Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

8.0. Alimentární otravy jedovatými živočichy 

Onemocnění alimentárního původu způsobená vlastní toxicitou požitého živočicha jsou epidemiologicky méně závažná než otravy mikrobiálními toxiny, kumulovanými chemickými látkami (polutanty) nebo alergické reakce.
Toxiny zodpovědné za alimentární otravy při primární toxicitě tkání živočicha jsou produkty metabolizmu nebo součásti biochemické struktury orgánů. Při sekundární toxicitě se často jedná o predátora, který akumuluje toxin produkovaný živočichem nižšího článku potravního řetězce.

8.1. Otravy sladkovodními kaprovitými rybami

Maso, vnitřnosti a zvláště jikry a mlíčí jsou jedovaté v období tření u některých kaprovitých ryb. Příkladem je parma obecná Barbus barbus. Otravu způsobují pravděpodobně doposud necharakterizované termostabilní fosfolipidové toxiny. Příznaky jsou nevolnost, zvracení, průjmy, koliková abdominální bolest, hypotenze až oběhový kolaps. 
Je popsána řada případů toxických hepatitid a ledvinných selhání po požití syrové žluči nebo syrové masové šťávy některých kaprovitých ryb, např. kapra a amura, používané v čínské alternativní medicíně.
Terapie je symptomatická.

8.2. Makrelový typ otravy

Průběh otravy čerstvými i konzervovanými makrelovitými rybami Scombridae, Coriphaenidae, sardinkami Engraulidae či tuňáky Thunnidae je velmi podobný otravě histaminem. Příznaky jsou bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, průjmy, generalizovaný otok, svědění, v těžkých případech bronchospazmy až dechové a oběhové selhání. Terapie je symptomatická, zahrnuje podání antihistaminik, nebo v závažných případech zvládnutí těžké anafylaktické reakce.

8.3. Otravy měkkýši, korýši a ciguaterový typ otravy tropickými mořskými rybami

Tyto alimentární otravy jsou způsobené sekundární toxicitou při akumulaci  termostabilních toxinů některých bičíkovců Dynoflagellata. Podle typu toxinu rozeznáváme otravy paralytické, jinak neurotoxické, diaretické a amnesické (léze hypokampu). Podobné otravy způsobují různé druhy tropických, většinou korálových ryb. Otrava je popisovaná jako tzv. ciguaterový typ. Terapie je symptomatická, laváž žaludku alkalickým roztokem NaHCO3 a aktivním uhlím napomáhá neutralizaci toxinu.

8.4. Otravy rybami fugu

Původcem otravy po požití kulinářsky ceněných mořských ryb čtverzubců fugu Takifugu rubripes a jejich příbuzných je tetrodotoxin, který se vyskytuje ve vysoké koncentraci v některých vnitřních orgánech uvedených ryb. Tetrodotoxin je neurotoxin s vysokou afinitou k napěťově řízeným sodíkovým kanálům buněk. Způsobuje tak nervově paralytický a kardiotoxický typ otravy. 
Intoxikace začíná znecitlivěním rtů, jazyka, dutiny ústní a faciálního svalstva. Pokračuje závratěmi, bolestí hlavy, zvracením, bolestmi břicha a průjmy až k paralýze svalstva a smrti.     
K první pomoci patří laváž žaludku s aktivním uhlím, další terapie je symptomatická s nutností umělé plicní ventilace, antidotum není k dispozici.

8.5. Alimentární otravy hmyzem

U dětí může dojít i v našich podmínkách k intoxikaci po požití některých housenek nebo brouků. Jedovaté jsou housenky řady motýlů, ať již prostřednictvím žahavých chloupků nebo pasivně vylučovaného jedovatého sekretu. U některých druhů brouků byla prokázána významná pasivní jedovatost. Příkladem jsou majkovití Meloidae. Puchýřník lékařský Lytta vesicatoria produkuje toxický kantharidin. Působí lokálně dráždivě, systémově nefrotoxicky a neurotoxicky. Četnost smrtelných alimentárních otrav byla v historii způsobována jeho používáním jako afrodiziaka a v travičství. Terapie je symptomatická.
 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E