Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Anesteziologie a neodkladná medicína, 5. ročník

Okruh 1: Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace dospělých = Adult Basic Life Support (ALS)
2. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých = Adult Advanced Life Support (ALS)
3. Aspirace cizího tělesa s akutní obstrukcí dýchacích cest
4. Zajištění dýchacích cest a oxygenace při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělých
5. Farmaka používaná při rozšířené neodkladné resuscitaci dospělých
6. Vybavení k základní a rozšířené neodkladné resuscitaci
7. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
8. Resuscitace u specifických stavů – 4H, 4T
9. Základní a rozšířená neodkladná resuscitace u novorozenců
10. Základní a rozšířená neodkladná resuscitace u dětí
11. Život ohrožující poruchy srdečního rytmu
12. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
13. Akutní koronární syndromy
14. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
15. Hromadné neštěstí, medicína katastrof

Okruh 2: Anesteziologie a perioperační medicína

1. Farmakologie látek používaných k celkové anestezii – nitrožilní anestetika, benzodiazepiny a opioidy
2. Farmakologie látek používaných k celkové anestezii – volatilní anestetika, oxid dusný, svalová relaxancia a jejich antidota
3. Možnosti zajištění dýchacích cest v průběhu anestezie
4. Algoritmy pro obtížné zajištění dýchacích cest
5. Neuroaxiální regionální anestezie
6. Regionální anestezie plexů a nervů, topická a infiltrační anestezie
7. Příprava pacienta k anestezii, premedikace
8. Monitorace v průběhu anestezie a v pooperační péči
9. Anestezie u akutního výkonu, regurgitace, aspirace
10. Zajištění žilního přístupu v anestezii a pooperační péči
11. Zajištění střednědobého a dlouhodobého žilního přístupu
12. Specifika anestezie u dětských pacientů
13. Hypotenze a hypertenze v průběhu výkonu
14. Anafylaxe, maligní hypertermie a příbuzné stavy
15. Zásady pooperační péče v anestezii
16. Pooperační delirium, kognitivní dysfunkce
17. Hrazení tekutin v průběhu anestezie
18. Krevní ztráty a jejich náhrada, život ohrožující krvácení
19. Řešení akutní bolesti
20. Chronická bolest

Okruh 3: Neodkladná a intenzivní medicína

1. Šok
2. SIRS, sepse
3. Základy umělé plicní ventilace
4. Respirační insuficience dospělých, ARDS
5. Akutní a chronická renální insuficience
6. Jaterní selhání
7. Poruchy vědomí, bezvědomí
8. Kraniocerebrální poranění
9. Polytrauma
10. Intoxikace
11. Nozokomiální infekce, antibiotika v intenzivní péči
12. Monitorace pacienta v intenzivní péči
13. Tonutí, poškození teplem, chladem, elektrickým proudem
14. Popáleninové trauma
15. Akutní plicní embolie
16. Akutní srdeční selhání
17. Diagnóza a léčba poruch srdečního rytmu
18. Trauma srdce, tamponáda, poranění hrudníku, pneumotorax
19. Disekce aorty a ruptura aneuryzmatu aorty
20. Náhlá příhoda břišní – diferenciální diagnostika a léčba
21. Překotný porod a ostatní urgentní stavy v porodnictví a gynekologii
22. Cévní mozkové příhody
23. Křečové stavy
24. Etické aspekty v intenzivní péči, smrt mozku
25. Akutní respirační insuficience v dětském věku

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E