Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Neodkladná medicína, 6. ročník, všeobecné lékařství

Část A - Resuscitace
1. Základní neodkladná resuscitace
2. Rozšířená neodkladná resuscitace
3. Vybavení k neodkladné resuscitaci
4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
5. Neodkladná resuscitace v dětském věku
6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace
8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof

Část B - Anestézie
1.
Celková anestézie
2. Regionální anestézie
3. Zajištění dýchacích cest během anestézie
4. Regurgitace, aspirace, Crush úvod
5. Monitorování pacienta během anestézie
6. I. v. vstupy a další invaze, jejich komplikace
7. Rizika anestézie
8. Perioperační péče v anestézii
9. Řešení akutní bolesti
10. Krevní ztráty a jejich náhrada
 

Část C - Neodkladná medicína
1.
Šok – patofyziologie a terapie
2. Poruchy acidobazické rovnováhy
3. SIRS, sepse
4. Umělá plicní ventilace
5. Ventilační poruchy, ARDS
6. Renální insuficience – akutní, chronická
7. Polytrauma
8. Kraniocerebrální poranění
9. Poruchy vědomí, bezvědomí
10. Intoxikace
11. Tonutí
12. Poškození chladem, teplem, elektrickým proudem
13. Chronická bolest
14. Problematika nosokomiálních infekcí 

Část D - Společná témata s ostatními obory
1.
Akutní infarkt myokardu
2. Akutní plicní embolizace
3. Srdeční selhání
4. Tamponáda srdeční
5. Diagnóza a léčba srdečních arytmií
6. Dissekující aneurysma aorty
7. Poranění srdce, velkých cév a hrudníku
8. NPB
9. Akutní psychóza a psychoreaktivní stavy, rozhodovací schopnost pacienta v akutních stavech
10. Diferenciální diagnostika NPB v gynekologii
11. Překotný porod, první pomoc při porodu mimo ústav
12. Cévní mozkové příhody
13. Křečové stavy
14. Diferenciální diagnóza bezvědomí
15. Laryngospasmus, bronchospasmus, laryngitidy u dětí

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B+C, D.

 
 
 
 

Poslední novinky

27. Hoderův den 16.8.2018

Hlaste se na v pořadí již 27. Hoderův den! Neváhejte a registrujte se na našem webu ještě ...

Workshop bronchoskopie 12.12.2017

Byly zveřejněny informace o Workshopu bronchoskopie. Akce proběhne 9. 2. 2018. Více ...

Kurz PALS - poděkování 5.12.2017

Dobrý den, minulý týden se konal PALS kurz spolu s kurzem zajištění DC. Kolegové z ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E