Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozvrh 6. ročník, Všeobecné lékařství, LS 2020

VEŠKERÉ INFORMACE K VÝUCE 2020/2021 NALEZNETE NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH https://karim.lf1.cuni.cz

 

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Všichni studenti se v pondělí na začátku svého bloku dostaví v 9.00 do Hoderovy síně (posluchárna KARIM 1.LF UK a VFN) k rozdělení do skupin. Výjimkou je 2. týden od 2.3. 2020 a 14.týden od 25.5.2020 (kruh 6004), kdy výuka začíná v 7:45 hod v ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova CH 2, 1. patro (u zlaté desky za ocenění), kontaktní osobou je  MUDr. Lujza Reková (tel. 774 091 170).

Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!

Organizační poznámky:

 • Dotazník HODNOCENÍ VÝUKY ke stažení zde.
 • Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém). Přihlašování pouze přes SIS. 

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80%
 • Podmínkou pro získání zápočtu je kromě docházky také odevzdání vyplněného anonymního dotazníku "hodnocení výuky".

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace (9:00 - 11:00) - as. MUDr. V. Vávra, as. MUDr. A. Novotný

Celková anestezie, regionální anestezie (11:00 - 12:30) - doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D.

 

Úterní semináře
Základy intenzivní medicíny (9:00 - 11:30) - as. MUDr. M. Otáhal, Ph.D.
Etika v intenzivní medicíně (11:30 - 12:00) - as. MUDr. MgA. K. Rusinová, Ph.D.
Zajištění dýchacích cest (12:00 - 13:00) - doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D.


Informace o praktické výuce na op. sálech a lůžkách intenzivní péče:

 • IKEM – Kardiocentrum (KC) - hlaste se prosím v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM – Transplantcentrum (TC) - hlaste se prosím v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM, tel.: 23605 4122, 23605 4121
 • KDDL - JIP, Ke Karlovu 2, Praha 2, Pavilon E3A - praktická výuka začíná v 8:30 hod, přezutí a oblečení s sebou, kontaktní tel. 224 967 779.
 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné je pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní tel.: 22496 7241.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel. 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2, pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní tel. 724 918 034
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní tel.: 22496 2701 nebo 02 nebo 33
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní tel.: 22496 3481 nebo 82.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod – medikům se otevřou dveře do šatny v přízemí budovy na ISIC kartu a na sály přicházejí ve stanovený čas již převlečeni. Kontaktní tel.: 22496 3473 nebo 2733
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici si vyzvednou klíče od šatny v kartotéce 1. CHK a na sál přicházejí ve stanovený čas již převlečeni,. Kontaktní tel: 606 840 676.
 • CLB/KC, FP Karlovo nám. 32: medici si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví ve stanovený čas na ambulanci bolesti, budova A, chodbou v přízemí k zadnímu schodišti, 2.patro. Začátek v 9:00 hod. Kontaktní tel.: 22496 6370.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní tel.: 224962149.
 • Simulační centrum – Fyziologický ústav, Albertov. Kontaktní tel: 723490113. Medici se dostaví na Fyziologický ústav, Simulační centrum, v časových intervalech podle rozpisu.

 

 Rozvrh:

 

2. týden 2.3.2020   6r – kruh č. 6012   Výuka převážně v ÚVN
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Semináře ÚVN dle rozpisu ÚVN sály ÚVN RES
6.r – B ÚVN sály ÚVN RES
6.r – C ÚVN sály ÚVN RES ÚVN sály
6.r – D ÚVN sály CLB ÚVN sály
           
3. týden 9.3.2019   6r – kruh č. 6012   Výuka převážně v ÚVN
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KDDL - JIP ÚVN sály CLB ÚVN sály ÚVN RES
6.r – B ÚVN sály ÚVN RES ÚVN sály CLB
6.r – C ÚVN UP ÚVN RES KDDL - JIP CLB ÚVN sály
6.r – D ÚVN RES ÚVN RES ÚVN sály
           
4. týden 16.3.2020   6r – kruh č. 6002    
SKupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR seminář Seminář KDDL JIP Chir1 sály RES2 KC
6.r – B Seminář KDDL JIP GynPor sály RES1 KC
6.r – C Chir1 sály Seminář ÚVN UP URO JIP GynPor sály
6.r – D RES1 KC Seminář ÚVN UP CLB Chir1 sály
 
5. týden 23.3.2020   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN UP Chir2 sály Sim. centrum 9-12 CLB IKEM TC
6.r – B Chir1 sály Sim. centrum 12-15 GynPor sály RES2 KC
6.r – C KPR seminář RES2 KC KDDL - JIP Sim. centrum 9-12 RES1 KC
6.r – D URO JIP Sim. centrum 12-15 RES UP
 
12. týden 11.5.2020   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A 9-12 on-line
seminář:
BLS, CA, bolest
 
9-12 on-line
seminář:
IP, RA
GynPor sály  Chir1 sály Chir2 sály
6.r – B Chir1 sály GynPor sály RES1 KC
6.r – C RES1 KC 8-10 ÚVN UP GynPor sály
6.r – D Chir2 sály 10-12 ÚVN UP Chir1 - sály
 
13. týden 18.5.2020   6r – kruh č. 6014    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A 9-12 on-line
seminář:
ALS, HD, etika IP
8-10 ÚVN UP Sim. centrum
8 - 10
RES 1 KC IKEM TC
6.r – B 10-12 ÚVN UP Sim. centrum
10 - 12
KDDL JIP KDDL JIP
6.r – C IKEM TC KDDL JIP Sim. centrum
12-14
Chir2 - sály
6.r – D KDDL JIP GynPor sály Sim. centrum
14-16
RES 1 KC
 
14. týden
25.5.2020   6r – kruh č. 6004   Výuka převážně ÚVN
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR seminář ÚVN  Seminář ÚVN KDDL JIP ÚVN sály ÚVN RES
6.r – B  Seminář ÚVN CLB
6.r – C ÚVN sály  Seminář ÚVN  ÚVN UP ÚVN RES ÚVN sály
6.r – D  Seminář ÚVN CLB
 
 15. týden  1.6.2020    6r – kruh č. 6004   Výuka převážně ÚVN
 skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
 6.r - A ÚVN UP  ÚVN - sály CLB  ÚVN sály ÚVN RES
 6.r - B  ÚVN RES
 6.r - C KPR - seminář ÚVN  ÚVN - RES  KDDL JIP  CLB ÚVN sály
 6.r - D  ÚVN - RES  ÚVN RES
 
           

 

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. (zástupce přednosty pro výuku)
Jan.Kunstyr@vfn.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E