Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky

Část A. - Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace  

2. Rozšířená neodkladná resuscitace

3. Vybavení k neodkladné resuscitaci   

4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci

5. Neodkladná resuscitace v dětském věku

6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci

7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace

8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci

9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace

10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof

 

Část B. - Anestézie

1. Celková anestézie

2. Regionální anestézie

3. Zajištění dýchacích cest během anestézie

4. Regurgitace, aspirace, Crush úvod

5. Monitorování pacienta během anestézie

6. I.v. vstupy a další invaze, jejich komplikace

7. Rizika anestézie

8. Perioperační péče v anestézii

9. Řešení akutní bolesti

10. Krevní ztráty a jejich náhrada

 

Část C. - Neodkladná medicína

1. Šok - patofyziologie a terapie

2. Poruchy acidobasické rovnováhy

3. SIRS, sepse

4. Umělá plicní ventilace

5. Ventilační poruchy, ARDS

6. Renální insuficience - akutní, chronická

7. Polytrauma

8. Kraniocerebrální poranění

9. Poruchy vědomí, bezvědomí

10. Intoxikace

11. Tonutí

12. Poškození chladem, teplem, el.proudem

13. Chronická bolest

14. Problematika nosokomiálních infekcí

 

Část D. - Společná témata s ost. obory

1. Akutní infarkt myokardu

2. Akutní plicní embolizace

3. Srdeční selhání

4. Tamponáda srdeční

5. Diagnóza a léčba srdečních arytmií

6. Dissekující aneurysma aorty

7. Poranění srdce, velkých cév a hrudníku

8. NPB

9. Akutní psychóza a psychoreaktivní stavy, rozhodovací schopnost pacienta v akutních stavech

10. Diferenciální diagnostika NPB v gynekologii

11. Překotný porod, první pomoc při porodu mimo ústav

12. Cévní mozkové příhody

13. Křečové stavy

14. Diferenciální diagnóza bezvědomí

15. Laryngospasmus, bronchospasmus, laryngitidy u dětí

 

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B+C, D.

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E