Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky

Část A. - Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace  

2. Rozšířená neodkladná resuscitace

3. Vybavení k neodkladné resuscitaci   

4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci

5. Neodkladná resuscitace v dětském věku

6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci

7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace

8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci

9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace

10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof

 

Část B. - Anestézie

1. Celková anestézie

2. Regionální anestézie

3. Zajištění dýchacích cest během anestézie

4. Regurgitace, aspirace, Crush úvod

5. Monitorování pacienta během anestézie

6. I.v. vstupy a další invaze, jejich komplikace

7. Rizika anestézie

8. Perioperační péče v anestézii

9. Řešení akutní bolesti

10. Krevní ztráty a jejich náhrada

 

Část C. - Neodkladná medicína

1. Šok - patofyziologie a terapie

2. Poruchy acidobasické rovnováhy

3. SIRS, sepse

4. Umělá plicní ventilace

5. Ventilační poruchy, ARDS

6. Renální insuficience - akutní, chronická

7. Polytrauma

8. Kraniocerebrální poranění

9. Poruchy vědomí, bezvědomí

10. Intoxikace

11. Tonutí

12. Poškození chladem, teplem, el.proudem

13. Chronická bolest

14. Problematika nosokomiálních infekcí

 

Část D. - Společná témata s ost. obory

1. Akutní infarkt myokardu

2. Akutní plicní embolizace

3. Srdeční selhání

4. Tamponáda srdeční

5. Diagnóza a léčba srdečních arytmií

6. Dissekující aneurysma aorty

7. Poranění srdce, velkých cév a hrudníku

8. NPB

9. Akutní psychóza a psychoreaktivní stavy, rozhodovací schopnost pacienta v akutních stavech

10. Diferenciální diagnostika NPB v gynekologii

11. Překotný porod, první pomoc při porodu mimo ústav

12. Cévní mozkové příhody

13. Křečové stavy

14. Diferenciální diagnóza bezvědomí

15. Laryngospasmus, bronchospasmus, laryngitidy u dětí

 

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B+C, D.

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E