Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výuka neodkladné medicíny
pro 5.ročník 1.LF UK ve školním roce 2009/2010

Výuka probíhá formou seminářů a praktik v 2 týdenním bloku stáží. Studenti jsou první den stáže rozděleni do celkem šesti skupin (označených A až F) tak, aby v každé skupině byl pokud možno stejný počet osob. Skupiny jsou pro celé trvání stáže neměnné, není možné přecházet z jedné do druhé! Případné změny budou oznámeny úvodní den stáží.

Vzhledem ke snaze KARIM o co nejužší kontakt student-pacient upozorňujeme, že možnost nahrazování s jinou studijní skupinou je omezená – v každém případě je nutná předchozí dohoda!

Zápočet bude udělen příslušným odborným asistentem poslední den stáží na základě aktivní účasti a 100% prezence na seminářích a praktikách. Nahrazovat jednotlivé absence lze pouze po předchozí dohodě v týdnech, kdy je na KAR dle rozvrhu přítomna max. 1 studijní skupina

Nejasnosti a problémy: Doc.MUDr. Alena Černá, CSc. - 22496 2245, 2243

POZOR: Studenti sudých studijních skupin absolvují výuku na KARIM VFN, liché studijní skupiny pak na KAR FTN v Krči (viz rozpis zde)


1. týden

Skupina Po Út St Čt
A Ambulance bolesti Urologie - JIP KDDL - JIP Urologie - JIP 2.Chirurgie - JIP
B 2.Chirurgie - JIP 2.Chirurgie - JIP 1.Chirurgie - sály
C 1.Chirurgie - sály 1.Chirurgie-sály Urologie - JIP
D KPCR seminář 2.Chirurgie - sály Ústřední vojenská nemocnice Urgentní příjem 2.Chirurgie-sály KARIM - RES
E KARIM - RES KARIM - RES GynPor - sály
F GynPor - sály GynPor - sály 2.Chirurgie - sály

2. týden

Skupina Po Út St Čt
A KPCR seminář 2.Chirurgie - JIP Ústřední vojenská nemocnice Urgentní příjem 1.Chirurgie - sály 1.Chirurgie - sály
B 1.Chirurgie - sály Urologie - JIP Urologie - JIP
C Urologie - JIP 2.Chirurgie - JIP 2.Chirurgie - JIP
D Ambulance bolesti KARIM - RES KDDL - JIP GynPor - sály GynPor - sály
E GynPor - sály 2.Chirurgie - sály 2.Chirurgie - sály
F 2.Chirurgie - sály KARIM - RES KARIM - RE

S sebou: pro stáže na jednotlivých JIP čistý plášť a přezutí (návleky)

Poznámka: Na GynPor se hlaste ve 2.patře v "levé věži" - anesteziologickém zázemí.

Okruhy výuky na jednotlivých pracovištích:

JIP KDDL: Zvláštnosti dětského věku v neodkladné medicíně.

Urgentní příjem ÚVN: Kraniocerebrální poranění, míšní léze, polytrauma, stabilizace nemocného mimo lůžko, prvotní ošetření a stabilizace nemocného s KC poraněním, triase traumatologických pacientů a jejich prvotní stabilizace podle ATLS nebo jiných standardů. Hromadná neštěstí.

2.CHIRURGIE - sály + UROLOGIE - JIP: příprava pacienta před operačním výkonem, objemové náhrady (vč. transfúzní politiky), perioperační analgézie, nutrice, komplikace, invazivní vstupy, ATB profylaxe

KARIM - RES + 2.CHIRURGIE - JIP: UPV, ARDS, SIRS, sepse, poruchy vnitřního prostředí, renální insuficience, intoxikace, nosokomiální infekce, kraniocerebrální poranění, poruchy vědomí

1.CHIRURGIE - sála + GYNPOR - sály: celková anestézie, regionální anestézie, svodná anestézie, zajištění dýchacích cest, Crush úvod, komplikace spojené s anestézií, laryngospasmus, monitorování během anestezie

E - Learning   

Zkušební otázky - Neodkladná medicína, 5.ročník všeobecné lékařství

Verze pro tisk ve formátu pdf

 


 

Výuka nepovinného předmětu

URGENTNÍ MEDICÍNA V SIMULACÍCH

pro 2. a 3. ročník (lze i 1. a 4. ročník) ve školním roce 2009/2010

Zážitková výuka postavená na simulacích, praktickém nácviku a rozboru kazuistik. Konfrontace s klinickou situací, vyžadující okamžité rozhodování  a rutinní zásah... Studenti řeší případy pacientů s nastupujícím ohrožením životních funkcí. Výuka je založena na opakovaném rozboru vlastních  řešení – správných i chybných. Vedena lékaři urgentní medicíny, využívá zkušeností zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice – www.zdrsem.cz

 

Termín:  vždy v pondělí 14:00  - 16:30 v posluchárně KARIM nebo v "terénu"

 
 
 
 

Poslední novinky

Kalendář akcí 17.11.2019

Byl zveřejněn nový Kalendář akcí! Nahlédnout do něho můžete pod záložkou Pořádáme / ...

28. Hoderův den je za námi 7.11.2019

V pořadí již 28. Hoderův den je za námi. Všem přihlášeným děkujeme za jejich účast, ...

Kurz neinvazivní hemodynamiky 3.7.2019

Kurz proběhne 13. 12. 2019. Tento vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s ...

 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E