Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Postgraduální studenti 2006/2007      

MUDr. Tomáš Čermák
Metabolismus myokardu při blokádě hrudního sympatiku u pacientů se srdeční  operací    
Školitel: as. MUDr. J. Kunstýř, Ph. D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Petr Kříž
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky v akutních stavech a využití modelů pro nové diagnostické a terapeutické algoritmy    
Školitel: MUDr. J. Kofránek, CSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK     

MUDr. Ferdinand Polák
Užití trombelastografie při hodnocení koagulace u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím, v období porodu a po něm    
Školitel: MUDr. J. Závada, CSc., KARIM 1.LF UK     

MUDr. David Rubeš
Mírná poresuscitační hypotermie indukovaná veno-venozním chlazením    
Školitel: doc. MUDr. M. Stříteský, CSc., KARIM 1.LF UK     

MUDr. Tomáš Kotulák
Etiologie inzulínové resistence u kriticky nemocných, identifikace prediktivních a prognostických faktorů    
Školitel: doc. MUDr. M. Haluzík, CSc., III. Interní klinika 1. LF UK     

MUDr. Petr Kopecký
Vliv peroperační normoglykémie na morbiditu a mortalitu u kardiochirurgických pacientů    
Školitel: doc. MUDr. M. Haluzík, CSc., III. Interní klinika 1. LF UK     

MUDr. Michal Pořízka
Konzumpce kyslíku při CABG    
Školitel: doc. MUDr. M. Stříteský, CSc., KARIM 1.LF UK     

MUDr. Jan Bruthans
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky a jejich uplatnění pro tvorbu lékařského trenažéru pro akutní medicínu a klinickou praxi     
Školitel: MUDr. J. Kofránek, CSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK        

MUDr. Monika Valová - FNKV, Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK
Indikace kortikoterapie u popálených    
Školitel: MUDr. J. Závada, CSc., KARIM 1.LF UK

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E