anestezie včetně ultrazvukových metod. [workshop]. Praha, Česká republika, 2.12.2011 - 2.12.2011.

Michálek, Pavel; Otáhal, Michal. Punkční a chirurgické přístupy do dýchacích cest. [proceedings paper (v časopise)]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 179-181, ISSN 1214-2158.

Michálek, Pavel; Stern, Michael; Stříteský, Martin; Šedivý, Petr. Úskalí pooperační péče po výkonech na krčních tepnách. [přehledový článek]. In: Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, 22, 3, s. 153-158, ISSN 1214-2158.
RIV

Nosková, Pavlína. Bolest nenádorového původu v gynekologii a možnosti její léčby. [přehledový článek]. In: Praktická gynekologie, 2011, 15, 2, s. 87-92, ISSN 1211-6645.
RIV

Nosková, Pavlína. Bolestivé syndromy v urologii a jejich léčba. [přehledový článek]. In: Urologie pro praxi, 2011, 12, 5, s. 282-286, ISSN 1213-1768.
RIV

Nosková, Pavlína. Jak zvládnout rychle bolest. [přehledový článek]. In: Praktické lékárenství, 2011, 7, 6, s. 266-271, ISSN 1801-2434.
RIV

Nosková, Pavlína. Jak zvládnout rychle bolest. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, 9, s. 360-364, ISSN 1212-7299.
RIV

Nosková, Pavlína. Léčba bolesti během gravidity a laktace. [přehledový článek]. In: Medicína pro praxi, 2011, 8, 9, s. 370-373, ISSN 1214-8687.
RIV

Peigne, Vincent; Chaize, Marine; Falissard, Bruno; Kentish-Barnes, Nancy; Rusinová, Kateřina , et al. Important questions asked by family members of intensive care unit patients. [původní článek]. In: Critical Care Medicine, 2011, 39, 6, s. 1365-1371, ISSN 0090-3493.
i.f.: 6.254, RIV

Polák, Ferdinand. Užití trombelastografie při hodnocení koagulace u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím. [disertační práce (Ph.D.)]. Praha, 2011. 121 s.

Polák, Ferdinand; Kolníková, Ivana; Lipš, Michal; Pařízek, Antonín; Bláha, Jan; Stříteský, Martin. New recommendations for thromboelastography reference ranges for pregnant women. [původní článek]. In: Thrombosis Research, 2011, 128, 4, s. E14-E17, ISSN 0049-3848.
i.f.: 2.372, RIV

Pořízka, Michal. Oxygen consumption in awake cardiac surgical patients. [disertační práce (Ph.D.)]. Praha, 2011. 62 s.

Pořízka, Michal; Stříteský, Martin; Semrád, Michal; Dobiáš, Miloš; Dohnalová, Alena. Postoperative outcome in awake, on-pump, cardiac surgery patients. [původní článek]. In: Journal of Anesthesia, 2011, 25, 4, s. 500-508, ISSN 0913-8668.
i.f.: 0.718, RIV

Pořízka, Michal; Stříteský, Martin; Semrád, Michal; Dobiáš, Miloš; Dohnalová, Alena; Kořínek, Josef. Standard blood flow rates of cardiopulmonary bypass are adequate in awake on-pump cardiac surgery. [původní článek]. In: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2011, 39, 4, s. 442-450, ISSN 1010-7940.
i.f.: 2.293, RIV

Skřenková, Jana; Horáková, Vladimíra; Horák, Petr; Koucký, Michal; Dokoupilová, Milena; Kubátová, Jana. Spontánní předčasný porod u rodičky v umělém spánku na ECMO při závažné formě infekce H1N1. [kazuistika]. In: Česká gynekologie, 2011, 76, 3, s. 204-208, ISSN 1210-7832.
RIV

Stříteský, Martin; Kunstýř, Jan. 13. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí. [konference]. Pardubice, Česká republika, 26.5.2011 - 27.5.2011.

Stříteský, Martin; Michálek, Pavel. 20. Hoderův den: celostátní sympozium pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. [workshop]. Praha, Česká republika, 8.12.2011 - 8.12.2011.

Svítek, Marek. Léčba akutní bolesti v urologii. [přehledový článek]. In: Urologie pro praxi, 2011, 12, 6, s. 349-355, ISSN 1213-1768.
RIV

Ulrych, Ondřej; Koutná, Markéta. Riziko vzniku dekubitů v intenzivní péči. [původní článek]. In: Hojení ran, 2011, 5, 5, s. 12-15, ISSN 1802-6400.
RIV

Valenta, Jiří. Co dělat při uštknutí zmijí obecnou. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, 5, s. 222-224, ISSN 1212-7299.
RIV

Valenta, Jiří. Cestovní medicína: odborný rádce lékaře s praktickými informacemi při cestách do zahraničí. 8. Praha : Josef Raabe, 2011. ISSN 1803-8832. Klinická toxinologie poranění jedovatými živočichy. s. 1-24.

