Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Anesteziologie a neodkladná medicína, 6. ročník

Okruh 1: Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace dospělých = Adult Basic Life Support (ALS)
2. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých = Adult Advanced Life Support (ALS)
3. Aspirace cizího tělesa s akutní obstrukcí dýchacích cest
4. Zajištění dýchacích cest a oxygenace při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělých
5. Farmaka používaná při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělých
6. Vybavení k základní a rozšířené neodkladné resuscitaci
7. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
8. Resuscitace u specifických stavů – 4H, 4T
9. Základní a rozšířená neodkladná resuscitace u novorozenců
10. Základní a rozšířená neodkladná resuscitace u dětí
11. Život ohrožující poruchy srdečního rytmu
12. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
13. Akutní koronární syndromy
14. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
15. Hromadné neštěstí, medicína katastrof

Okruh 2: Anesteziologie a perioperační medicína

1. Farmakologie látek používaných k celkové anestezii – nitrožilní anestetika, benzodiazepiny a opioidy
2. Farmakologie látek používaných k celkové anestezii – volatilní anestetika, oxid dusný, svalová relaxancia a jejich antidota
3. Možnosti zajištění dýchacích cest v průběhu anestezie
4. Algoritmy pro obtížné zajištění dýchacích cest
5. Neuroaxiální regionální anestezie
6. Regionální anestezie plexů a nervů, topická a infiltrační anestezie
7. Příprava pacienta k anestezii, premedikace
8. Monitorace v průběhu anestezie a v pooperační péči
9. Anestezie u akutního výkonu, regurgitace, aspirace
10. Zajištění žilního přístupu v anestezii a pooperační péči
11. Zajištění střednědobého a dlouhodobého žilního přístupu
12. Specifika anestezie u dětských pacientů
13. Hypotenze a hypertenze v průběhu výkonu
14. Anafylaxe, maligní hypertermie a příbuzné stavy
15. Zásady pooperační péče v anestezii
16. Pooperační delirium, kognitivní dysfunkce
17. Hrazení tekutin v průběhu anestezie
18. Krevní ztráty a jejich náhrada, život ohrožující krvácení
19. Řešení akutní bolesti
20. Chronická bolest

Okruh 3: Neodkladná a intenzivní medicína

1. Šok
2. SIRS, sepse
3. Základy umělé plicní ventilace
4. Respirační insuficience dospělých, ARDS
5. Akutní a chronická renální insuficience
6. Jaterní selhání
7. Poruchy vědomí, bezvědomí
8. Kraniocerebrální poranění
9. Polytrauma
10. Intoxikace
11. Nozokomiální infekce, antibiotika v intenzivní péči
12. Monitorace pacienta v intenzivní péči
13. Tonutí, poškození teplem, chladem, elektrickým proudem
14. Popáleninové trauma
15. Akutní plicní embolie
16. Akutní srdeční selhání
17. Diagnóza a léčba poruch srdečního rytmu
18. Trauma srdce, tamponáda, poranění hrudníku, pneumotorax
19. Disekce aorty a ruptura aneuryzmatu aorty
20. Náhlá příhoda břišní – diferenciální diagnostika a léčba
21. Překotný porod a ostatní urgentní stavy v porodnictví a gynekologii
22. Cévní mozkové příhody
23. Křečové stavy
24. Etické aspekty v intenzivní péči, smrt mozku
25. Akutní respirační insuficience v dětském věku

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E