Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozpis výuky mediků, Všeobecné lékařství, 6. ročník, LS 2019

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Studenti kruh 6002 se na začátku jejich bloku 11.3.2019 dostaví v 8.00 do Hoderovy síně (posluchárna KARIM 1.LF UK a VFN) k rozdělení do skupin.

Studenti kruh 6014 se dostaví 6.5.2019 v 8:00 do Hoderovy síně (posluchárna KARIM 1.LF UK a VFN) k rozdělení do skupin.

Studenti kruh 6004 se dostaví 20.5.2019 v 7:45 do ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6, 1. patro, budova CH2 (u zlaté desky za ocenění), kontaktní osoba MUDr. Luisa Reková, tel. č. 774 091 170.

Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!

Organizační poznámky:

 • Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém). Přihlašování pouze přes SIS. 

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% 

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace (8:30 - 12:00) - as. MUDr. V. Vávra, as. MUDr. A. Novotný

Úterní semináře
Základy anesteziologie (8:00 - 10:00) - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc.
Etika v intenzivní medicíně (10:00 - 10:30) - As. MUDr. MgA. K. Rusinová, Ph.D.
Základy intenzivní medicíny (10:30 - 12:00) - as. MUDr. M. Otáhal

Semináře pro kruhy stážující v ÚVN budou organizovány separátně. Rozpis výuky pro kruhy v ÚVN je pouze orientační.

Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • IKEM – Kardiocentrum (KC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM – Transplantcentrum (TC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM, tel.: 23605 4122, 23605 4121
 • KDDL - JIP, Ke Karlovu 2, Praha 2, Pavilon E3A - praktická výuka začíná v 8:30 hod, přezutí a oblečení s sebou, kontaktní osoba je prim. MUDr. V. Vobruba, PhD, tel. 224 967 779.
 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel. Sekretariát kliniky:  a přednosta kliniky as. MUDr. T. Tyll, Ph.D.
 • RES - UP, U Nemocnice 2, pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, Po-ČT 7:15 hod, Pá 7:50 hod - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod  - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr.M.Pořízka, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 702 089 475.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676 nebo as. MUDr. Jan Bruthans, PhD MPH, tel: 723426288 .
 • CLB/KC: medici, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti  (a úterý + čtvrtek na Kanylačním centru) na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a MUDr. I. Darász.
 • Simulační centrum – Fyziologický ústav, Albertov. Kontaktní osoba je: as. MUDr. Adam Novotný, tel: 723490113. Medici se dostaví na Fyziologický ústav, Simulační centrum, v časových intervalech podle rozpisu. Přezutí nutné.
   

 Rozvrh:

 

2. týden 25.2.2019   6r - kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář ÚVN Seminář - ÚVN ÚVN dle rozpisu ÚVN sály  
ÚVN - RES
6.r – B
6.r – C ÚVN - sály ÚVN - RES ÚVN - sály
6.r – D ÚVN - sály CLB/KC
           
3. týden 4.3.2019   6r - kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KDDL JIP ÚVN - sály CLB ÚVN - sály ÚVN - RES
6.r – B ÚVN - sály ÚVN - RES ÚVN - sály CLB
6.r – C ÚVN UP ÚVN - RES KDDL - JIP CLB ÚVN - sály
6.r – D ÚVN - RES ÚVN - RES ÚVN - sály
           
4. týden 11.3.2019   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR – seminář Seminář KDDL  - JIP Chir1 - sály RES2 - KC
6.r – B Seminář GynPor sály RES1 - KC
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem URO JIP GynPor sály
6.r – D RES1 - KC Seminář CLB Chir1 - sály
 
5. týden 18.3.2019   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem Chir2 - sály CLB Sim. centrum 08-10 IKEM TC
6.r – B Chir1 - sály RES2 Sim. centrum 10-12 GynPor sály
6.r – C KPR – seminář RES2 - KC KDDL - JIP Sim. centrum 12-14 Chir2 - sály
6.r – D URO JIP Sim. centrum 14-16 RES UP
 
12. týden 6.5.2019   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A Seminář KPR Seminář Státní svátek  Chir1 sály RES2 KC
6.r – B GynPor sály RES1 KC
6.r – C Chir 1 sály URO JIP GynPor sály
6.r – D RES1 KC  CLB Chir1 - sály
 
13. týden 13.5.2019   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN ÚP Rektorský den CLB Sim. centrum 08-10 IKEM TC
6.r – B RES 2 Sim. centrum 10-12 CLB
6.r – C  KPR - seminář KDDL JIP Sim. centrum 12-14 Chir1 - sály
6.r – D KDDL JIP Sim. centrum 14-16 RES UP
 
14. týden
20.5.2019   6r – kruh č. 6004    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR seminář ÚVN  Seminář ÚVN KDDL JIP ÚVN sály ÚVN RES
6.r – B  Seminář ÚVN
6.r – C ÚVN sály  Seminář ÚVN  ÚVN UP ÚVN RES ÚVN sály
6.r – D  Seminář ÚVN CLB
 
 15. týden  27.5.2019    6r – kruh č. 6004    
 skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
 6.r - A ÚVN UP  ÚVN - sály CLB  ÚVN sály ÚVN RES
 6.r - B  ÚVN RES CLB
 6.r - C KPR - seminář ÚVN  ÚVN - RES  KDDL JIP  CLB ÚVN sály
 6.r - D  ÚVN - RES  ÚVN RES
 
           

 

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. MSc. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E