Valenta, Jiří; Brodská, Helena; Drábek, Tomáš; Hendl, Jan; Kazda, Antonín. High-dose selenium substitution in sepsis: a prospective randomized clinical trial. [původní článek]. In: Intensive Care Medicine, 2011, 37, 5, s. 808-815, ISSN 0342-4642.
i.f.: 4.996, RIV

Valenta, Jiří; Stach, Zdeněk; Kolář, M. Envenoming after a Snakebite from the Northeast African Saw-scaled Viper Echis Pyramidum: Prolonged Therapy upon Failed Treatment by Antivenom. [kazuistika]. In: Prague Medical Report, 2011, 112, 3, s. 226-235, ISSN 1214-6994.
RIV

Valenta, Jiří; Zeman, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 3. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. Imunologie v chirurgii a transplantace orgánů. s. 433-450.
RIV

Wilinska, ME; Bláha, Jan; Chassin, LJ; Cordingley, JJ; Dormand, NC; Ellmerer, M; Haluzík, Martin; Plank, J; Vlasselaers, D; Wouters, PJ; Hovorka, R. Evaluating glycemic control algorithms by computer simulations. [původní článek]. In: Diabetes technology & therapeutics, 2011, 13, 7, s. 713-722, ISSN 1520-9156.
i.f.: 2.146, RIV

Závada, Josef; Valenta, Jiří; Kopecký, Ondřej; Stach, Zdeněk; Leden, Pavel. Black mamba dendroaspis polylepis bite: a case report. [kazuistika]. In: Prague Medical Report, 2011, 112, 4, s. 298-304, ISSN 1214-6994.
RIV 

2010

Kunstyr J, Lips M, Belohlavek J, Prskavec T, Mlejnsky F, Koucky M, Sebron V, Balik M. Spontaneous delivery during veno-venous extracorporeal membrane oxygenation in swine influenza-related acute respiratory failure. ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2010, 54:9;1154-1155

Jiri Valenta. Venomous Snakes, Envenoming, Therapy. Nova Science Publishers, New York 2010 

Jitka Fricova, Martin Vejražka, Pavel Stopka, Jana Krizova, Jaromír Běláček, Richard Rokyta. The influence on postoperative analgesia by preemptive analgesia and its objective evaluation. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCES 2010, 6:5;764-771 

Peris A, Tutino L, Zagli G, Batacchi S, Cianchi G, Spina R , Bonizzoli M, Migliaccio L, Perretta L, Bartolini M, Ban K, Balik M. The Use of Point-of-Care Bedside Lung Ultrasound Significantly Reduces the Number of Radiographs and Computed Tomography Scans in Critically Ill Patients. ANESTHESIA AND ANALGESIA 2010, 111:3;687-692 

Vokurka M, Lacinova Z, Kremen J, Kopecky P, Blaha J, Pelinkova K, Haluzik M, Necas E. Hepcidin Expression in Adipose Tissue Increases during cardiac Surgery.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2010, 59:3;393-400 

Trca S, Krska Z, Kittnar O, Mlcek M, Demes R, Danzig V, Simek S, Bruthans J, Frasko R. Hemodynamic response to thoracoscopy and thoracotomy.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2010;59(3):363-71

Valenta J., Stach Z., Svítek M.  Acute Pancreatitis after Viperid Snake Cerastes Cerastes Envenoming: A Case Report. PRAGUE MEDICAL REPORT 2010; 111(1):69–75

Belohlavek, J; Rohn, V; Jansa, P; Tosovsky, J; Kunstyr, J; Semrad, M; Horak, J; Lips, M; Mlejnsky, F; Balik, M; Klein, A; Linhart, A; Lindner, J. Veno-Arterial ECMO in Severe Acute Right Ventricular Failure with Pulmonary Obstructive Hemodynamic Pattern.
JOURNAL OF INVASIVE CARDIOLOGY 2010; 22(8):365-9

 Jiří Valenta. Terapie uštknutí zmijí obecnou u dětí.  PEDIATRIE PRO PRAXI 2010; 11(3):201-3.

Binder T, Cvachovec K, Dulíček P, Feyereisl J, Kvasnička J, Měchurová A, Penka M, Roztočil A, Salaj P, Seidlová D, Ševčík L, Valenta J. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení.  MODERNÍ GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 2010; 19(1):56-61.

Rusinová, Kateřina. Svědectví o doprovázení rodiny umírajícího pacienta v resuscitační péči. PSYCHh&SOM 2010; 8(3):165-175.


