Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Anesteziologické oddělení KARIM při II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie

 Náplň práce lékařů tohoto oddělení:

 1. Komplexní předoperační, peroperační a pooperační péče o dospělé pacienty podstupující kardiochirurgické a cévní operace na KKVCH VFN. Předoperační péče zahrnuje účast na indikačním procesu u komplikovaných nemocných a anesteziologickou předoperační vizitu u všech pacientů. Peroperační péče spočívá v samotné anestezii, jejíž součástí jsou nezbytné kanylace. Poskytujeme všechny typy anestezií – celkovou, regionální i kombinovanou s použitím moderního technického vybavení a různé druhy monitorování nemocných s důrazem na široké použití ultrazvukové diagnostiky. V pooperačním období jsou všichni kardiochirurgičtí a vybraní cevně chirurgičtí pacienti v péči personálu pooperačního oddělení, které je rovněž součástí KARIM.
Spektrum kardiovýkonů, kterých se na pracovišti provádí cca 650-800 za rok, zahrnuje:
 • Plánované a akutní revaskularizace myokardu na mimotělním oběhu, bez mimotělního oběhu, s použitím minimálního mimotělního oběhu, hybridní operace a minimálně invazivní operace.
 • Záchovné operace srdečních chlopní
 • Náhrady srdečních chlopní
 • Chirurgické řešení některých poruch srdečního rytmu
 • Chirurgické řešení některých chororb perikardu
 • Operace primárních a sekundárních nádorů srdce
 • Plánované a akutní operace na hrudní a thorakoabdominální aortě
 • Endarterektomie arteria pulmonalis
 • Chirurgické řešení neztišitelné anginy pectoris
 • Akutní operace srdečních traumat
Spektrum cévních operací, kterých se na pracovišti provádí cca 1000-1500 za rok zahrnuje:
 • Revaskularizace tepen zásobujících mozek
 • Otevřené operace na břišní aortě
 • Operace tepen na horních i dolních končetinách
 • Záchovné cévní operace dolních končetin
 • Operace traumat cév
 • Lokální perfuzní léčba melanomu s použitím mimotělního oběhu
 • Operace cévních malformací
 • Hybridní cévní operace
 • Transplantace cév
 • Operace varixů dolních končetin
 • Endovaskulární řešení výdutí aorty ve spolupráci s oddělením invazivní angiologie II.interní kliniky VFN
 1. Péče o nemocné s akutním kardiálním či respiračním selháním, kteří splňují kriteria k zahájení krátkodobé či střednědobé podpory (ECMO, Levitronix).
 2. Pregraduální a postgraduální výuka.

Vedoucí lékař Kardioanesteziologického oddělení: 

as. MUDr. Petr Kopecký
Tel.: 22496 2798

Medailonek

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E