Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka magisterského studia IP, 2. ročník

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Výuka ve školním roce 2016/2017 na našem pracovišti neprobíhala a neprobíhá.

Organizační poznámky:

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu. 
 • Min. účast na seminářích pro získání zápočtu je 80%.

Informace o teoretické výuce:

Dopručená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: studenti, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • StomChir: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.
   

Rozvrh teoretické výuky LS 2015:

Bude včas zveřejněn.

Rozvrh praktické výuky ZS 2014/2015

  17.11.2014         
skupina Pondělí  Úterý Středa  Čtvrtek  Pátek 
 A STÁTNÍ SVÁTEK URO - sály RES 2 - Kardiocentrum CLB Chir1 - sály
 B Kardio - sály RES 1 - Kardiocentrum RES 2 - Kardiocentrum URO - sály
 C RES 1 - Kardiocentrum  URO - JIP Kardio - sály RES 2 - Kardiocentrum
 D ÚVN - sály GynPor - sály RES UP RES 1 - Kardiocentrum
      
  24.11.2014        NEOPER.
skupina Pondělí  Úterý  Středa  Čtvrtek  Pátek
A ÚVN - UP Kardio - sály RES UP Stom JIP URO JIP
B Chir1 - sály CLB GynPor - sály RES UP
C GynPor - sály ÚVN UP KPR - praktický nácvik Chir1 - sály ÚVN - sály
D CLB Kardio - sály Stom JIP
      
  1.12.2014        
skupina Pondělí Úterý  Středa  Čtvrtek  Pátek 
A GynPor - sály KPR - praktický nácvik RES 1 - Kardiocentrum ÚVN - sály ZÁPOČTOVÝ TEST
B URO JIP ÚVN  - sály Stom JIP
C KPR - praktický nácvik RES UP Stom JIP CLB
D URO JIP RES 2 - Kardiocentrum Chir1 - sály

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141
as. MUDr. M. Svítek
Marek.Svitek@vfn.cz, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732
 

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E