Kunstýř J, Lipš M, Bělohlávek J, Prskavec T, Mlejnský F, Koucký M, Sebroň V, Stříteský M, Bartáková H, Balík M. Spontánní porod během ECMO podpory zahájené pro ARDS u nemocné s H1N1 pneumonií – kazuistika. ANESTEZIOLOGIE & INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2010; 21(5):258-261.

Šiller M, Lipš M, Urbánek K. Stanovení plazmatických koncentrací imipenemu.
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE 2010; 24(3):121-3.

 

2009

Blaha J, Kopecky P, Matias M, Hovorka R, Kunstyr J, Kotulak T, Lips M, Rubes D, Stritesky M, Lindner J, Semrad M, Haluzik M. Comparison of three protocols for tight glycemic control in cardiac surgery patients.  DIABETES CARE 2009 May;32(5):757-61

Rusinova K, Pochard F, Kentish-Barnes N, Chaize M, Azoulay E. Qualitative research: adding drive and dimension to clinical research.  CRITICAL CARE MEDICINE 2009 Jan;37(1 S):140-6.

Jitka Fricova, Pavel Stopka, Jana Krizova, Anna Yamamotova, Richard Rokyta. The effect of laparotomy on hydroxyl radicals, singlet oxygen and antioxidants measured by EPR method in the tails of rats.  NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 2009; 30(3):153-157

Martin Ellmerer, M Haluzik, J Blaha, J Kremen, S Svacina, A Plasnik, D Ikeoka, M Bodenlenz, L Schaupp, J Plank, T R. Pieber. Clinical Evaluation of Subcutaneous Lactate Measurement in Patients afterMajor Cardiac Surgery. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2009:1-8

Peigne V, Rusinová K, Karlin L, Darmon M, Fermand JP, Schlemmer B, Azoulay E. Continued survival gains in recent years among critically ill myeloma patients.  INTENSIVE CARE MEDICINE 2009;35(3):512-8

Mariappa V, Stachowski E., Balik M., Clark P., Nayyar V. Cricothyroidotomy:  Comparison of three different techniques on a porcine airway. ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 2009, 37: 961-967

Lindner J, Jansa P, Salaj P, Kunstýř J, Grus T, Maruna P, Bláha J, Rubeš D, Ambrož D, Mlejnský F, Linhart A. Thrombophilia and pulmonary endarterectomy. PRAGUE MEDICAL REPORT 2009;110(1):51-9.

Lindner J, Maruna P, Kunstyr J, Jansa P, Gürlich R, Kubzova K, Zakharchenko M, Linhart A. Hemodynamic Instability after Pulmonary Endarterectomy for Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Correlates with Cytokine Network Hyperstimulation.  EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 2009;43(1):39-46

Maruna P, Lindner J, Kunstyr J, Kubzová K, Hubácek J. Plasma prohepcidin as a negative acute phase reactant after large cardiac surgery with a deep hypothermic circulatory arrest.  PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2009;58(6):827-33.

Azoulay E., Timsit JF, Sprung CL, Soares M, Rusinová K, Lafabrie A, Abizanda R, Svantesson M, Rubulotta F, Ricou B, Benoit D, Heyland D, Joynt G, Français A, Azeivedo-Maia P, Owczuk R, Benbenishty J, de Vita M, Valentin A, Ksomos A, Cohen S, Kompan L, Ho K, Abroug F, Kaarlola A, Gerlach H, Kyprianou T, Michalsen A, Chevret S, Schlemmer B. Prevalence and factors of intensive care unit conflicts: the conflicus study.  AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2009 Nov 1;180(9):853-60.

Bartáková Hana, Otáhal Michal, Balík Martin. Využití fibrobronchoskopie v intenzivní péči.
ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA 20, 2009, č.4, s.203-210.

Balík M. Ultrazvukové metody v intenzivní medicíně a anesteziologii.  POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA 2009, 11: 31-37

Bláha J. Kontrola glykémie v intenzivní péčii. Ne jestli, ale jak. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA 2009, 19(3): 128-130

Bláha J. Hyperglykémie v intenzívní péči.  POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA 2009, 11(4):247-54

Jitka Fricova. Postherpetická neuralgie.  BOLEST 2009; 12(3):144-5

Kunstýř J. Použití vazopresinu a terlipresinu v intenzivní medicíně.  POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA 2009, 11 (Aug): 843-8

Cvachovec K, Cerný V, Dostál O, Heger L, Maláska J, Matejovi M, Nalos D, Novák I, Parízková R, Payne J, Roznovská L, Rusinová K, Sevcík P, Simek J, Tavel P, Vácha M, Koblízek V, Pátková P. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním.  VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2009 Sep;55(9):846-9.

Jiří Valenta. Klinická toxinologie poranění  jedovatými živočichy.  POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA 2009; 11(8): 849-856

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E