Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Intenzivní medicína a ošetřovatelská péče - 3. ročník, Všeobecná sestra, LS 2018 prezenční forma

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

Aktuality: Zde naleznete informace o případných změnách ve výuce

Organizační poznámky:

  • K nové posluchárně KARIM (resp. Hoderově síni) se dostanete bočním vchodem do pavilonu A6 (bílé dveře). Dále sledujte modrobílé značení směr posluchárna / auditorium.
  • Polední přestávka je od 12:00 hod do 13:00 hod

Informace o teoretické výuce:

Všechny semináře budou probíhat v Hoderově síni (pavilon A6, bílé dveře).

Doporučená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

Rozvrh:

19.2.2018

08:00 - 09:45  as.MUDr. V. Vávra KPR, zajištění DC, Instrumentarium
10:00 - 10:45  as.MUDr. J. Fricová, Ph.D. Bolest akutní a chronická, základní přístupy k léčbě
11:00 - 11:45  as.MUDr. J. Závada, CSc.
Monitorace v Anesteziologii a IP
12:00 - 12:45  as.MUDr. J. Závada, CSc. Kyslíková inhalační terapie, CPAP, hyperbaroxie, péče o DC, zvlhčovače, odpařovače, inhal. léčba, neinv. ventilační léčba
     
     

20.2.2018

08:00 - 09:15 MUDr. V. Matoušek Základy anesteziologie, anestezie celková a místní, používaná faramka, komplikace a jejich řešení
 09:30 - 11:00 MUDr. V. Matoušek Příprava pacienta před op. výkonem z hlediska anesteziologa, chronická medikace, lab. vyšetření. Problematika 1denní a ambul. operativy, anestezie, analgosedace
11:15 - 12:45 As. MUDr. J. Závada, CSc. Šokové stavy, pat. fyziologie, definice a základy terapie jednotlivých typů šoku, sepse, multiorgánová dysfunkce. Vazoaktivní látky, infuzní léčba, účelná hemoterapie.

21.2.2018

8:00
-
9:15
 MUDr. J. Valenta Respirační selhání, sy. dechové tísně (ARDS), obstr. vent. onemocnění v IP
9:30
-
11:00
 MUDr. J. Valenta ÚPV - patofyziologie, indikace, přístroj, ventil. režimy, odpojování od ventilátoru
11:15 - 12:45  As. MUDr. F. Polák, Ph.D. Výživa v IP, základní principy nutriční podpory, dg. malnutrice u kriticky nemocného
   

22.2.2018 - KONZULTAČNÍ DEN

 9:00  doc.MUDr. A. Černá, CSc. KONZULTAČNÍ DEN
   
     
   

23.2.2018

09:00 Mgr. Hošťálková ÚTPO

Kontakty:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
doc. MUDr. Alena Černá, CSc.
Alena.Cerna@vfn.cz, tel.: 22496 2245

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E