Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Pooperační JIP

KARDIOCHIRURGIE

V budově II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie k dispozici máme 22 špičkově vybavených lůžek , o které se stará stabilní tým kardioanesteziologů - intenzivistů. Široké spektrum pacientů tvoří pacienti po výkonech na srdci (koronární bypassy, náhrady a plastiky chlopní, remodelace levé komory, náhrady vzestupné aorty a obloku, MAZE), na plicních tepnách (PEA), výkony na hrudní a břišní aortě, a po výkonech na tepnách hlavy, horních i dolních končetin.

Podrobnější informace a výsledky naší práce (kvalitu péče) najdete na www.kardioanestezie.cz

 

vedoucí lékař Kardioanesteziologického oddělení: as. MUDr. Petr Kopecký 22496 2798
zástupce pro RES I - Kardiocentrum: MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., E.D.I.C. 22496 2701
zástupce pro kardioanestezii: as. MUDr. Michal Lipš 22496 2798
zast. staniční sestra - intenzivní péče: Mgr. Ondřej Ulrych 22496 2711
   
   
RES I - Kardiocentrum (jednotka pooperační intenzivní péče) 22496 2701-2
   
RES II - Kardiocentrum (jednotka resuscitační a intenzivní péče) 22496 3481-2
22496 3366

UROLOGIE

    Na Urologické klinice VFN, která v letošním roce oslavila 30. výročí svého vzniku, se o pacienty stará tým osmi zkušených anesteziologů. Vzhledem k tomu, že urologická péče představuje špičku v tomto oboru ve střední Evropě, nemůže ani anesteziologický servis zaostávat. Nedílnou součástí naší práce je také resucitační péče na zdejší jednotce intenzivní péče (JIP), která byla nedávno přestavěna a moderně vybavena.

 

    Na samé špici operací stojí velké výkony, jako radikální prostatektomie (RAPE) – odstranění prostaty - nebo radikální cystektomie – odstranění močového měchýře, kterých zde ročně provedeme několik desítek (tedy konkrétněji jich provedeme ve vzájemné spolupráci za jeden rok průměrně 100 resp. 50). Běžnou součástí radikální cystektomie bývá i operační vytvoření nového močového měchýře nebo jeho náhrada střevem. K poměrně častým výkonům také patří radikální nefrektomie. V souladu s moderními poznatky jsou stále častěji výkony prováděny laparoskopickou technikou.

 

    Po operacích středního a velkého rozsahu jsou pacienti uloženi JIP, kde je samozřejmostí pečlivé sledování jejich stavu. Anesteziolog je na JIPu přítomen nepřetržitě 24 hodin a zajišťuje ve spolupráci s urologem kompletní pooperační péči. Po většině operací (je-li indikován pobyt na JIP) trvá při nekomplikovaném průběhu pobyt na JIPu 2-3 dny. Po rozsáhlých výkonech jako je např. odstranění močového měchýře s náhradou střevem však bývá nutná komplexnější péče, takže tito pacienti zůstávají na JIPu průměrně 5-7 dní.

    Kromě výše zmíněných velkých výkonů je další doménou urologické kliniky péče o pacienty trpící ledvinovými kameny. Anesteziolog poskytuje analgosedaci při rozbíjení kamenů rázovou vlnou (LERV) a samozřejmě i při instrumentálním odstranění kamenů (URS, PEK). Nemalý podíl operačních výkonů tvoří endoskopické zákroky v močové trubici nebo měchýři. Velmi často, a to nejen u těchto výkonů, využíváme epidurální anestézii. Výhody plynoucí z tohoto typu anestézie ocení zejména starší pacienti, kteří na urologii tvoří vysoké procento (45% nad 75 let).

 

    Je třeba zmínit ještě vynikající urologickou péči o dětské pacienty. Spektrum operovaných dětí tvoří všechny věkové kategorie od novorozenců až po adolescenty. Nejčastějšími diagnózami u těchto malých pacientů jsou především vrozené vývojové vady močového ústrojí. Třebaže u dětí podáváme převážně anestézii celkovou, u rozsáhlejších výkonů ji výhodně kombinujeme s kaudálním blokem, který zajišťuje vynikající analgezii.

vedoucí lékař: as.MUDr. Marek Svítek 22496 7887
zástupce: MUDr. Alena Součková 22496 7884
staniční sestra: Mgr. Lenka Kramářová 22496 7886
   
Jednotka pooperační intenzivní péče 22496 7884

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E