Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Zkušební otázky - Anesteziologie a akutní medicína, 4. ročník, zubní lékařství

Část A - Resuscitace

1. Základní neodkladná resuscitace
2. Rozšířená neodkladná resuscitace
3. Vybavení k neodkladné resuscitaci
4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
5. Neodkladná resuscitace v dětském věku
6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace
8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof
 

Část B - Anestézie

1. Celková anestézie
2. Regionální anestézie a lokální anestezie v oblasti obličeje a krku
3. Zajištění dýchacích cest během rutinní anestézie – tracheální intubace, laryngeální maska
4. Postupy při obtížné intubaci
5. Monitorování pacienta během anestézie
6. I. v. vstupy a další invaze, jejich komplikace
7. Rizika a komplikace spojené s anestézií
8. Premedikace, sedace a analgosedace pro stomatologické výkony
9. Řešení akutní bolesti ve stomatologii a obličejové chirurgii
10. Krevní ztráty a jejich náhrada
11.Regurgitace, aspirace, crush úvod
12. Diabetes mellitus – příprava pacienta, perioperační péče 
13. Ambulantní a jednodenní výkony – anesteziologická a pooperační péče
14. Příprava polymorbidního pacienta na stomatologický/stomatochirurgický výkon
 

Část C - Neodkladná medicína a společná témata s ostatními obory

1. Šok – patofyziologie a terapie
2. Umělá plicní ventilace
3. Péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním
4. Alergická reakce, anafylaxe, anafylaktický šok
5. Koniopunkce, koniotomie – urgentní přístupy do dýchacích cest při dušení
6. Tracheostomie
7. Aspirace cizího tělesa
8. Laryngospazmus, bronchospazmus
9. Poruchy vědomí, bezvědomí – dif. diagnóza
10. Křečové stavy
11. Akutní infarkt myokardu, kardiogenní šok
12. Hypertenzní krize
13. Chronická bolest v obličejové oblasti
14. Problematika nosokomiálních infekcí v oblasti obličeje
15. Diagnóza a léčba srdečních arytmií
16. Kolapsové stavy
 

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B a C.

 
 
 
 

Poslední novinky

27. Hoderův den 16.8.2018

Hlaste se na v pořadí již 27. Hoderův den! Neváhejte a registrujte se na našem webu ještě ...

Workshop bronchoskopie 12.12.2017

Byly zveřejněny informace o Workshopu bronchoskopie. Akce proběhne 9. 2. 2018. Více ...

Kurz PALS - poděkování 5.12.2017

Dobrý den, minulý týden se konal PALS kurz spolu s kurzem zajištění DC. Kolegové z ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E