Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Anesteziologie a akutní medicína, 4. ročník, zubní lékařství

Část A - Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace
2. Rozšířená neodkladná resuscitace
3. Vybavení k neodkladné resuscitaci
4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
5. Neodkladná resuscitace v dětském věku
6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace
8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof
 

Část B - Anestézie

1. Celková anestézie
2. Regionální anestézie a lokální anestezie v oblasti obličeje a krku
3. Zajištění dýchacích cest během rutinní anestézie – tracheální intubace, laryngeální maska
4. Postupy při obtížné intubaci
5. Monitorování pacienta během anestézie
6. I. v. vstupy a další invaze, jejich komplikace
7. Rizika a komplikace spojené s anestézií
8. Premedikace, sedace a analgosedace pro stomatologické výkony
9. Řešení akutní bolesti ve stomatologii a obličejové chirurgii
10. Krevní ztráty a jejich náhrada
11.Regurgitace, aspirace, crush úvod
12. Diabetes mellitus – příprava pacienta, perioperační péče 
13. Ambulantní a jednodenní výkony – anesteziologická a pooperační péče
14. Příprava polymorbidního pacienta na stomatologický/stomatochirurgický výkon
 

Část C - Neodkladná medicína a společná témata s ostatními obory

1. Šok – patofyziologie a terapie
2. Umělá plicní ventilace
3. Péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním
4. Alergická reakce, anafylaxe, anafylaktický šok
5. Koniopunkce, koniotomie – urgentní přístupy do dýchacích cest při dušení
6. Tracheostomie
7. Aspirace cizího tělesa
8. Laryngospazmus, bronchospazmus
9. Poruchy vědomí, bezvědomí – dif. diagnóza
10. Křečové stavy
11. Akutní infarkt myokardu, kardiogenní šok
12. Hypertenzní krize
13. Chronická bolest v obličejové oblasti
14. Problematika nosokomiálních infekcí v oblasti obličeje
15. Diagnóza a léčba srdečních arytmií
16. Kolapsové stavy
 

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B a C.

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E