Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Kombinovaná forma výuky - Všeobecná sestra, 3. ročník

 1. Význam premedikace, látky používané k premedikaci
 2. Farmaka používaná k celkové anestézii
 3. Nitrožilní anestetika
 4. Inhalační anestetika
 5. Místní anestézie, druhy, farmaka používaná k místní anestézii
 6. Komplikace místní anestézie
 7. Rozdělení neodkladné resuscitace, postupné kroky
 8. Základní neodkladná resuscitace
 9. Rozšířená resuscitace
 10. Kritéria zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
 11. Které léky používáme během neodkladné resuscitace
 12. Co je šok?
 13. Rozdělení šokových stavů z hlediska srdečního výdeje
 14. Hypovolemický šok, fáze
 15. Proč a jak vznikají šokové orgány, orgány nejčastěji postižené
 16. Co je a jak se projeví centralisace oběhu
 17. Akútní intoxikace, hlavní zásady léčby s ohledem na stav vědomí
 18. Možnosti léčby akútních intoxikací v nemocničních podmínkách - eliminační postupy
 19. Nejběžnější antidota používaná v léčbě akútních intoxikací
 20. Co je polytrauma, nejčastější kombinace zranění při polytraumatech
 21. Odborná první pomoc u polytraumat na místě nehody a při převozu
 22. Komoce, kontuze mozku - rozdíly
 23. Rozdělení kraniocerebrálních poranění
 24. Léčení nitrolební hypertenze
 25. Jaké dva druhy ventilátorů znáte
 26. Jaké jsou indikace k řízené umělé plicní ventilaci
 27. Druhy prohlubované UPV
 28. Co je PEEP
 29. Tonutí suché, mokré
 30. Tonutí ve sladké a slané vodě
 31. Jaké druhy invazivního monitorování znáte
 32. Kam se zavádí Swan-Ganzův katetr, k čemu slouží. CVP - měření, nárůst, pokles
 33. Princip pulzní oximetrie
 34. Pravidlo 9% u popálených s druhým a třetím stupněm popálenin

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E