Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Co je to ....???

   
Anestezie

je vyřazení veškerého čití, senzitivního i bolestivého.
Analgezie

je vyřazení pouze bolestivého vnímání, ostatní vjemy jsou zachovány.
Analgosedace

je analgezie spojená s větším či menším útlumem vědomí. Pokud je pacient snadno probuditelný a je schopen spolupráce s lékařem, hovoříme o sedaci při vědomí.
Anestézii můžeme v zásadě rozdělit na dvě velké skupiny: " narkózu" (anestézii celkovou), tj. s vyřazeným vědomím pacienta, a " lokální umrtvení" (anestézii místní, regionální), bez ovlivnění vědomí. Oba typy anestézie ale lze navzájem různě kombinovat, takže můžeme vytvořit anestézii každému pacientovi "přímo na tělo" ( kombinovaná anestézie). Nedílnou součástí anestézie je pak předoperační vyšetření a premedikace - příprava pacienta před vlastní operací.

Protože během celkové anestézie jsou vyřazeny základní obranné reflexy včetně ochrany dýchacích cest před zatečením žaludečního obsahu (a následné pneumonie), je naprosto nezbytné, aby jste při příjezdu na sál měli vyprázdněný žaludek a snížili tak tato rizika na minimum. Toho lze nejlépe dosáhnout tím, že minimálně 6 hodin před operací již nebudete jíst a 2 hodiny před ani přijímat tekutiny. Tato zásada platí i pro výkony v lokální anestézii či analgosedaci, protože bohužel nemůžeme nikdy vyloučit možné komplikace a například nutnost převést pacienta do anestézie celkové...

Ambulantní anestézie

Řadu diagnostických a chirurgických zákroků, které vyžadují nejen lokální, ale i celkovou anestézii, lze dnes běžně provádět bez nutnosti vícedenní hospitalizace pacienta, pouze ambulantně.

Protože pacient již několik hodin po výkonu opouští nemocnici, je nutno pečlivě dodržovat následující pravidla: (podrobněji níže viz informace ke stažení)

  • není možno cestovat domů hromadným dopravním prostředkem, pěšky, na kole apod.
  • pooperační pokoj můžete opustit jen po předchozím souhlasu dohlížejícího lékaře (nejdříve za 4 hod po analgosedaci, za 6 hod po celkové anestézii), po propuštění musíte mít poučený doprovod, který nesmí současně řídit automobil při Vaší přepravě domů
  • po opuštění zdravotnického zařízení nesmíte zůstat bez dozoru následujících 24 hodin

Vlivem použitých léků podaných v průběhu anestezie mohou přetrvávat zpomalené reakce a může být zhoršena koordinace Vašich pohybů několik hodin po anestézii, proto je nezbytné zůstat v relativním klidu, nečiňte závažná rozhodnutí, nesmíte řídit vozidlo a vykonávat práci vyžadující koordinaci.

  • pokud nebudete zvracet, můžete po propuštění začít přijímat tekutiny (čaj, voda)
  • teprve potom doporučujeme malé porce lehkých jídel

Chirurgický nebo diagnostický výkon můžete podstoupit ambulantně pouze v případě, že jste schopen(a) a ochoten(a) dodržet výše uvedená doporučení a převzít zodpovědnost za svou rekonvalescenci po opuštění zdravotnického zařízení.

Při drobných zdravotních obtížích po ambulantním výkonu volejte svého ošetřujícího lékaře,
při závažných obtížích (poruchy vědomí, dechu, krvácení apod.) volejte záchrannou službu tel.155

Informace pro pacienty:

Jak taková anestezie v praxi vypadá se můžete podívat například na tomto videu (není z naší produkce).

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E