Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Kanylační centrum

Kanylační centrum při KARIM 1.LF UK a VFN Praha

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. DESA MSc.
Zástupce:  
Staniční sestra: Bc. Pavla Kubešová

Kanylační centrum je zřízeno především pro zavádění dlouhodobých nitrožilních přístupů z periferie horní (dolní) končetiny do centrálního žilního systému – tzv. PICC („peripherally inserted central catheters“) linek.

Tyto katétry jsou indikovány v následujících stavech:

  • jakákoliv nutnost nitrožilní (infúzní) léčby v trvání déle než 2 týdny
  • chemoterapie
  • dlouhodobá i.v. antibiotická léčba
  • parenterální výživa
  • další indikace (opakované i.v. podání určitých léků)

Výkony jsou prováděny ambulantně, za použití nejmodernějších postupů a striktně řízeny ultrazvukovou navigací, která umožňuje kanylovat cévu většinou na první pokus a bez závažnějšího traumatu či bolesti.

Kontaktní telefon: 224 963 355
 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, webmaster - kar-it@vfn.cz © KARIM 2007-2016 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E