Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Rozpis výuky mediků, 6. ročník, LS 2011/2012

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE

Aktuality:

Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!

Organizační poznámky:

Výuka seminářů probíhá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny vždy v Hoderově síni (nová posluchárna KARIM). Pavilon A6, boční vchod, modrobílé značení - směr posluchárna/auditorium.

 • Studenti, kteří žádají o zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS, nechť postupují podle pravidel, která naleznou na webových stránkách UK v menu "Zahraniční spolupráce"!
 • Studenti se dostaví 5. 3. v 8:15 hod do posluchárny KARIM.
 • V rozpisu naleznete místo výuky, níže pod textem pak přesnou adresu a čas, kdy výuka začíná.
 • Na klinickou stáž se dostaví studenti s přezůvkami (návleky) a bílým pláštěm, vždy se jmenovkou vydanou 1. LF UK - bez ní nebude absolvování stáží umožněno.
 • Vzhledem k malým skupinkám není možné nahrazovat stáže s jinou skupinou bez předchozí domluvy s vedoucím předmětu.
 • Přihlašování ke zkouškám je možné pouze na vypsané termíny v SIS (studijní informační systém). Přihlašování pouze přes SIS. 

ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 • Zápočet lze získat poslední den stáže u příslušného asistenta, který vede výuku nebo v den zkoušky, pokud student splnil docházku.
 • Min. docházka pro získání zápočtu je 80% 

Informace o teoretické výuce:

Pondělní semináře
Kardio-pulmonální resuscitace (8:30 - 12:00) - as. MUDr. V. Vávra, as. MUDr. P. Herda

Úterní semináře
Základy anesteziologie (8:00 - 10:00) - Doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D. D.E.S.A.
Etika v intenzivní medicíně (10:00 - 10:30) - as. MUDr. MgA. K. Rusinová
Základy intenzivní medicíny (10:30 - 12:00) - as. MUDr. M. Otáhal

Informace o praktické výuce na sálech:

 • IKEM - hlaste se, prosím, v den výuky v 8:30 hod na sekretariátu KAR IKEM blok F, 1. patro, dveře č. F1003, tel.: 26136 5195
 • KDDL - JIP, Ke Karlovu 2, Praha 2, Pavilon E3A - praktická výuka začíná v 8:30 hod, přezutí a oblečení s sebou, Kontaktní osoba je prim. MUDr., V. Vobruba, tel. 224 967 779.
 • Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2, Uro JIP - 1. patro ,klíče k šatně se vyzvedávají v kartotéce, v přízemí u vrátnice, šatna 5.patro, příchod v 8:30 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. M. Svítek, tel.: 22496 7884 nebo 724 828 732.
 • Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2, příchod do 8:00 hod. na anesteziologický pokoj – věž vlevo, 2. patro. Nutné pouze přezutí, pláště nikoli. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Bláha, Ph.D., tel.: 22496 7241 nebo 724 531 204.
 • ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 1.patro, budova CH 2 ( u zlaté desky za ocenění) příchod v 7:45 hod., kontaktní osoba as. MUDr. M. Voldřich, tel.: 608 905 091
 • RES - UP, U Nemocnice 2 , pavilon A6, blok B, suterén vlevo, 9:00 hod, kontaktní osoba as. MUDr. M. Otáhal, tel. 724 120 970
 • RES 1 - Kardiocentrum VFN, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., tel.: 22496 2701 nebo 724 828 725.
 • RES 2 - Kardiocentrum VFN, II. chirurgická klinika, pavilon A2, 2. patro, 9:00 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je MUDr. J. Rulíšek, tel.: 22496 3481 nebo 775 228 505.
 • I. chirurgická klinika, 2. patro, sály, 7:15 hod – medici přicházejí již převlečeni, vyzvednou si klíče od šatny mediků na kartotéce 1. CHK. Kontaktní osoba je as. MUDr. P. Kříž, tel.: 606 840 676.
 • CLB: medici, kteří mají absolvovat výuku na Centru pro léčbu bolesti na FP Karlovo nám. 32, si vyzvednou klíč od šaten na vrátnici FP. Převlečení a přezutí se dostaví na ambulanci bolesti, budova A, 2.patro, zadní výtah. Začátek v 9.00 hod. Kontaktní osoba je as. MUDr. J. Fricová, Ph.D., tel.: 22496 6370 nebo 724 771 211.
 • MCHO: Stomatochirurgie - sály, pavilon A11, přízemí, 8:30 hod - jeden ze studentů si vyzvedne klíč od šatny a čipovou kartu na sekretariátu KARIM (pavilon A6, blok B, 1. suterén vpravo), po převléknutí do plášťů a před odchodem na sály klíč a čipovou kartu vrátí na sekretariát KARIM. Kontaktní osoba je as. MUDr. V. Vávra, tel.: 724 828 733 a as. MUDr. P. Herda, tel.: 724 059 212.

 Rozvrh:

3. týden 5.3.2012   6r – kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR – seminář Seminář JIP - KDDL  Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
4. týden 12.3.2012   6r – kruh č. 6012    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Centrum pro léčbu bolesti (CLB) Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR – seminář RES UP JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
5. týden 19.3.2012   6r – kruh č. 6002    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B KPR - seminář Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
6. týden 26.3.2012   6r – kruh č. 6002   NEOP. PÁTEK
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 2 GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D KPR - seminář Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
13. týden 14.5.2012   6r – kruh č. 6014  
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B KPR - seminář Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
14. týden 21.5.2012    6r – kruh č. 6014 NEOP. PÁTEK
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP
 
15. týden 28.5.2012    6r – kruh č. 6004    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A KPR - seminář Seminář JIP - KDDL Chir1 - sály RES 2 Kardiocentrum
6.r – B Seminář MCHO RES UP
6.r – C Chir1 - sály Seminář ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály Uro JIP
6.r – D IKEM Seminář CLB RES 1 Kardiocentrum
 
16. týden 4.6.2012    6r – kruh č. 6004    
skupina pondělí úterý středa čtvrtek pátek
6.r – A ÚVN - Urgentní příjem GynPor sály CLB Chir2 - sály RES UP
6.r – B Chir1 - sály RES 1 Kardiocentrum GynPor sály CLB
6.r – C KPR - seminář RES 1 Kardiocentrum JIP - KDDL CLB IKEM
6.r – D Chir2 - sály Chir1 - sály Uro JIP

 

Kontaktní osoby:

Renata Horovičová (sekretariát pro 1. LF)
Renata.Horovicova@vfn.cz, tel.: 22496 2311, 725 894 141 
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. D.E.S.A. (zástupce přednosty pro výuku)
Pavel.Michalek@lf1.cuni.cz

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E