Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Kanylační centrum

Kanylační centrum při KARIM 1.LF UK a VFN Praha

Personální obsazení

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. DESA MSc.
Zástupce ved. lékaře: as. MUDr. Petr Kříž
Lékaři centra: MUDr. Tomáš Brožek
  doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
  as. MUDr. Petr Kopecký
  as. MUDr. Jan Rulíšek
  as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
  doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
Staniční sestra: Bc. Jana Kubešová

 

Lokalizace centra:
Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 2. patro (zadní trakt). Kontakt: 224966370

Účel centra

Zajištění střednědobých a dlouhodobých žilních přístupů pro ambulantní i hospitalizované pacienty všech věkových skupin včetně dětí, péče o tyto přístupy a řešení komplikací. Konziliární služba pro ostatní zdravotnická zařízení v České republice.

Provoz centra

Plánované výkony jsou prováděny 2-3 dny v týdnu na zákrokovém sále Fakultní polikliniky VFN. V pracovní dny je k dispozici lékař Kanylačního centra od 8:00 do 15:30, který řeší nutnost akutního zavedení vstupu i komplikace. Pro pacienty je k dispozici telefonní linka v režimu 24/7 – kdy v pracovní dny mezi 8:00-15:30 řeší situaci lékař Kanylačního centra, mimo pracovní dobu a o víkendech lékař RES-1 KARIM.

Nabízené výkony

 • Midline katétr – krátký, 15-30 cm dlouhý katétr, zaváděný pod ultrazvukovou kontrolou do hluboké žíly paže (v. basilica, v. brachialis). Katétr není tunelizovaný a je určen pro podávání infuzních roztoků s osmolaritou blízkou plazmě a s pH mezi 5-8. Katétr není po zavedení kontrolován skiaskopicky a může být ponechán po dobu maximálně 1 měsíce. Nejčastějšími indikacemi jsou rehydratace pacienta nebo nitrožilní antibiotická léčba do 1 měsíce.
 • PICC katétr – jedná se o centrální žilní katétr zaváděný z periferní žíly. Nejčastěji je používána hluboká žíla paže – v. basilica nebo v. brachialis. Katétr je zaváděn striktně pod ultrazvukovou kontrolou, na našem pracovišti je rutinně tunelizován podkožím a je určený pro podávání jakýchkoliv roztoků. Obvykle je indikací aplikace nitrožilních antibiotik, chemoterapie nebo biologické léčby po dobu kratší než 3 měsíce. Pro podávání parenterální výživy ponecháváme PICC katétr až 6 měsíců.
 • Tunelizovaný centrální žilní katétr (Broviac) – katétr zaváděný pod ultrazvukovou kontrolou do centrální žíly, na našem pracovišti nejčastěji do v. subclavia nad klíční kostí. Katétr obsahuje speciální dakronovou manžetu, která se nalézá u vyvedení tunelu v podkoží na přední straně hrudníku. Katétrem je možné podávat jakékoliv roztoky. Na našem pracovišti zavádíme tyto katétry nejčastěji pro podávání parenterální výživy, krevních derivátů nebo speciální léčby u plicní hypertenze. Obvyklá doba životnosti tunelizovaného centrálního žilního katétru je 1-2 roky.
 • Tunelizovaný dialyzační katétr – je zaváděn do centrální žíly horní poloviny těla pod ultrazvukovou kontrolou (v. jugularis interna, v. subclavia), výjimečně do žíly v dolní polovině těla (v. femoralis). Katétr je tunelizován podkožím a opatřen dakronovou manžetou. Je používán pro déletrvající dialyzační léčbu nebo plazmaferézu.
 • Plně implantovaný port – jedná se o kombinovaný perkutánní a chirurgický výkon. Katétr je zaváděn do centrální žíly v horní polovině těla (nejčastěji v. subclavia nebo brachiocephalica supraklavikulárním přístupem) pod ultrazvukovou kontrolou a poté spojen s komůrkou, která je chirurgicky implantována na fascii prsních svalů. Do portu je možné podávat jakékoliv roztoky, nezávisle na jejich osmolaritě a pH. Nejčastější indikací implantace portu je chemoterapie, ale lze jej použít i pro jiné druhy léčby. Dobře udržovaný port může zůstat funkční po dobu několika let. 
 • Atypické žilní přístupy – naše pracoviště se zaměřuje na žilní přístupy u pacientů s anomální anatomií žilního systému i na pacienty s uzávěry velkých žil. Pro tyto typy pacientů provádíme konziliární službu pro celou Českou republiku. Ve spolupráci s lékaři Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK a VFN Praha (as. MUDr. Jan Kaván) provádíme translumbální přístupy do dolní duté žíly i transjugulární přístupy do horní duté žíly. Současně je u indikovaných pacientů možnost provedení dilatace, stentáže nebo rekanalizace žíly  intervenčním cévním radiologem nebo speciální techniky extrakce fibrotizovaného katétru. Z dalších atypických žilních přístupů provádíme transpektorální kanylaci v. axillaris, kanylaci v. saphena magna.

