Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

 

Přednáška cca 30 min, shrne hlavní problémy tématu důležité pro lékaře AIM a jejich implikace pro klinickou praxi.
Přednášky se budou konat pro lékaře v přípravě každé 2 týdny, přednáška bude dostupná  týden  před jejím termínem na www stánkách kliniky, aby se ostatní lékaři mohli na ni připravit.
Okruhy jsou voleny především s ohledem na vlastní atestaci, kde bylo opakovaně zjištěno, že zkoušení mají velké nedostatky v základních klinických oborech – anatomii, fyzice, fyziologii, patofyziologii a farmakologii.
Přednáška bude povinnou součástí kreditního systému a každý za ni obdrží 15 kreditních bodů. 

TÉMATA PRO INTERNÍ PŘEDNÁŠKY

1. Fyzika v anesteziologii a intenzivní péči – plyny (zákony, parciální tlaky, kritická teplota), princip regulačních ventilů, sfygmomanometrie, laminární a turbulentní proudění, flowmetry, pneumotachograf,  Bernoulliho princip, vaporizéry, měření teploty.
Kameník Vladimír 20.3.  Michálek

2. Anatomie a fyziologie oběhového systému – srdce jako pumpa, akční potenciál, koronární oběh, srdeční výdej, vztah dodávka vs. Spotřeba 02 v myokardu,  periferní oběh (SVR, kapiláry), arteriální tlak a jeho kontrola, baroreceptory.
Hlaváček Václav 3.4.  Dobiáš

3. Fyziologie respiračního systému – řízení dýchání, chemoreceptory, plicní objemy-spirometrie, compliance/resistance,  vztah ventilace a perfuze, hypoxická plicní vazokonstrikce, CO2.
Medová Eva   17.4.  Šoupal

4. Hemoglobin – typy, patologické hemoglobiny, disociační křivka - posuny, Bohrův efekt, Haldaneho efekt .
Mensa Jakub  15.5. Stach

5. Tělesná voda- kompartmenty  (ICT, ECT), dehydratace, iontová rovnováha - Na, Cl, K.
Svobodová Eva  29.5. Otáhal

6. Fyziologie nervového systému – neuron, akční potenciál, neurotransmitery, membránové receptory, vedení akutní bolesti, mozkomíšní mok, mozková cirkulace a její regulace.
Kolman Josef  12.6. Nosková

7. Teplota, termoregulace, hypotermie, maligní hypertermie
Vobrubová Eliška  26.6. Michálek

8. Patofyziologie akutní a chronické respirační insuficience – hypoxemické (typ I), hyperkapnické (typ II).
Diblíčková Michaela 10.7. Otáhal

9. Hemostáza a krvácení – klasický model hemostázy, buněčný model hemostázy, fibrinolýza, DIC, heparin, koagulopatie a trombocytopatie.
Šponer Daniel   24.7. Bláha

10. Patofyziologie a léčba srdečního selhání –akutní selhání, chronické selhání.
Maršálková  Alexandra   7.8.  Dobiáš

11. Fyziologie rodičky a novorozence – fyziologie těhotenství, hormonální, oběhové a ostatní změny, hemostáza v těhotenství, placenta, fetální cirkulace a perfuze plodu.
Lukeš Martin  21.8. Nosková

12. Anatomie, fyziologie a farmakologie autonomního nervového systému – sympatikus, parasympatikus, receptory, léky účinkující na sympatickém a parasympatickém NS
Netri Kateřina  4.9. Ivan

13. Ledviny a vylučování – anatomie, RBF a jeho regulace, Henleova klička, glomerulární filtrace, tubulární funkce, systém renin-angiotensin, regulace osmolarity.
Zakharchenko Mykhaylo  18.9.  Balík

14. Základní farmakologické principy v anestezii – farmakokinetika, farmakodynamika, receptory, léky účinkující na enzymech, druhý posel, vazba na proteiny, jaterní metabolismus anestetik, vylučování léků. Distribuční objem, clearance, poločas eliminace, kompartmentové modely.
Bednářová  Markéta   2.10. Jindrová

15. Acidobazická rovnováha – koncepty, kyseliny, zásady, pufry, Henderson-Hasselbachova rovnice, acidoza, alkaloza, kompenzace a regulace renální a respirační, SID, AG.
Kolníková  Ivana  16.10.  Balík
 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E