Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Kombinovaná forma výuky - Všeobecná sestra, 3. ročník

 1. Význam premedikace, látky používané k premedikaci
 2. Farmaka používaná k celkové anestézii
 3. Nitrožilní anestetika
 4. Inhalační anestetika
 5. Místní anestézie, druhy, farmaka používaná k místní anestézii
 6. Komplikace místní anestézie
 7. Rozdělení neodkladné resuscitace, postupné kroky
 8. Základní neodkladná resuscitace
 9. Rozšířená resuscitace
 10. Kritéria zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
 11. Které léky používáme během neodkladné resuscitace
 12. Co je šok?
 13. Rozdělení šokových stavů z hlediska srdečního výdeje
 14. Hypovolemický šok, fáze
 15. Proč a jak vznikají šokové orgány, orgány nejčastěji postižené
 16. Co je a jak se projeví centralisace oběhu
 17. Akútní intoxikace, hlavní zásady léčby s ohledem na stav vědomí
 18. Možnosti léčby akútních intoxikací v nemocničních podmínkách - eliminační postupy
 19. Nejběžnější antidota používaná v léčbě akútních intoxikací
 20. Co je polytrauma, nejčastější kombinace zranění při polytraumatech
 21. Odborná první pomoc u polytraumat na místě nehody a při převozu
 22. Komoce, kontuze mozku - rozdíly
 23. Rozdělení kraniocerebrálních poranění
 24. Léčení nitrolební hypertenze
 25. Jaké dva druhy ventilátorů znáte
 26. Jaké jsou indikace k řízené umělé plicní ventilaci
 27. Druhy prohlubované UPV
 28. Co je PEEP
 29. Tonutí suché, mokré
 30. Tonutí ve sladké a slané vodě
 31. Jaké druhy invazivního monitorování znáte
 32. Kam se zavádí Swan-Ganzův katetr, k čemu slouží. CVP - měření, nárůst, pokles
 33. Princip pulzní oximetrie
 34. Pravidlo 9% u popálených s druhým a třetím stupněm popálenin

 

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E