Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka magisterského studia IP, 2. ročník

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Výuka proběhne dne 22.1. a 14.2. 2020. 22.1. se dostavte v 7:45 hod do Hoderovy síně (posluchárna KARIM), boční vchod, budova A6.

Organizační poznámky:

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

  • Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu. 
  • Min. účast na seminářích pro získání zápočtu je 80%.

Informace o teoretické výuce:

Dopručená literatura:
Novák I., Matějovič M., Černý V. a kol.: Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Maxdorf, 2008.
Zdeněk Z., Havel a kol.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada Publishing, 2007.
Zdeněk Z.: Výživa v intenzivní péči. Grada Publishing, 2008. 2. vydání.
Skalická H. a kol.: Předoperační vyšetření, návody pro praxi. Grada Publishing, 2007.
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada Publishing, 2009.
Kapounová G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, 2007.
Nicholls A, Wilson W. I.: Perioperační medicína. Galén, 2006.
Larsen A.: Anestézie. Grada Publishing, 2004.
Dostál P. a kol.: Základy umělé plicní ventilace. Maxdorf, 2004.

 

Rozvrh teoretické výuky LS 2020:

22.1. 2020

08:00-09:00 Kognitivní dysfunkce, neurotoxicita anestetik, pooperační delirium (MUDr. M. Svítek)
09:15-10:15 Zajištění DC v anestezii (Prof. P. Michálek, PhD., DESA, M.Sc.)
10:30-11:45 Zajištění cévních přístupů při anestezii (MUDr. O. Mišovič)
11:45-12:30 POLEDNÍ PAUZA
12:30-13:30 Anesteziologický přístroj (MUDr. J. Werner)
13:45-14:45 Geriatrická anestezie (MUDr. L. Kadeřábek)

14.2. 2020

08:00-09:00 Anestezie v dětském věku (MUDr. J. Bruthans, PhD.)
09:15-10:15 Anestezie u pacientů s morbidní obezitou (MUDr. L. Volný)
10:30-11:45 ZÁPOČTOVÝ TEST

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141
as. MUDr. M. Svítek
Marek.Svitek@vfn.cz, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732
 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E