Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Toxinologické centrum

telefon: 22496 2286
vedoucí lékař: MUDr. Jiří Valenta

Rozhlasové vysílání ČRo: Planetarium - 06.06.2010 11:20

Odborný článek: Klinická toxinologie poranění jedovatými živočichy

Rozhovor pro server cestomila.cz: Zmijí uštknutí? Těžké průběhy...

Přednáška 2015: Intoxikace hadími a dalšími živočišnými jedy

Toxinologické centrum Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty University Karlovy (KARIM VFN 1.LF UK) Praha je konziliárním pracovištěm pro případy otrav živočišnými jedy, především po uštknutí jedovatými hady. 
Informace o jiných typech otrav (léky, chemickými látkami, rostlinami, houbami atd.) a spojení s Toxinologickým centrem poskytuje Toxikologické informační středisko (TIS) 1.LF UK, tel: 224 919 293, 224 915 402.
V případě otravy živočišnými jedy by kontakt na Toxinologické  centrum VFN 1.LF UK měl být prováděn po ose: 
Poškozený              
Záchranná služba tel.: 155          
TIS Kliniky nemocí z povolání 1.LF UK tel: 224 919 293, 224 915 402     
Toxinologické centrum VFN 1.LF UK tel: 224 963 355 
     
Toxinologické centrum bylo ustaveno v roce 1993 se schválením MZ ČR jako konzultační a léčebné místo k řešení případů intoxikace živočišnými toxiny, především po uštknutí jedovatými hady. Při jeho založení bylo využito klinických zkušeností pracovníků kliniky s řešením stavů spojených s intoxikací živočišnými jedy. Služba je prováděna pro celé území České republiky, výjimečně i pro Slovensko. Náplní činnosti Toxinologického centra je:
Stanovit konzultačně pravděpodobnost vývoje postižení po zranění jedovatým živočichem. 
Provádět konzultace léčebných postupů s jinými zdravotnickými zařízeními při vzniklé intoxikaci pacienta živočišným jedem nebo při podezření na možný vznik postižení.
Vyžaduje-li to stav pacienta a souhlasí-li ošetřující lékař, hospitalizuje pacienta na lůžku Resuscitačního oddělení KARIM VFN nebo alespoň v rámci téže nemocnice. 
Po skončení akutní fáze intoxikace doporučuje další postup ošetřujícímu lékaři. 
Snaží se udržovat a obnovovat v rámci možností depo antisér proti jedům hadů pro ČR.   
Antiséra postupuje po dohodě zdravotnickému zařízení hospitalizujícímu postiženého.
         
Toxinologické centrum VFN má k disposici omezený sortiment polyvalentních antisér, kterým se snaží obsáhnout spektrum možné intoxikace jedem většiny u nás chovaných jedovatých hadů. Nákup nových antisér je však v současné době velmi obtížný až prakticky nemožný; některé firmy ruší výrobu, pro jiné není prodej malého množství séra natolik lukrativní, aby obchod provedly. Uvedený problém se netýká pouze naší republiky, dle ústních sdělení některých zahraničních toxinologů, postihuje v současné době i ostatní evropská toxinologická centra. 
Současně upozorňujeme na fakt, že léčba intoxikovaných není ve všech případech nutně vázána na podání antiséra. Mnohdy je zvládnutelná symptomaticky, což vyžaduje komplexní klinický přístup a zkušenost.

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E