Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Anesteziologie a akutní medicína, 4. ročník, zubní lékařství, ZS 2018

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Výuka neodkladné medicíny pro liché kruhy bude probíhat na KAR FTN v Krči.

KAR FTN Krč - Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 Krč. Kontaktní osoba je MUDr. Aleš Rára, tel. č. na sekretariát: 261 083 811

Organizační poznámky:

 • Studenti skupiny 4104 se dostaví 22. 10. 2018 před 8:00 hod do posluchárny KARIM (pavilon A6 - boční vchod). Totéž platí pro studenty skupiny 4102 dne 10.12.2018.
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém).
 • Týdenní bloková výuka probíhá na KARIM VFN podle rozvrhu pro 4.ročník.
 • K nové posluchárně KARIM (resp. Hoderově síni) se dostanete bočním vchodem do pavilonu A6 (bílé dveře). Dále sledujte modrobílé značení směr posluchárna/auditorium.

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% .

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace, Zajištění průch. dýchacích cest (8:30 - 10:15) - as. MUDr. V. Vávra
Možnosti anestézie, analgosedace, analgézie při a po stomatologickém a stomatochirurgickém výkonu (10:30 - 11:15) - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A.
Monitorace při anestezii (11:15 - 12:00) - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A.

Úterní semináře
Interní komplikace ohrožující život u pacientů ve stomatologické ordinaci (alergická reakce, anafylaktický šok, akutní koronární ischémie, hypertenzní krize, kolapsové stavy, diabetes mellitus).
Příprava pacienta před větším výkonem,chronická medikace, laboratorní vyšetření.
(8:30 - 11:30) - as. MUDr. M. Svítek

Výukový materiál
Přednáška k samostudiu: Anestezie a analgosedace při zubní a maxilofaciální chirurgii.
Přednáška k samostudiu: Monitorace na operačním sále.

Informace o praktické výuce na sálech a JIP:

 • IKEM – Kardiocentrum (KC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM – Transplantcentrum (TC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM, tel.: 23605 4122, 23605 4121
 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. M. Voldřich, tel.: 608 905 091 a přednosta kliniky as. MUDr. T. Tyll, Ph.D.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, Po-ČT 7:15 hod, Pá 7:50 hod - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod  - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr.M.Pořízka, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 702 089 475.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - medici přicházejí již převlečeni ze šatny, která je v přízemí budovy přístupná na ISIC kartu. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733.

   

Rozvrh:

4. týden 22.10.2018   4r – zubaři 4104   NEOP.
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A semináře dle rozpisu semináře dle rozpisu Stomchir - sály Chir 1 - sály URO JIP
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály ÚVN sály/JIP
4.r – C ÚVN - sály Chir 2 - sály RES UP
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN - sály RES2 KC
           
           

5. týden 29.10.2018   4r – zubaři 4104    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A GynPor sály Chir1 sály StomChir sály/JIP Chir1 sály ÚVN sály/JIP
4.r – B URO sály/JIP ÚVN sály/JIP GynPor sály StomChir sály RES2 KC
4.r – C Chir1 - sály Chir2 sály GynPor sály Chir2 sály URO JIP
4.r – D Stomchir - sály/JIP RES UP Chir1 sály ÚVN sály/JIP Chir2 sály
           
           

 

11. týden 10.12.2018   4r – zubaři 4102    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A semináře dle rozpisu semináře dle rozpisu Stomchir - sály Chir 1 - sály RES 2 - Kardiocentrum
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály URO - JIP
4.r – C ÚVN sály/JIP Chir 2 - sály RES UP
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN sály/JIP Stomchir sály
           
           

12. týden 17.12.2018   4r – zubaři 4102   NEOP.
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A Chir1 sály Chir1 sály StomChir sály/JIP Chir2 - sály RES2 Kardiocentrum
4.r – B ÚVN sály/JIP ÚVN sály/JIP GynPor sály StomChir - sály/JIP URO JIP
4.r – C GynPor - sály Chir2 sály IKEM TC Dr. Kieslichová Chir1 - sály RES UP
4.r – D Chir 2 - sály RES UP Chir1 - sály ÚVN sály/JIP RES1 Kardiocentrum
           
           

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E