Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Intoxikace živočišnými jedy

autor: MUDr. Jiří Valenta
Toxinologické centrum KARIM VFN 1. LF UK Praha

Úvod

Intoxikace živočišnými toxiny nepatří ve světovém měřítku mezi epidemiologicky závažné příčiny morbidity a  mortality a v našich podmínkách je vzácná. Jde však mnohdy o postižení těžká s možnými trvalými následky, výjimečně i život ohrožující. Prognóza intoxikovaného pacienta závisí především na včasnosti, adekvátnosti a komplexnosti terapeutických postupů. Vzhledem k nízké incidenci výskytu intoxikací živočišnými toxiny ve střední Evropě uniká znalost možného vývoje symptomatologie a doporučené terapie medicínské pozornosti.
Pohled veřejnosti, a to nejen laické, na jedovaté živočichy a následnou péči o intoxikované  je zatížen řadou ne zcela adekvátních informací až pověr. Navíc, v klinické toxinologii byly za poslední roky zaznamenány jisté změny v terapeutických postupech. 
Lékař prvního kontaktu s postiženým je jedním z nejdůležitějších článků řetězu následné pomoci. Na základě stavu pacienta a předpokládaného vývoje intoxikace řeší momentální stav pacienta, zajišťuje jej proti život ohrožujícím komplikacím a rozhoduje o jeho umístění na zdravotnické pracoviště schopné zvládnout další možné komplikace.
 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E