Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka neodkladné medicíny
pro 5.ročník 1.LF UK ve školním roce 2009/2010

Výuka probíhá formou seminářů a praktik v 2 týdenním bloku stáží. Studenti jsou první den stáže rozděleni do celkem šesti skupin (označených A až F) tak, aby v každé skupině byl pokud možno stejný počet osob. Skupiny jsou pro celé trvání stáže neměnné, není možné přecházet z jedné do druhé! Případné změny budou oznámeny úvodní den stáží.

Vzhledem ke snaze KARIM o co nejužší kontakt student-pacient upozorňujeme, že možnost nahrazování s jinou studijní skupinou je omezená – v každém případě je nutná předchozí dohoda!

Zápočet bude udělen příslušným odborným asistentem poslední den stáží na základě aktivní účasti a 100% prezence na seminářích a praktikách. Nahrazovat jednotlivé absence lze pouze po předchozí dohodě v týdnech, kdy je na KAR dle rozvrhu přítomna max. 1 studijní skupina

Nejasnosti a problémy: Doc.MUDr. Alena Černá, CSc. - 22496 2245, 2243

POZOR: Studenti sudých studijních skupin absolvují výuku na KARIM VFN, liché studijní skupiny pak na KAR FTN v Krči (viz rozpis zde)


1. týden

Skupina Po Út St Čt
A Ambulance bolesti Urologie - JIP KDDL - JIP Urologie - JIP 2.Chirurgie - JIP
B 2.Chirurgie - JIP 2.Chirurgie - JIP 1.Chirurgie - sály
C 1.Chirurgie - sály 1.Chirurgie-sály Urologie - JIP
D KPCR seminář 2.Chirurgie - sály Ústřední vojenská nemocnice Urgentní příjem 2.Chirurgie-sály KARIM - RES
E KARIM - RES KARIM - RES GynPor - sály
F GynPor - sály GynPor - sály 2.Chirurgie - sály

2. týden

Skupina Po Út St Čt
A KPCR seminář 2.Chirurgie - JIP Ústřední vojenská nemocnice Urgentní příjem 1.Chirurgie - sály 1.Chirurgie - sály
B 1.Chirurgie - sály Urologie - JIP Urologie - JIP
C Urologie - JIP 2.Chirurgie - JIP 2.Chirurgie - JIP
D Ambulance bolesti KARIM - RES KDDL - JIP GynPor - sály GynPor - sály
E GynPor - sály 2.Chirurgie - sály 2.Chirurgie - sály
F 2.Chirurgie - sály KARIM - RES KARIM - RE

S sebou: pro stáže na jednotlivých JIP čistý plášť a přezutí (návleky)

Poznámka: Na GynPor se hlaste ve 2.patře v "levé věži" - anesteziologickém zázemí.

Okruhy výuky na jednotlivých pracovištích:

JIP KDDL: Zvláštnosti dětského věku v neodkladné medicíně.

Urgentní příjem ÚVN: Kraniocerebrální poranění, míšní léze, polytrauma, stabilizace nemocného mimo lůžko, prvotní ošetření a stabilizace nemocného s KC poraněním, triase traumatologických pacientů a jejich prvotní stabilizace podle ATLS nebo jiných standardů. Hromadná neštěstí.

2.CHIRURGIE - sály + UROLOGIE - JIP: příprava pacienta před operačním výkonem, objemové náhrady (vč. transfúzní politiky), perioperační analgézie, nutrice, komplikace, invazivní vstupy, ATB profylaxe

KARIM - RES + 2.CHIRURGIE - JIP: UPV, ARDS, SIRS, sepse, poruchy vnitřního prostředí, renální insuficience, intoxikace, nosokomiální infekce, kraniocerebrální poranění, poruchy vědomí

1.CHIRURGIE - sála + GYNPOR - sály: celková anestézie, regionální anestézie, svodná anestézie, zajištění dýchacích cest, Crush úvod, komplikace spojené s anestézií, laryngospasmus, monitorování během anestezie

E - Learning   

Zkušební otázky - Neodkladná medicína, 5.ročník všeobecné lékařství

Verze pro tisk ve formátu pdf

 


 

Výuka nepovinného předmětu

URGENTNÍ MEDICÍNA V SIMULACÍCH

pro 2. a 3. ročník (lze i 1. a 4. ročník) ve školním roce 2009/2010

Zážitková výuka postavená na simulacích, praktickém nácviku a rozboru kazuistik. Konfrontace s klinickou situací, vyžadující okamžité rozhodování  a rutinní zásah... Studenti řeší případy pacientů s nastupujícím ohrožením životních funkcí. Výuka je založena na opakovaném rozboru vlastních  řešení – správných i chybných. Vedena lékaři urgentní medicíny, využívá zkušeností zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice – www.zdrsem.cz

 

Termín:  vždy v pondělí 14:00  - 16:30 v posluchárně KARIM nebo v "terénu"

 
 
 
 

Poslední novinky

Přednášky z Hoderova dne 9.11.2018

Přednášky z letošního 27. Hoderova dne je možné od dnešního dne stahovat v sekci ...

Cena pro MUDr. J. Valentu 6.11.2018

Dne 1. listopadu 2018 byla v Břevnovském klášteře v Praze MUDr. Jiřímu Valentovi udělena ...

Hoderův den je za námi... 2.11.2018

Dne 1. listopadu úspěšně proběhl 27. ročník Hoderova dne. Všem, kteří se nějakým ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E