Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Anesteziologie a akutní medicína, 4. ročník, zubní lékařství, ZS 2016

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Výuka neodkladné medicíny pro liché kruhy bude probíhat na KAR FTN v Krči.
KAR FTN Krč - Vídeňská 800, Praha 4, Krč. Kontaktní osoba je MUDr. Aleš Rára, tel. č. na sekretariát: 261 083 811.

Organizační poznámky:

 • Výuka neodkladné medicíny pro liché kruhy bude probíhat na KAR FTN v Krči.
  KAR FTN Krč - Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 Krč. Kontaktní osoba je MUDr. Aleš Rára, tel. č. na sekretariát: 261 083 811
 • Studenti skupiny 4104 se dostaví 24. 10. 2016 před 8:00 hod do posluchárny KARIM (pavilon A6 - boční vchod). Totéž platí pro studenty skupiny 4102 dne 12. 12. 2016.
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém).
 • Týdenní bloková výuka probíhá na KARIM VFN podle rozvrhu pro 4.ročník.
 • K nové posluchárně KARIM (resp. Hoderově síni) se dostanete bočním vchodem do pavilonu A6 (bílé dveře). Dále sledujte modrobílé značení směr posluchárna/auditorium.

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% .

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace, Zajištění průch. dýchacích cest (8:30 - 10:15) - as. MUDr. V. Vávra, as. MUDr. P. Herda
Možnosti anestézie, analgosedace, analgézie při a po stomatologickém a stomatochirurgickém výkonu (10:30 - 11:15) - doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A.
Monitorace při anestezii (11:15 - 12:00) - doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A.

Úterní semináře
Interní komplikace ohrožující život u pacientů ve stomatologické ordinaci (alergická reakce, anafylaktický šok, akutní koronární ischémie, hypertenzní krize, kolapsové stavy, diabetes mellitus).
Příprava pacienta před větším výkonem,chronická medikace, laboratorní vyšetření.
(8:30 - 11:30) - as. MUDr. M. Svítek 

Informace o praktické výuce na sálech a JIP:

 • IKEM - KARDIOCENTRUM (KC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM - TRANSPLANTCENTRUM (TC) - hlaste se prosím v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM - 3. patro, č. dveří C3002, tel. 23605 4122, 23605 4121
 • URO - JIP - sály, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 723 138 532.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170.
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod - medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny na sekretariátu II. chirurgické kliniky (4. patro). Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kopecký, tel.: 604 983 341
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.

   

Rozvrh:

4. týden 24.10.2016   4r – zubaři 4104    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A
semináře dle rozpisu

semináře dle rozpisu
Stomchir - sály Chir 1 - sály Státní svátek
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály
4.r – C ÚVN - Dr. Reková Chir 2 - sály
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN - Dr. Reková
4.r – E Chir 2 - sály URO - sály
4.r – F URO - sály GynPor - sály

5. týden 31.10.2016   4r – zubaři 4104    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A GynPor sály Chir1 sály StomChir sály Chir1 sály ÚVN Dr. Reková
4.r – B URO sály ÚVN Dr. Reková GynPor sály StomChir sály RES2 Kardiocentrum
4.r – C StomChir sály Chir2 sály IKEM - TC Chir2 sály URO JIP
4.r – D IKEM - TC Dr. Kieslichová RES UP Chir1 sály ÚVN Dr. Reková GynPor sály
4.r – E RES UP URO sály Chir2 sály URO sály RES1 Kardiocentrum
4.r – F Chir1 sály GynPor sály URO sály RES UP IKEM KC Dr. Kotulák

 

11. týden 12.12.2016   4r – zubaři 4102    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A
semináře dle rozpisu

semináře dle rozpisu
Stomchir - sály Chir 1 - sály RES 2 - Kardiocentrum
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály URO - JIP
4.r – C ÚVN Dr. Reková Chir 2 - sály RES UP
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN Dr. Reková RES 1 - Kardiocentrum
4.r – E Chir 2 - sály URO - sály IKEM - KC Dr. Kotulák
4.r – F URO - sály GynPor - sály ÚVN Dr. Reková

12. týden 19.12.2016   4r – zubaři 4102   NEOP.
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A Chir1 sály Chir1 sály StomChir sály Chir1 - sály RES2 Kardiocentrum
4.r – B ÚVN Dr. Reková Chir2 sály GynPor sály StomChir - sály URO JIP
4.r – C GynPor - sály ÚVN Dr. Reková IKEM TC Dr. Kieslichová Chir2 - sály RES UP
4.r – D Chir 2 - sály RES UP Chir1 sály ÚVN Dr. Reková RES1 Kardiocentrum
4.r – E URO sály GynPor sály Chir2 sály URO sály IKEM KC Dr. Kotulák
4.r – F RES UP URO sály URO sály GynPor sály ÚVN Dr. Reková

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.5.2017

Kurz proběhne 23. 6. 2017. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

VETRAM 26.4.2017

Další VETRAM se bude konat 9. června 2017. Pozvánku a program najdete hned na úvodní straně ...

EDAIC 21.3.2017

Byla zveřejněna informace o možnosti přihlášení se na 1. část Evropského diplomu v ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E