Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozpis výuky mediků, 6. ročník, LS 2011/2012

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

Aktuality:

Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!

Organizační poznámky:

Výuka seminářů probíhá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny vždy v Hoderově síni (nová posluchárna KARIM). Pavilon A6, boční vchod, modrobílé značení - směr posluchárna/auditorium.

 • Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!
 • Studenti se dostaví 5. 3. v 8:15 hod do posluchárny KARIM.
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém). Přihlašování pouze přes SIS. 

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% 

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace (8:30 - 12:00) - as. MUDr. V. Vávra, as. MUDr. P. Herda

Úterní semináře
Základy anesteziologie (8:00 - 10:00) - Doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A.
Etika v intenzivní medicíně (10:00 - 10:30) - as. MUDr. MgA. K. Rusinová
Základy intenzivní medicíny (10:30 - 12:00) - as. MUDr. M. Otáhal

Informace o praktické výuce na sálech:

 • IKEM - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • KDDL - JIP, Ke Karlovu 2, Praha 2, Pavilon E3A - praktická výuka začíná v 8:30 hod, přezutí a oblečení s sebou, Kontaktní osoba je prim. MUDr., V. Vobruba, tel. 224 967 779.
 • Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro ,klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce, v přízemí u vrátnice, šatna 5.patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 724 531 204.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 ( u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. M. Voldřich, tel.: 608 905 091
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum VFN, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum VFN, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: medici, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9.00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.

 Rozvrh:

3. týden 5.3.2012   6r – kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR – seminář Seminář JIP - KDDL  Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
4. týden 12.3.2012   6r – kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Centrum pro léčbu bolesti (CLB) Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR – seminář RES UP JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
5. týden 19.3.2012   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B KPR - seminář Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
6. týden 26.3.2012   6r – kruh č. 6002   NEOP. PÁTEK
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 2 GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D KPR - seminář Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
13. týden 14.5.2012   6r – kruh č. 6014  
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B KPR - seminář Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
14. týden 21.5.2012    6r – kruh č. 6014 NEOP. PÁTEK
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
15. týden 28.5.2012    6r – kruh č. 6004    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
16. týden 4.6.2012    6r – kruh č. 6004    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E