Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Centrum pro léčbu bolesti

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, budova A, 2. patro (zadní schodiště)

Telefony:
tísňová linka: 22496 6555, ordinace: 22496 6370 (na tomto čísle se mohou pacienti objednávat i pro Centrum portových systémů - mimo tísň. linky!), mob.: 602 795106

vedoucí lékař: doc. MUDr. Jitka Fricová, PhD.
zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Helena Lainczová

 

Personální obsazení

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., MHA
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. - intervenční algeziolog
MUDr. Dana Halbichová
doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
MUDr. Miloš Dobiáš - kardiolog
as. MUDr. Petr Kříž
MUDr. Jiří Klempíř, PhD. - neurologie
MUDr. Karla Kotková - rehabilitace
MUDr. Eliška Fenclová - psychiatr
Mgr. Karolína Fikerle - psycholog

staniční sestra:
Iva Krausová, DiS.

specialistky:
Zdena Fořtová
Bc. Jana Kubešová

Specializovaná pracoviště centra

 • Centrum pro léčbu bolesti

tel.: 22496 6370, 22496 6374

 • Léčba akutních a chronických bolestivých stavů
 • Farmakoterapie
 • Intervenční algeziologie

Blokády nervových pletení ( jednorázové, opakované, pokračující)
sympatectomie (chemické, radiofrekvenční) nejčastěji provádíme ganglion stellatum coeliacum, impar nebo bederní sympatectomii v indikacích neztišitelných bolestí obličeje břicha, pánve a ischemické choroby dolních končetin
indikace videotorakoskopické hrudní sympatectomie při refrakterní angině pectoris

Neuromodulační výkony
implantace neuromodulačních systémů v indikacích refrakterní angina pectoris a failed back surgery syndrom
repetitivní transkraniální magnetická stimulace - neinvazivní neuromodulační metoda u některých obličejových bolestí
pulzní radiofrekvenční léčba (ganglií dorzálních kořenů, facetových kloubů) u některých bolestivých stavů


Specializujeme se na tyto specifické bolestivé stavy
Atypické obličejové bolesti ve spolupráci s neurochirurgem
Refrakterní anginu pectoris ve spolupráci s kardiologem a hrudním chirurgem
Failed back surgery syndrom
Intersticiální cystitidu

Pacient přinese doporučení ("K" žádanka s krátkou epikrízou a specifikace požadavku – vyšetření, intervenční výkon) od odesílajícího lékaře, kopie provedených vyšetření a výsledků. Pacient se může objednat též bez doporučení, rovněž přinese kopie provedených vyšetření a výsledků.

 • Centrum portových systémů

tel.: 22496 6370 

 • Implantace intravenózních portů pro aplikaci chemoterapie, parenterální výživy
 • Implantace epidurálních a subarachnoidálních portů u neztišitelné bolesti nebo chemoterapie
 • Zavedení permanentních katétrů pro dialyzované pacienty nebo aplikaci parenterální výživy
 • Zavedení PICC  (Peripherally inserted central catheter) systému pro krátkodobou aplikaci chemoterapie, parenterální výživy
 • Alternativní kanylace centrálního žilního systému
 •  

Pacient přinese doporučení od odesílajícího lékaře, "K" žádanka s krátkou epikrízou zahrnující 1/ průběh základního onemocnění a přidružených chorob, zejména kardiovaskulárních a plicních, 2/ obsahující farmakologickou anamnézu zahrnující zejména léky ovlivňující krevní srážlivost: například: Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Godasal, Warfarin, Lawarin a nízkomolekulární hepariny, 3/ datum poslední chemoterapie a nejlépe také délka plánované nové terapie, 4/ aktuální výsledky krevního obrazu a koagulace (INR, APTT).

Důležité je nás informovat o abnormalitách a patologických stavech týkajících se hrudníku a povodí horní duté žíly (např. fluidothorax, atypický průběh v.subclavia, opakované trombózy v povodí horní duté žíly, tumory, lymfadenopatie). Důležitá je pro nás informace o opakovaných a neúspěšných kanylacích centrálního žilního systému. V případě trombóz je nutné sonografické vyšetření.

Pokud pacient přichází s komplikací během používání portu, je pro nás důležité vědět, jestli bude port dále používat či nikoliv.

Jak probíhá implantace portu? Standardně trvá výkon 20 minut. 2 hodiny po výkonu musí pacient vyčkat na RTG kontrolu hrudníku k ověření polohy port-katétru a k vyloučení pneumothoraxu. Pacient by se měl dostavit s doprovodem a je informován o tom, že se jedná o výkon v oblasti velkých cév, který může být provázen komplikacemi. Již v den výkonu je možné po implantaci portu absolvovat chemoterapii, poté je nezbytné dodržet klidový režim.

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E