Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Fyzioterapie v intenzivní péči

Oddělení fyzioterapie na Klinice Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny vzniklo ve spolupráci a pod odborným vedením Kliniky rehabilitačního lékařství v roce 2004.
Fyzioterapeutická intervence je v předoperačním a časném pooperačním období nedílnou součástí komplexní péče o pacienty v intenzivní medicíně.
Moderní pohled na vznik, vývoj, diagnostiku a strategii léčby dává prostor i pro medicínské obory, které donedávna byly chápány spíše jako servisní doplněk základní terapie. Současné poznatky ukazují, že adekvátně vedená fyzioterapie nejen pozitivně ovlivňuje pooperační průběh, ale také rychle a významně zvyšuje kvalitu života většiny pacientů. V současné době zajišťuje skupina fyzioterapeutů, ve spolupráci s jedním ergoterapeutem, péči o pacienty na lůžkových odděleních KARIM a 2. chirurgické kliniky KKVCH (Klinice kardiovaskulární chirurgie). V náhledu do budoucna, by se mohla významně podílet na fyzioterapeutické péči i na ostatních jednotkách intenzivní péče VFN.

Současné spektrum léčebné péče skupiny fyzioterapeutů a ergotarapeuta:

  • Předoperační příprava pacientů před operačním kardiochirurgickým výkonem.
  • Časná fyzioterapie pacientů po výkonu.
  • Následná fyzioterapie pacientů po chirurgickém výkonu na standardním oddělení.
  • Fyzioterapie u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů s komplikovaným průběhem léčby.
  • Ergoterapie u pacientů dle stanovené typologie.
  • Fyzioterapie, bazální stimulace a ergoterapie pacientů s komplikovaným průběhem léčby na KARIM RES II. a KARIM RES UP.
   
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Szabóová Zuzana
Odborní fyzioterapeuté na KARIM VFN: Andrews Roučková Martina, DiS.
  Krucká Naďa, DiS
  Bc. Veronika Dubnová
  Bc. Veronika Macelová
  Ing. Bc. Adéla Rašková
  Bc. Barbora Králová
  Mgr. Jozef Peržeľ

 
   
   
 

Kontaktní osoby:

Služební mobilní telefon: (od 7:00 – 17:30hod.) 721 461 332
Denní místnost fyzioterapeutů Kardiochirurgie: 22496 3469
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E