Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Malé chirurgické obory (Oční klinika, ORL odd., Stomatologická klinika)

Anesteziologické výkony tohoto oddělení jsou poskytovány pro chirurgické obory soustřeďující se na oblast hlavy a krku. Tedy jednu z nejdůležitějších a nejzranitelnějších topografických oblastí lidského těla. Nejen tato skutečnost determinuje charakter i závažnost celého spektra výkonů. Dalším určujícím faktem je i nutnost společného sdílení oblasti vstupu do dýchacích cest (nosní a ústní dutinu) s operatéry jednotlivých chirurgických odvětví.
Do skupiny „malých“ operačních oborů patří maxilofaciální chirurgie, ORL operativa a chirurgické výkony v oblasti oka.
Operativa maxilofaciální chirurgie zahrnuje celou škálu výkonů od nejjednodušších (prostá chirurgická extrakce zubů) až po ty velmi náročné mnohahodinové výkony (traumata obličejového skeletu, rozsáhlé resekčně-rekonstrukční výkony při maligních onemocněních zasahujících hlavu a krk). V minulých letech jsme na stomatochirugii provedli průměrně 2000 výkonů ročně z toho téměř 400 dětských anestézií.
V rámci ORL operativy se potkáváme s malými výkony (odstranění nosních či krčních mandlí) a stejně tak i s relativně  složitějšími operacemi (úprava nosní přepážky a průchodnosti nosní dutiny, plastiky ušního bubínku). Na ORL klinice provádíme průměrně 1900 anestézií ročně z toho téměř 1200 u dětí.
Neméně důležitou je i ophtalmologická operativa řešící menší výkony (operace víček, náhrady čoček, aplikace brachyterapie) i rozsáhlejší operace (odstranění a náhrada sklivce, výkony na sítnici). Na tomto pracovišti provedem kolem 3500 anesteziologických výkonů včetně dohledů.       
Naše pracoviště poskytuje pacientům výše uvedených operačních oborů plnou anesteziologickou péči. Ta zahrnuje předoperační přípravu pacienta, anesteziologická konzilia, sedace při vědomí, analgosedace, celkové anestezie s důrazem na problematiku obtížného zajištění vstupu do DC a udržení jeho průchodnosti, stejně tak jako zohlednění sdílených dýchacích cest. Další oblastí naší činnosti je samozřejmě pooperační péče, která se může odehrávat na lůžkách standardních oddělení jednotlivých klinik. V případě složitějších výkonů, resp. rizikovějších pacientů, pooperační péče probíhá na jednotkách se zvýšenou péčí – pooperační jednotky. V situacích velmi komplikovaných výkonů a velmi rizikových pacientů naše pooperační péče kontinuálně pokračuje na plně vybavených resuscitačních stanicích KARIM VFN.
Neméně důležitou součástí práce ordinariátu malých chirurgických oborů je i anesteziologická asistence u diagnostických a terapeutických výkonů v oblasti gastroenterologie, pneumologie, hematoonkologie, či medicíny zobrazovacích metod. Jedná se o anesteziologické dohledy u alergických pacientů či sedační a analgosedační výkony .V indikovaných případech i o krátkodobé celkové anestezie.
Naším cílem v péči o nám svěřené pacienty, je odstranění či zmírnění strachu, bolesti a pocitu dyskomfortu v rámci jednotlivých výkonů. Tím se současně snažíme vytvořit co nejideálnější podmínky pro operatéra či lékaře provádějící diagnostický nebo terapeutický výkon.

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E