Spolupráce s jinými klinikami 1. LF UK a VFN

 • Radiodiagnostická klinika – pacienti s atypickou žilní anatomií, složité přístupy do žilního řečiště.
 • I. interní klinika – hematoonkologičtí pacienti indikovaní k chemoterapii
 • II. interní klinika – pacienti s plicní hypertenzí, aplikace vazodilatační léčby
 • III. a IV. interní klinika – pacienti vyžadující dlouhodobou parenterální výživu a hydrataci
 • Onkologická klinika – pacienti se zhoubnými nádory pro aplikaci chemoterapie a biologické léčby (i pro pacienty, kteří jsou primárně léčeni na jiném pracovišti VFN – Gynekologicko-porodnická klinika, 1. chirurgická klinika, Stomatologická klinika, ORL, Plicní klinika)
 • Stomatologická klinika – aplikace chemoterapie u nádorů hlavy a krku, nitrožilní antibiotická léčba
 • Geriatrická klinika – pacienti vyžadující hydrataci nebo nitrožilní léky
 • Klinika dětského a dorostového lékařství – zajištění střednědobých/dlouhodobých vstupů pro dětské pacienty

Spolupráce s pracovišti mimo VFN

 • Ústav hematologie a krevní transfuze – zajištění žilního přístupu pro střednědobé a dlouhodobé podávání krevních derivátů, plazmaferézu, péče o pacienty se vzácnými chorobami typu hemofilie
 • Revmatologický ústav – zajištění žilního vstupu pro aplikaci biologické léčby

Vize

V současnosti zavádíme téměř 700 střednědobých a dlouhodobých žilních vstupů za rok, přičemž kapacitu centra je možné navýšit až na 1000 výkonů ročně. Spektrum pacientů jsou převážně dospělí a adolescenti od 15 let. V lednu 2018 jsme zahájili program zajištění střednědobých/dlouhodobých žilních vstupů pro dětské pacienty od novorozeneckého věku. Personál centra se podílí na edukaci lékařů i sesterského personálu VFN v problematice žilního přístupu. Lékaři i sestry pravidelně přednášejí a vedou workshopy na regionálních, celostátních i zahraničních odborných konferencích. Pracovníci centra jsou aktivně zapojeni v práci pro Společnost pro porty a permanentní katétry.
Pracovníci Kanylačního centra by chtěli nadále prohlubovat své znalosti, zdokonalovat svou práci s ultrazvukovými přístroji, včetně získávání mezinárodních certifikátů, školit lékaře i sestry v zavádění a péči o střednědobé a dlouhodobé žilní katétry. Chtěli by se podílet na tvorbě národních doporučených postupů a ostatních standardů péče.

Zpracoval: prof. MUDr. P. Michálek, Ph.D. DESA MSc., prosinec 2018
 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E