Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozvrh 4. ročník, zubní lékařství, ZS 2019

VEŠKERÉ INFORMACE K VÝUCE 2020/2021 NALEZNETE NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH https://karim.lf1.cuni.cz

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

AKTUALITY:

Výuka neodkladné medicíny pro liché kruhy bude probíhat na KAR FTN Krč.

KAR FTN Krč - Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 Krč. Kontaktní osoba je MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D., tel. č. na sekretariát: 261 083 811

Organizační poznámky:

 • Dotazník HODNOCENÍ VÝUKY ke stažení zde.
 • Studenti skupiny 4104 se dostaví 21. 10. 2019 před 8:00 hod do posluchárny KARIM (pavilon A6 - boční vchod). Totéž platí pro studenty skupiny 4102 dne 9.12.2019.
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém).
 • Týdenní bloková výuka probíhá na KARIM VFN podle rozvrhu pro 4. ročník.
 • K posluchárně KARIM (Hoderově síni) se dostanete bočním vchodem do pavilonu A6 (bílé dveře). Dále sledujte modrobílé značení směr posluchárna/auditorium.

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% .

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace, Zajištění průch. dýchacích cest (8:30 - 10:15) - as. MUDr. V. Vávra
Možnosti anestézie, analgosedace, analgézie při a po stomatologickém a stomatochirurgickém výkonu (10:30 - 11:15) - Prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. MSc. D.E.S.A.
Monitorace při anestezii (11:15 - 12:00) - doc. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D.

Úterní semináře
Interní komplikace ohrožující život u pacientů ve stomatologické ordinaci (alergická reakce, anafylaktický šok, akutní koronární ischémie, hypertenzní krize, kolapsové stavy, diabetes mellitus).
Příprava pacienta před větším výkonem,chronická medikace, laboratorní vyšetření.
(8:30 - 11:30) - as. MUDr. M. Svítek


Informace o praktické výuce na sálech a JIP:

 • IKEM – Kardiocentrum (KC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • IKEM – Transplantcentrum (TC) - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KARIM TC IKEM, tel.: 23605 4122, 23605 4121
 • URO - JIP, Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro, klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce v přízemí u vrátnice, šatna 5. patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • GynPor sály, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní tel.: 22496 7241.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 (u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. L. Reková, tel.: 774 091 170
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní tel. 724 918 034
 • RES 1 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - kontaktní tel.: 22496 2701 nebo 02 nebo 33.
 • RES 2 - Kardiocentrum, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - kontaktní tel.: 22496 3481 nebo 82.
 • Chir2 - sály, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 3. patro, 7:15 hod – medikům se otevřou dveře do šatny v přízemí budovy na ISIC kartu a na sály přicházejí ve stanovený čas již převlečeni. Kontaktní tel.: 22496 3473 nebo 2733
 • Chir1 - sály, I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici si vyzvednou klíče od šatny v kartotéce 1. CHK a na sál přicházejí ve stanovený čas již převlečeni,. kontaktní tel: 606 840 676.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní tel.: 224962149

 

Rozvrh:

4. týden 21.10.2019   4r – zubaři 4104   NEOP.
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A semináře dle rozpisu semináře dle rozpisu Stomchir - sály Chir 1 - sály URO JIP
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály ÚVN sály/JIP
4.r – C ÚVN - sály Chir 2 - sály RES UP
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN - sály RES2 KC
           
           

5. týden 28.10.2019   4r – zubaři 4104    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A Státní svátek Chir1 sály StomChir sály Chir2 sály ÚVN sály/JIP
4.r – B Chir2 sály GynPor sály StomChir sály RES2 KC
4.r – C Stomchir sály GynPor sály Chir1 sály URO JIP
4.r – D URO sály/JIP Chir1 sály ÚVN sály/JIP Stomchir sály
           
           

 

11. týden 9.12.2019   4r – zubaři 4102    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A semináře dle rozpisu semináře dle rozpisu Stomchir - sály Chir 1 - sály RES 2 - Kardiocentrum
4.r – B GynPor - sály Stomchir - sály URO - JIP
4.r – C ÚVN sály/JIP Chir 2 - sály RES UP
4.r – D Chir 1 - sály ÚVN sály/JIP Stomchir sály
           
           

12. týden 16.12.2019   4r – zubaři 4102   NEOP.
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
4.r – A Chir1 sály Chir1 sály StomChir sály/JIP Chir2 - sály RES2 Kardiocentrum
4.r – B ÚVN sály/JIP ÚVN sály/JIP GynPor sály StomChir - sály/JIP URO JIP
4.r – C GynPor - sály Chir2 sály IKEM TC Dr. Kieslichová Chir1 - sály RES UP
4.r – D Chir 2 - sály RES UP Chir1 - sály ÚVN sály/JIP RES1 Kardiocentrum
           
           

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. (zástupce přednosty pro výuku)
Jan.Kunstyr@vfn.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E