Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Postgraduální studenti 2011/2012      

MUDr. Josef Kolman
Využití simulačních modelů v medicíně
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Mykhaylo Zakharchenko
Metabolické aspekty citrátové antikoagulace a laktátové pufrace u kontinuálních eliminačních metod    
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1. LF UK

MUDr. Miloš Dobiáš
Objektivizace efektu videotorakoskopické hrudní sympatektomie u pacientů s refrakterní anginou pectoris   
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1. LF UK

MUDr. Ivana Kolníková
Hodnocení vlivu tromboprofylaktické dávky LMWH na hemokoagulaci těhotných žen    
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK     

MUDr. Barbora Jindrová
Vliv anesteziologických technik na morbiditu a mortalitu geriatrických nemocných
Školitel: doc. MUDr. O. Slanař, Ph.D.     

MUDr. Petr Kopecký
Vliv kontroly glykémie u kardiochirurgických pacientů na metabolické parametry, inzulínovou senzitivitu a pooperační prognózu
Školitel: Prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc.     

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová
Problém umírání a etické aspekty komunikace v intenzivní medicíně    
Školitel: doc. MUDr. Šimek     

MUDr. Eva Medová
Etiopatogenesa trombembolických komplikací při katetrizačních výkonech v kardiologii   
Školitel: Prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA        

MUDr. Pavlína Nosková
Možnosti ovlivnění perioperačního stresu remifentanilem u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celk.anestézii    
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Jan Rulíšek
Možnosti ochrany myokardu ve stressových situacích u kriticky nemocných pacientů  
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michael Stern
Neurokognitivní změny u pacientů cévní chirurgie (v souvislosti s anestezií)   
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1.LF UK

MUDr. Eliška Vobrubová
Úloha blokády bederních sympatických ganglií v léčbě kožních defektů    
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1.LF UK

MUDr. Karel Novotný
Vliv přechodné hypoperfuze mozku během endarterektomie karotid na jeho funkci a na hladiny markerů poškození buněk CNS   
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michal Matias
Souvislost množství svalové hmoty, stressem indukované plazmatické hladiny glutaminu a inducibilní formy HSP 70 u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon s použitím mimotělního oběhu   
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michal Lipš
Farmakokinetika antibiotik u pacientů v různých fázích kritickém stavu    
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Monika Tokarik
Indikace kortikoterapie u popálených   
Školitel: MUDr. J. Závada, CSc., KARIM 1.LF UK

MUDr. Jan Bruthans
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky a jejich uplatnění pro tvorbu lékařského trenažéru pro akutní medicínu a klinickou praxi   
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Petr Kříž
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky v akutních stavech a využití modelů pro nové diagnostické a terapeutické algoritmy   
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Tomáš Čermák
Metabolismus myokardu při blokádě hrudního sympatiku u pacientů se srdeční  operací   
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Robert Šachl
Perioperační sledování vlivu genového polymorfizmu opiátových receptorů a cytochromu P450 na účinnost a snášenlivost celkové anestezie   
Školitel: MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., KARIM 1.LF UK, doc. MUDr. O. Slanař, Ph.D.

MUDr. Tomáš Kotulák
Etiologie inzulínové rezistence u kriticky nemocných, identifikace prediktivních a prognostických faktorů 
Školitel: Prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc.

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E