Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka magisterského studia IP, 1. ročník, kombinovaná forma LS 2017

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Organizační poznámky:

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu. 
 • Min. účast na seminářích pro získání zápočtu je 80%.
   

Informace o teoretické výuce:

Dopručená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: studenti, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • StomChir: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.

Rozvrh teoretické výuky 2017:

Výuka probíhá v Hoderově síni, pavilon A6, boční vchod (bílé dveře).

10.3. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. M. Svítek
- Anestezie v urologii

09:00 - 09:45 - MUDr. M. Svítek - Anestezie u laparoskopických výkonů

10:00 - 10:45 - MUDr. P. Kopecký/MUDr. M. Lipš - Anestezie v kardiochirurgii a cévní chirurgii

11:00 - 11:45 - MUDr. L. Reková - Zásady anesteziologické péče v neurochirurgii

30.3. 2017

08:00 - 08:45 - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. - Zajištění DC v anestezii

09:00 - 09:45 - MUDr. E. Vobrubová - Monitorace v anestezii

10:00 - 10:45 - MUDr. M. Svítek - Ambulantní anestezie

11:00 - 11:45 - MUDr. J. Bruthans, Ph.D. - Anestezie v dětském věku

31. 3. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. M. Svítek - Anestezilogický přístroj

09:00 - 09:45 - MUDr. M. Svítek - Antidota v anestezii

10:00 - 10:45 - MUDr. M. Malý - Kritické stavy v anestezii

11:00 - 11:45 - MUDr. J. Závada, CSc. - Farmaka používaná v anesteziologii


20. 4. 2017

08:00 - 08:45 - MUDr. P. Kříž - Anestezie v hrudní chirurgii

09:00 - 09:45 - MUDr. T. Brožek - Anestezie ve stomatochirurgii

10:00 - 11:45 - MUDr. M. Svítek -
ZÁPOČTOVÝ TEST
 

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141
as. MUDr. M. Svítek
Marek.Svitek@vfn.cz, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E