Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Postgraduální studenti 2011/2012      

MUDr. Josef Kolman
Využití simulačních modelů v medicíně
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Mykhaylo Zakharchenko
Metabolické aspekty citrátové antikoagulace a laktátové pufrace u kontinuálních eliminačních metod    
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1. LF UK

MUDr. Miloš Dobiáš
Objektivizace efektu videotorakoskopické hrudní sympatektomie u pacientů s refrakterní anginou pectoris   
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1. LF UK

MUDr. Ivana Kolníková
Hodnocení vlivu tromboprofylaktické dávky LMWH na hemokoagulaci těhotných žen    
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK     

MUDr. Barbora Jindrová
Vliv anesteziologických technik na morbiditu a mortalitu geriatrických nemocných
Školitel: doc. MUDr. O. Slanař, Ph.D.     

MUDr. Petr Kopecký
Vliv kontroly glykémie u kardiochirurgických pacientů na metabolické parametry, inzulínovou senzitivitu a pooperační prognózu
Školitel: Prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc.     

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová
Problém umírání a etické aspekty komunikace v intenzivní medicíně    
Školitel: doc. MUDr. Šimek     

MUDr. Eva Medová
Etiopatogenesa trombembolických komplikací při katetrizačních výkonech v kardiologii   
Školitel: Prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA        

MUDr. Pavlína Nosková
Možnosti ovlivnění perioperačního stresu remifentanilem u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celk.anestézii    
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Jan Rulíšek
Možnosti ochrany myokardu ve stressových situacích u kriticky nemocných pacientů  
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michael Stern
Neurokognitivní změny u pacientů cévní chirurgie (v souvislosti s anestezií)   
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1.LF UK

MUDr. Eliška Vobrubová
Úloha blokády bederních sympatických ganglií v léčbě kožních defektů    
Školitel: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A., KARIM 1.LF UK

MUDr. Karel Novotný
Vliv přechodné hypoperfuze mozku během endarterektomie karotid na jeho funkci a na hladiny markerů poškození buněk CNS   
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michal Matias
Souvislost množství svalové hmoty, stressem indukované plazmatické hladiny glutaminu a inducibilní formy HSP 70 u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon s použitím mimotělního oběhu   
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Michal Lipš
Farmakokinetika antibiotik u pacientů v různých fázích kritickém stavu    
Školitel: doc. MUDr. M. Balík, Ph.D. E.D.I.C., KARIM 1.LF UK

MUDr. Monika Tokarik
Indikace kortikoterapie u popálených   
Školitel: MUDr. J. Závada, CSc., KARIM 1.LF UK

MUDr. Jan Bruthans
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky a jejich uplatnění pro tvorbu lékařského trenažéru pro akutní medicínu a klinickou praxi   
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Petr Kříž
Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí a hemodynamiky v akutních stavech a využití modelů pro nové diagnostické a terapeutické algoritmy   
Školitel: doc MUDr. J. Kofránek, CSc.

MUDr. Tomáš Čermák
Metabolismus myokardu při blokádě hrudního sympatiku u pacientů se srdeční  operací   
Školitel: MUDr. J. Bláha, Ph.D., KARIM 1.LF UK

MUDr. Robert Šachl
Perioperační sledování vlivu genového polymorfizmu opiátových receptorů a cytochromu P450 na účinnost a snášenlivost celkové anestezie   
Školitel: MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., KARIM 1.LF UK, doc. MUDr. O. Slanař, Ph.D.

MUDr. Tomáš Kotulák
Etiologie inzulínové rezistence u kriticky nemocných, identifikace prediktivních a prognostických faktorů 
Školitel: Prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc.

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E