Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Intenzivní péče, magisterské studium

Část A - Resuscitace
1. Základní neodkladná resuscitace
2. Rozšířená neodkladná resuscitace
3. Vybavení k neodkladné resuscitaci
4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
5. Neodkladná resuscitace v dětském věku
6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace
8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof  

Část B - Anestézie
1. Celková anestézie
2. Regionální anestézie
3. Ambulantní anestézie
4. Zajištění dýchacích cest při anestézii
5. Regurgitace, aspirace, ?crush? úvod
6. Monitorování pacienta během anestézie
7. Intravenózní a další invazivní vstupy, jejich komplikace
8. Příprava pacienta před anestézií, vyšetření, zhodnocení rizika anestézie
9. Základy farmakologie anestetik
10. Léčba akutní bolesti
11. Léčba chronické bolesti
12. Náhradní roztoky, krevní deriváty, zásady účelné hemoterapie
13. Alergické a anafylaktické příhody v průběhu anestézie
14. Laryngospazmus, bronchospazmus


Část C - Resuscitační péče
1. Monitorace v intenzivní péči
2. Šok - patofyziologie a terapie
3. Poruchy acidobazické rovnováhy
4. Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy
5. Poruchy glykémie
6. Hemokoagulační poruchy, DIC
7. SIRS, sepse, MODS
8. Zajištění dýchacích cest v intenzivní péči
9. Základy umělé plicní ventilace, kyslíková terapie
10. Obstrukční onemocnění plic (CHOPN, astma)
11. Respirační insuficience, ALI, ARDS
12. Akutní selhání ledvin, eliminační metody
13. Akutní jaterní selhání
14. Krvácení do GIT, akutní pankreatitida
15. Nutriční podpora v intenzivní péči
16. Polytrauma
17. Kraniocerebrální poranění, nitrolební hypertenze
18. Poruchy vědomí, skórovací schémata, diferenciální diagnóza, vyšetření, léčba
19. Intoxikace
20. Poškození chladem, teplem, el. proudem, tonutí
21. Analgosedace v intenzivní péči, farmaka, skórovací schémata, delirantní stavy
22. Nozokomiální infekce, antibiotická léčba
23. Základní etické principy, smrt a umírání, péče o umírajícího nemocného
24. Transplantační medicína, smrt mozku, péče o dárce orgánů

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B, C.

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E