Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozpis výuky mediků, 6. ročník, LS 2018

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Všichni studenti se na začátku jejich bloku v pondělí dostaví v 8:00 hod do Hoderovy síně (posluchárna KARIM - boční vchod pavilonu A6) k rozdělení do skupin. Výjimkou je 2. týden od 26.2.2018 (kruh 6012) a 14. týden od 21.5.2018 (kruh 6004), kdy se všichni studenti dostaví v 7:45 hod do ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1. patro, budova CH2 (u zlaté desky za ocenění), kontaktní osoba MUDr. L. Reková, tel. 774 091 170.

Studenti kruhu 6014 - dny přednášek připadají na státní svátek. Studentům budou přednášky poskytnuty ve formě e-learningu k samostudiu.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO STUDENTY: každé pondělí, 11:00 - 13:00 hod - R. Horovičová

Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!

Organizační poznámky:

 • Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém). Přihlašování pouze přes SIS. 

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% 

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace (8:30 - 12:00) - as. MUDr. V. Vávra

Úterní semináře
Základy anesteziologie (8:00 - 10:00) - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc.
Etika v intenzivní medicíně (10:00 - 10:30) - As. MUDr. MgA. K. Rusinová, Ph.D.
Základy intenzivní medicíny (10:30 - 12:00) - as. MUDr. M. Otáhal

Semináře pro kruhy stážující v ÚVN budou organizovány separátně. Rozpis výuky pro kruhy v ÚVN je pouze orientační.

Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • IKEM KARDIOCENTRUM (KC), hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM TRANSPLANTCENTRUM (TC), hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM - 3. patro, č. dveří C3002, tel.: 23605 4122, 23605 4121
 • KDDL - JIP, Ke Karlovu 2, Praha 2, Pavilon E3A - praktická výuka začíná v 8:30 hod, přezutí a oblečení s sebou, kontaktní osoba je prim. MUDr., V. Vobruba, tel. 224 967 779.
 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - KC, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - KC, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: medici, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.
   

 Rozvrh:

 

2. týden 26.2.2018   6r - kruh č. 6012   Výuka převážně v ÚVN
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář ÚVN Seminář - ÚVN KDDL JIP ÚVN sály  
ÚVN IP
6.r – B
6.r – C ÚVN - sály ÚVN UP ÚVN sály
6.r – D ÚVN - sály ÚVN UP CLB
         
3. týden 5.3.2018   6r - kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN UP ÚVN - sály CLB ÚVN - sály ÚVN - IP
6.r – B ÚVN - sály ÚVN - IP ÚVN - sály CLB
6.r – C KPR - seminář ÚVN ÚVN - IP KDDL - JIP CLB ÚVN - IP
6.r – D ÚVN - sály ÚVN - sály ÚVN - IP
           
4. týden 12.3.2018   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR – seminář GynPor sály KDDL  - JIP Chir1 - sály RES2 - KC
6.r – B Chir1 sály IKEM TC RES UP
6.r – C Chir1 - sály CLB ÚVN - Urgentní příjem GYNPOR - sály URO JIP
6.r – D IKEM - KC Chir2 sály CLB RES1 - KC
 
5. týden 19.3.2018   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem Semniáře (VFN) CLB Chir1 - sály URO JIP
6.r – B RES 1 KC CLB GynPor sály
6.r – C KPR – seminář KDDL - JIP IKEM TC RES UP
6.r – D GynPor sály RES2 KC
 
12. týden 7.5.2018   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A Seminář KPR Státní svátek KDDL JIP  Chir1 sály RES2 KC
6.r – B IKEM TC RES UP
6.r – C Chir 1 sály  ÚVN UP GYNPOR sály URO JIP
6.r – D IKEM KC  CLB RES1 KC
 
13. týden 14.5.2018   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN ÚP  GYNPOR sály Rektorský den Chir2 sály IKEM TC
6.r – B  Chir1 sály GYNPOR sály CLB
6.r – C  KPR - seminář  RES UP CLB IKEM KC
6.r – D Chir2 sály Chir1 sály URO JIP
 
14. týden
21.5.2018   6r – kruh č. 6004  
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR seminář ÚVN  Seminář ÚVN KDDL JIP ÚVN sály ÚVN IP
6.r – B  Seminář ÚVN
6.r – C ÚVN sály  Seminář ÚVN  ÚVN UP ÚVN sály ÚVN IP
6.r – D  Seminář ÚVN CLB
 
15. týden 28.5.2018   6r – kruh č. 6004  
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN UP ÚVN sály CLB  ÚVN sály ÚVN IP
6.r – B  ÚVN IP CLB
6.r – C  KPR - seminář ÚVN ÚVN IP  KDDL JIP  CLB ÚVN IP
6.r – D ÚVN sály  ÚVN sály
 
           

 

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

27. Hoderův den 16.8.2018

Hlaste se na v pořadí již 27. Hoderův den! Neváhejte a registrujte se na našem webu ještě ...

Workshop bronchoskopie 12.12.2017

Byly zveřejněny informace o Workshopu bronchoskopie. Akce proběhne 9. 2. 2018. Více ...

Kurz PALS - poděkování 5.12.2017

Dobrý den, minulý týden se konal PALS kurz spolu s kurzem zajištění DC. Kolegové z ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E