Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka magisterského studia IP, 1. ročník, kombinovaná forma LS 2017

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Organizační poznámky:

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu. 
 • Min. účast na seminářích pro získání zápočtu je 80%.
   

Informace o teoretické výuce:

Dopručená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: studenti, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • StomChir: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.

Rozvrh teoretické výuky 2017:

Výuka probíhá v Hoderově síni, pavilon A6, boční vchod (bílé dveře).

10.3. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. M. Svítek
- Anestezie v urologii

09:00 - 09:45 - MUDr. M. Svítek - Anestezie u laparoskopických výkonů

10:00 - 10:45 - MUDr. P. Kopecký/MUDr. M. Lipš - Anestezie v kardiochirurgii a cévní chirurgii

11:00 - 11:45 - MUDr. L. Reková - Zásady anesteziologické péče v neurochirurgii

30.3. 2017

08:00 - 08:45 - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. - Zajištění DC v anestezii

09:00 - 09:45 - MUDr. E. Vobrubová - Monitorace v anestezii

10:00 - 10:45 - MUDr. M. Svítek - Ambulantní anestezie

11:00 - 11:45 - MUDr. J. Bruthans, Ph.D. - Anestezie v dětském věku

31. 3. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. M. Svítek - Anestezilogický přístroj

09:00 - 09:45 - MUDr. M. Svítek - Antidota v anestezii

10:00 - 10:45 - MUDr. M. Malý - Kritické stavy v anestezii

11:00 - 11:45 - MUDr. J. Závada, CSc. - Farmaka používaná v anesteziologii


20. 4. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. P. Kříž - Anestezie v hrudní chirurgii

09:00 - 09:45 - MUDr. T. Brožek - Anestezie ve stomatochirurgii

10:00 - 11:45 - MUDr. M. Svítek -
ZÁPOČTOVÝ TEST
 

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141
as. MUDr. M. Svítek
Marek.Svitek@vfn.cz, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E