Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Intenzivní medicína a ošetřovatelská péče - 3. ročník, Všeobecná sestra, LS 2018 prezenční forma

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

Aktuality: Zde naleznete informace o případných změnách ve výuce

Organizační poznámky:

  • K nové posluchárně KARIM (resp. Hoderově síni) se dostanete bočním vchodem do pavilonu A6 (bílé dveře). Dále sledujte modrobílé značení směr posluchárna / auditorium.
  • Polední přestávka je od 12:00 hod do 13:00 hod

Informace o teoretické výuce:

Všechny semináře budou probíhat v Hoderově síni (pavilon A6, bílé dveře).

Doporučená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

Rozvrh:

19.2.2018

08:00 - 09:45  as.MUDr. V. Vávra KPR, zajištění DC, Instrumentarium
10:00 - 10:45  as.MUDr. J. Fricová, Ph.D. Bolest akutní a chronická, základní přístupy k léčbě
11:00 - 11:45  as.MUDr. J. Závada, CSc.
Monitorace v Anesteziologii a IP
12:00 - 12:45  as.MUDr. J. Závada, CSc. Kyslíková inhalační terapie, CPAP, hyperbaroxie, péče o DC, zvlhčovače, odpařovače, inhal. léčba, neinv. ventilační léčba
     
     

20.2.2018

08:00 - 09:15 MUDr. V. Matoušek Základy anesteziologie, anestezie celková a místní, používaná faramka, komplikace a jejich řešení
 09:30 - 11:00 MUDr. V. Matoušek Příprava pacienta před op. výkonem z hlediska anesteziologa, chronická medikace, lab. vyšetření. Problematika 1denní a ambul. operativy, anestezie, analgosedace
11:15 - 12:45 As. MUDr. J. Závada, CSc. Šokové stavy, pat. fyziologie, definice a základy terapie jednotlivých typů šoku, sepse, multiorgánová dysfunkce. Vazoaktivní látky, infuzní léčba, účelná hemoterapie.

21.2.2018

8:00
-
9:15
 MUDr. J. Valenta Respirační selhání, sy. dechové tísně (ARDS), obstr. vent. onemocnění v IP
9:30
-
11:00
 MUDr. J. Valenta ÚPV - patofyziologie, indikace, přístroj, ventil. režimy, odpojování od ventilátoru
11:15 - 12:45  As. MUDr. F. Polák, Ph.D. Výživa v IP, základní principy nutriční podpory, dg. malnutrice u kriticky nemocného
   

22.2.2018 - KONZULTAČNÍ DEN

 9:00  doc.MUDr. A. Černá, CSc. KONZULTAČNÍ DEN
   
     
   

23.2.2018

09:00 Mgr. Hošťálková ÚTPO

Kontakty:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
Alena.Cerna@vfn.cz, tel.: 22496 2245

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E