Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny 1. lékařská
fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1. lékařská fakulta UK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Tel. kontakty na anesteziologická a intenzivistická odd.

na I. chirurgické klinice  
vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. 22496 2287
zástupce: MUDr. Jitka Ulrichová, MUDr. Alica Štiblárová 22496 2446
   
staniční sestra: d.s. Ilona Kašparová 22496 2280, 2264
   
Anesteziologické sestry 22496 2280, 2264
Denní místnost operačních sálů 22496 2264
Operační sál 1 22496 2282
Operační sál 2 22496 2257
Operační sál 3 22496 2195
Operační sál 4 22496 2194
Operační sál 5 22496 2205
Operační sál 6 22496 2276
   
na klinice kardiovaskulární chirurgie  
vedoucí lékař: as. MUDr. Petr  Kopecký 22496 2798
zást. pro pooperační intenzivní péči (JPIP): as MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., EDIC 22496 2701
zást. pro resuscitační péči (JIRP): doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC 22496 3481
zást. pro kardioanestezii: as. MUDr. Michal Lipš, Ph.D. 22496 2798
   
staniční sestra - anestezie: Bc. Pavla Zimová 22496 3480
zast. staniční sestra - intenzivní péče: PhDr. Mgr. Ondřej Ulrych 22496 2711
   
Operační sály – anesteziologické sestry 22496 2790
Operační sál 1 - kardio 22496 3471
Operační sál 2 - kardio 22496 3472
Operační sál 3 - kardio 22496 3473
Operační sál 4 - cévní 22496 3474
Operační sál 5 22496 3475
Operační sál 6 - cévní 22496 3476
   
Jednotka pooperační intenzivní péče (RES 1) 22496 2701-2
Jednotka intenzivní a resuscitační péče (RES 2) 22496 3481-2
   
www.kardioanestezie.cz 
   
na malých chirurgických oborech (ORL, ZUBNÍ, OČNÍ)  
vedoucí lékař: as. MUDr. Václav Vávra 22496 2285

zástupce: MUDr. Jitka Podsedníčková

JIP Stomatologická klinika
vedoucí lékař: MUDr. István Darázs

zástupce: as. MUDr. Václav M. Vávra

22496 2149
   
staniční sestra: Bc. Vendula Honsová, DiS. 22496 2153
   
Anesteziologické sestry 22496 2280
Stomatologie - operační sály 22496 2771
Oční - operační sály 22496 2148, 2397
ORL - operační sály 22496 2306
   
na Gynekologicko – porodnické klinice  
vedoucí lékař: as. MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D. 22496 7241, 7521
zástupce: MUDr. Patricie Marusičová 22496 7241, 7521
   
staniční sestra: Mgr. Daniela Šnajdrová 22496 7441
   
Anesteziologické sestry 22496 7441
Gynekologický operační sál 22496 7329
Endoskopický operační sál 22496 7001
Malý operační sál 22496 7438
I. porodnický sál 22496 7400
II. porodnický sál 22496 7420
Jednotka pooperační intenzivní péče 22496 7516
   
na Urologické klinice  
vedoucí lékař: as. MUDr. Marek Svítek 22496 7887
zástupce: MUDr. Alena Součková 22496 7884
   
staniční sestra: Bc. Martina Jelínková 22496 7886
   
Operační sály - anesteziologové 22496 7885, 7887
Operační sály - anesteziologické sestry 22496 7886
Jednotka pooperační intenzivní péče 22496 7884

 

 
 
 
 
 

Optimalizováno pro IE a firefox, © KARIM 2007-2019 | Webhosting Web4ce, s.r.o. | Design: HMSdesign.cz | Provozováno na CMS E4E